Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet

Kontakt

Anne Solsvik
Tel +47 23 38 13 32
Email: anne.solsvik@kompetansenorge.no  

Med arbeidsplassen som arena undersøker vi hvordan virksomheter fra ulike bransjer arbeider med å dekke kompetansebehov. Vi drøfter systemer for å dokumentere kompetanse som medarbeidere tilegner seg i arbeidslivet, med sikte på realkompetansevurdering. I tillegg deler vi eksempler på betydningen av kost-nytteanalyser av kompetanseinvesteringer i arbeidslivet (RIO).

Detta gör nätverket i år
 .

Aktuelt

Direktør i Kompetanse Norge, Sveinung Skule, står midt oppe i pandemi-krisepakker på kompetanseområdet. Foto: Kompetanse Norge
livslang læring kompetanseutvikling realkompetanse | Norge
02-03-2021 

Kompetansepåfyll viktigere enn noen gang

- Kompetansepolitiske virkemidler har blitt svært viktig for å møte den økonomiske krisen i kjølvannet av pandemien, sier direktør Sveinung Skule til DialogWeb. Vi inviterer han til intervju midt oppe i arbeidsledighet og permitteringer, sjokkdigitalisering og økt omstillingstakt på grunn av pandemien

Turismen har været hårdt ramt under COVID-19-krisen. Fokus på kompetenceudviklingskurser skal sikre flere i job, blandt andet i turismesektoren.
kompetenceudvikling realkompetencevurdering (RKV) | Grønland
25-01-2021 

”Kompetence” er nøgleord i ny grønlandsk beskæftigelsesstrategi

Grønland vil med særligt fokus på kompetenceudviklingskurser forhindre en øget strukturel ledighed og en deraf voksende kløft mellem arbejdsstyrkens kompetencer og arbejdskraftefterspørgslen.

Byggevirksomhet krever omfattende fagkompetanse fra første spadetak. Her fra grunnarbeidet ved Oksenøya skole i Bærum kommune. Foto: Torhild Slåtto
kompetanseutvikling livslang læring fleksibel læring | Norge
28-09-2020 

Norge med ambisiøs reform: Ingen skal gå ut på dato

Hele Europa har et kompetanseunderskudd. Noen har aldri fått den grunnutdanningen de burde hatt. Andre har en utdatert kompetanse. Mange trenger etterutdanning for å følge med i omstilling i arbeidslivet.

Henriette Eriksson fick ett nytt yrke i och med yrkesskolreformen 2018.
livslångt lärande flexibelt lärande vägledning kompetensutveckling | Finland
07-09-2020 

PUKen förändrade de finska yrkesskolorna

Inom yrkesutbildningen i Finland har man tagit i bruk personliga utvecklingsplaner för kunnande.

Flere artikler

Publikationer

Kompetensutveckling i arbetslivet under Corona-pandemin
kompetensutveckling utbildningspolitik näringsliv | Norden
01-02-2021 

Kompetensutveckling i arbetslivet under Corona-pandemin

Vilka lärdomar finns att dra kring de nordiska ländernas insatser på kompetensområden under pågående Corona-pandemi? Vilka har hindren och framgångsfaktorerna varit i respektive land i arbetet med att snabbt sjösätta relevanta kompetensutvecklingsinsatser? Genom NVL-nätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet har de nordiska länderna dragit många gemensamma lärdomar under Corona-pandemin.

competence development adult learning adult education trade and industry | Norden
13-10-2020 

Competence development in working life

Recommendations and reflexions from the social partners

kompetanseutvikling næringsliv | Norden
27-09-2020 

NVL-nettverk anbefaler trepartssamarbeid – for å utvikle en helhetlig, nasjonal kompetansepolitikk

NVL-nettverket «Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet» anbefaler en samlet kompetansepolitikk der partene i arbeidslivet bidrar i den langsiktige strategiutviklingen.

motivation vuxnas lärande | Norden
03-01-2020 

Motivation att lära hela arbetslivet

Hur blir egentligen arbetstagare och arbetsgivare motiverade till kompetensutveckling? Hur skiljer sig olika medarbetares drivkraft åt när det handlar om att ta del av efter- och vidareutbildning?

Flere publikationer

Aktiviteter

 

03


okt

Seminar for expertnätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet

Island
Dato:  03  -  04.10.2019
Klokken:  12:30 - 17:00

 

26


feb

Recognition of skills and competence at the workplace, Finland

Finland
Dato:  26  -  26.02.2019
Klokken:  08:30 - 12:30

 

21


nov

Digitaliseringsreisen - hvordan får vi de ansatte med?

Norge
Dato:  21  -  21.11.2018
Klokken:  08:00 - 11:30