Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet

Med arbeidsplassen som arena undersøker vi hvordan virksomheter fra ulike bransjer og sektorer arbeider med å dekke kompetansebehov knyttet til teknologisk og digital utvikling. Nettverket drøfter også mulige systemer for å dokumentere kompetanse som medarbeidere tilegner seg i arbeidslivet, med sikte på realkompetansevurdering (validering). I tillegg deler vi eksempler på betydningen av kost-nytteanalyser av kompetanseinvesteringer i arbeidslivet (RIO). Nettverksmedlemmene representerer partene i arbeidslivet i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.
 .

Aktuelt

kompetensutveckling | Norden
03-02-2020 

Virksomhetsplan 2020 - Netverket Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet

Detta skall Netverket Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet göra 2020.

Norge har mangel på snekkere og andre bygningsarbeidere. I dag løses det med utenlandske arbeidere. Hvordan skal det løses i framtiden? Foto: Torhild Slåtto.
kompetanseutvikling bærekraftig utvikling næringsliv | Norge
04-05-2020 

Teknologi og klima vil prege framtidens kompetansebehov

DialogWeb utfordrer partene i arbeidslivet

Här arbetar det nationella nätverket när de träffas den 16 januari 2020 i Helsingfors.
glesbygd baskunskaper IKT kompetens vuxnas lärande | Finland
24-02-2020 

Digitalt kunnande ställer nya krav i Norden

Det finns överraskande många människor i de nordiska länderna som inte har beredskap att möta den digitala framtidens utmaningar. Nätverket för grundläggande färdigheter inom NVL synliggör dessa i en färsk rapport. 

Kristján Jóhann Kristjánsson. Hotelldirektør på hotell Klettur presenterer resultatene på NVL seminar i Reykjavik.
kompetanseutvikling voksnes læring | Island
24-02-2020 

Vil du låne en HR-konsulent?

Driften av små og mellomstore virksomheter, som de aller fleste islandske virksomheter i turistbransjen er, lider ofte for mangel på målrettet trening av medarbeiderne.

Flere aktiviteter

Publikationer

motivation vuxnas lärande | Norden
03-01-2020 

Motivation att lära hela arbetslivet

Hur blir egentligen arbetstagare och arbetsgivare motiverade till kompetensutveckling? Hur skiljer sig olika medarbetares drivkraft åt när det handlar om att ta del av efter- och vidareutbildning?

vuxenutbildning kompetensutveckling | Norden
06-11-2019 

Return on investment (ROI) av kompetensutveckling för anställda

Vad motiverar arbetsgivare att investera i kompetensutveckling? Hur kan nyttan av att satsa på kompetensutveckling mätas och synliggöras i företag?

kompetensutveckling vuxenutbildning | Norden
18-10-2019 

Digitaliseringsresan – För och med de anställda

Nordiska expertnätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet sätter fokus på frågan - Hur bör och kan kompetensutveckling i ett arbetsliv i ständig förändring se ut för företag och anställda?

kompetensutveckling | Norden
16-05-2017 

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

Hållbar konkurrenskraft och välfärd i Norden kräver rätt kompetens hos individer och verksamheter. Systemen för kompetensförsörjning måste därför fungera – ur arbetslivets perspektiv!

Aktiviteter

 

03


okt

Seminar for expertnätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet

Island
Dato:  03  -  04.10.2019
Klokken:  12:30 - 17:00

 

26


feb

Recognition of skills and competence at the workplace, Finland

Finland
Dato:  26  -  26.02.2019
Klokken:  08:30 - 12:30

 

21


nov

Digitaliseringsreisen - hvordan får vi de ansatte med?

Norge
Dato:  21  -  21.11.2018
Klokken:  08:00 - 11:30

 

26


aug

Helhed, sammenhæng og samarbejde

Sverige
Dato:  26  -  26.08.2016
Klokken:  00:00 - 00:00

 

05


maj

Læring mellem uddannelse og arbejdsliv, Odense 5 maj 2015

Danmark
Dato:  05  -  05.05.2015
Klokken:  00:00 - 00:00