Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet

Kontakt

Anne Solsvik
Tel +47 23 38 13 32
Email: anne.solsvik@kompetansenorge.no  

Med arbeidsplassen som arena undersøker vi hvordan virksomheter fra ulike bransjer arbeider med å dekke kompetansebehov. Vi drøfter systemer for å dokumentere kompetanse som medarbeidere tilegner seg i arbeidslivet, med sikte på realkompetansevurdering. I tillegg deler vi eksempler på betydningen av kost-nytteanalyser av kompetanseinvesteringer i arbeidslivet (RIO).

Detta gör nätverket i år
 .

Aktuelt

kompetanseutvikling næringsliv voksnes læring | Norge
29-06-2021 

Kompetanseutvikling for jobb og omstilling – erfaringer fra ett år med korona

På NVL og Kompetanse Norges frokostwebinar torsdag 27. mai møttes tre representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i Danmark, Sverige og Norge for å dele erfaringer fra de tre landenes arbeid med å bidra til kompetanseutvikling og omstilling under koronakrisen.

Ekonomiedoktorn Birgitta Forsström har erfarenhet av nordiskt arbete på flera olika nivåer. Fotograf: Linda Vänskä
hållbar utveckling vuxenutbildning | Finland
28-01-2019 

”Utbildningen för vuxna måste förändras”

När staten inte hinner med tar marknadskrafterna över vuxenutbildningen, säger Birgitta Forsström från NIVA.

Framtiden behöver goda vägvisare. En hjälp på vägen kan vara en strategi som engagerar alla. T.v. Axxells rektor Lena Johansson och t.h. utvecklingschefen Gilla Granberg. De är ännu energiska trots intensivt strategiarbete under 2021. Foto: Sebastian Wikholm
hållbar utveckling kvalitetssäkring yrkesutbildning | Finland
07-10-2021 

Med sikte på ny strategi

Yrkesutbildaren Axxell är mitt uppe i en energisk process. Nu ska den röda tråden hittas för kommande års utmaningar. Frivilligt och tillsammans är ledorden.

færniþróun atvinnulíf nám fullorðinna fullorðinsfræðsla | Norge
30-08-2021 

Hæfniþróun fyrir störf og umskipti – reynslan að loknu einu ári með kórónuveiru

Á morgunverðarfundi NVL og Hæfniþróunarstofnunar Noregs fimmtudaginn 27. maí mættu þrír fulltrúar atvinnurekenda- og launþegasamtaka í Danmörku, Svíþjóð og Noregi til þess að miðla reynslu þjóðanna þriggja af vinnu við hæfniþróun og yfirfærslu á tímum faraldursins.

Flere artikler

Publikationer

Osaamisen kehittäminen työelämässä
perustaidot osaamisen kehittäminen livslang læring vejledning | Norden
08-06-2021 

Osaamisen kehittäminen työelämässä

Raporttiin on koottu verkoston osapuolten pohdinnat ja suositukset, joissa kuvaillaan niitä edellytyksiä, joiden osapuolet yhteisesti katsovat olevan tärkeitä työelämässä tarvittavaan osaamiseen liittyvän toimivan kehittämisjärjestelmän kannalta.

Kompetensutveckling i arbetslivet under Corona-pandemin
kompetensutveckling näringsliv utbildningspolitik | Norden
01-02-2021 

Kompetensutveckling i arbetslivet under Corona-pandemin

Vilka lärdomar finns att dra kring de nordiska ländernas insatser på kompetensområden under pågående Corona-pandemi? Vilka har hindren och framgångsfaktorerna varit i respektive land i arbetet med att snabbt sjösätta relevanta kompetensutvecklingsinsatser? Genom NVL-nätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet har de nordiska länderna dragit många gemensamma lärdomar under Corona-pandemin.

competence development trade and industry adult education adult learning | Norden
13-10-2020 

Competence development in working life

Recommendations and reflexions from the social partners

kompetanseutvikling næringsliv | Norden
27-09-2020 

NVL-nettverk anbefaler trepartssamarbeid – for å utvikle en helhetlig, nasjonal kompetansepolitikk

NVL-nettverket «Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet» anbefaler en samlet kompetansepolitikk der partene i arbeidslivet bidrar i den langsiktige strategiutviklingen.

Flere publikationer

Aktiviteter

 

03


okt

Seminar for expertnätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet

Island
Dato:  03  -  04.10.2019
Klokken:  12:30 - 17:00

 

26


feb

Recognition of skills and competence at the workplace, Finland

Finland
Dato:  26  -  26.02.2019
Klokken:  08:30 - 12:30

 

21


nov

Digitaliseringsreisen - hvordan får vi de ansatte med?

Norge
Dato:  21  -  21.11.2018
Klokken:  08:00 - 11:30