Lansering av inspirationsbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i Norden

Boken samlar teori, forskning, idéer och filosofi kring det pedagogiska angreppsättet.

 
 Inspirationsbok Lansering av inspirationsbok

Du som arbetar inom vuxenutbildning, fortbildning, men att engagera och facilitera vuxna, inom t.ex. ett företag, en kommun, förening eller nätverk i Norden.

Boken samlar teori, forskning, idéer och filosofi kring det pedagogiska angreppsättet.

-

Bokens målsättningar:

  • Inspiration
  • Kunskap och kompetensutveckling i Norden
  • Ett starkt fokus på "hur man" och medvetenhet om utmaningar som ska mötas

Bidragen publiceras i inspirationsboken, som publicerat digitalt på detta webinarium.

Du är också välkommen att bidra till boken. Skriv ett intressant bidrag och lämna in det. Ju kortare desto bättre, vi rekommenderar 1000 tecken. Skicka in ditt bidrag nu, eller senast den 11.11! De första 100 ryms med! https://nvl.org/inspirationshandbog/sv-se/

Launching of the Inspiration Book on promoting sustainable development through adult education in the Nordic countries

For you who work with adult education, continuing education or engage with adults and learning processes e.g. in a company, municipality, association or network in the Nordic countries.

The Inspiration Book brings together theory, research, ideas and philosophy about the pedagogical approach in teaching and learning for sustainable development.

Objective of the book:

  • Inspiration
  • Knowledge and skills development in the Nordic region
  • A strong focus on "how to" and awareness of challenges to be met

The contributions are published in the Inspiration Book, which will be published digitally at this webinar.

You are also welcome to contribute to the Inspiration Book. Write an interesting contribution and submit it. The shorter, the better, we recommend 1000 characters. Submit your contribution now, or no later than 11.11.! The first 100 contributions will be included! https://nvl.org/inspirationshandbog/en-us/