17/11/2023

- 17/11/2023

09:30

Fysisk,

Aarhus N, Danmark

Dansk

Aktuel vejledningsforskning: Inspiration og indsigt

Tema: Karrierevejledning for voksne

Aktuel vejledningsforskning: Inspiration og indsigt

Aktuel vejledningsforskning: Inspiration og indsigt

Dato: Den 17. november 2023 fra kl. 9.30-15.00
Sted: Det store auditorium, VIA University College, Campus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, Danmark

I år det et 20 år siden at Masteruddannelsen i Vejledning/professionel vejledning, DPU, AU så dagens lys. Et sådant jubilæum skal fejres. Derfor har NVL, VIA og AU valgt at slå os sammen om fejringen og rykke konferencen for Aktuel vejledningsforskning: Inspiration og indsigt, en tur til Aarhus.

Arbejder du med vejledning af voksne eller unge og er interesseret i at skabe de bedst mulige rammer for din vejledning? Så er der masser af inspiration at hente på konferencen i år, hvor vi har fokus på, hvordan:

  • Vejledere gennem refleksiv praksis, kan blive klogere på karrierevejledning af voksne
  • Samarbejde mellem forskere og praktikere skaber relevant viden om praksis
  • Vi på systematisk vis kan sikre kvalitet i vejledningen
  • Vi gennem videndeling med nordiske kolleger får nye indsigter og perspektiver på karrierevejledning

Derudover har vi det sædvanlige overflødighedshorn af nyhedsspots fra medlemmer af Nationalt netværk for forskning i vejledning.

Program

Fra Til Beskrivelse
09.30 10.00 Morgenkaffe og mingling ved Auditoriet
10.00 10.10 VELKOMMEN v/ Maria Marquard, NVL, Rie Thomsen, AU & Charlotte Troelsen, VIA
10.10 11.10 INSPIRATIONSKEYNOTE:, Leif Tøfting Kongsgaard, Ph.d., faglig direktør, Væksthuset.
Titel: ”Faglig Refleksiv Praksis”

Velfærdsarbejde er fyldt med kompleksitet, dilemmaer og vilde problemer, der ikke skal håndteres ved at følge manualer, men som i stedet kalder på en organisatorisk evne til at tænke (kritisk) sammen. Der er behov for en faglig refleksiv praksis. Men hvordan får man kolleger til at være kritisk-konstruktive, hvordan får man sat tempoet ned og skabt refleksive oaser på et felt karakteriseret ved højt tempo og produktionskrav, og hvordan udvikler man et sprog for en sådan praksis? I denne keynote vil Leif Tøfting Kongsgaard fortælle om sin forskning i Faglig Refleksiv Praksis og organisatorisk dilemmakapacitet og den ph.d., han forsvarede i september 2022 om samme emne.
11.10 11.20 Stræk og bøj-pause
11.20 12.15 INSPIRATION: Nyhedsspots

Medlemmer fra ’Nationalt Netværk for Forskning i Vejledning’ løfter sløret for, hvad der er ”hot” i den aktuelle vejledningsforskning. Alle talere vil sidst på dagen være til rådighed for spørgsmål og diskussion af deres forskellige oplæg.

12.15 13.00 Frokost i Gæstekantinen
13.00 13.30 INDSIGT: Præsentation af ny Ph.d. Forskning v. Bo Klindt Poulsen & Norsk Ph.d. Annette Vaage Slåtto

1. Titel: ”Vejledning i udskoling – mellem professionel udvikling og politisk styring” /v. BoPå baggrund af min ph.d.-afhandling ”Karrierelæring, vejledning og profession” vil jeg diskutere nogle af de aktuelle, vejledningsfaglige brudflader og problemstillinger i vejledningsopgaven i udskolingen. Hvad sker der med vejledningsprofessionen, når vejledningen bliver et læringsanliggende? Hvordan er forholdet mellem det fagprofessionelle og det tværprofessionelle i vejledningen? Og hvilken betydning har politiske mål og styring for vejledningen i udskolingen?

2. Titel: ”Karriereveiledning av flyktninger i tidlig integreringsfase” /v.Annette

Etter ny integreringslov i Norge, får nå flyktninger karriereveiledning før de starter opp i sitt integreringsprogram. Min Phd-studie undersøker karriereveiledernes erfaringer med å gi karriereveiledning i tidlig integreringsfase og i de rammene som integreringsloven definerer. Hva er kvalitet i dette arbeidet og hvilke muligheter og spenninger ligger i oppdraget?

13.35 14.35 INSPIRATIONSKEYNOTE: Ingela Bergmo Prvulovic, Docent Jönköping University
”Att stödja vuxnas karriärnavigering – ett överbryggande vägledningsperspektiv med lärande i fokus”

Karriärvägledning för vuxna är en komplex uppgift. Människors alltmer frekventa övergångar mellan olika kontexter, medför att en mängd förväntningar, erfarenheter, och underliggande synsätt från olika kontexter följer med in i mötet mellan en vägledare och den vuxne. Karriärvägledning för vuxna handlar om mycket mer än att stödja en valprocess. I sin key-note belyser Ingela betydelsen av att vägledning för vuxna förmår stödja människors lärprocesser, förmår skapa insikter kring förväntanskollisioner och stärka individens navigeringsförmåga, där vägledningen med lärande i fokus kan utgöra en brobryggande kontext.
14.35 15.00 Kaffe, sødt og rundbordssamtaler med forskerne

Praktisk information

Konferencen har i år 20års jubilæum og har mulighed for at invitere deltagere med lavt deltagergebyr på blot 250 kr.
Det skyldes at VIA University College stiller lokaler til rådighed, og at NVL kan medfinansiere konferencen.

Tilmelding senest den fredag den 10. november 2023 her.

Vi har plads til ca. 125 deltagere, og tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Antoniya Doneva, antd@via.dk.

Download initiation til konferencen her (pdf).

Find vej

VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, Danmark

VIA University College -

Share This