Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet

Kontakt

Anne Solsvik
Netværkskoordinator
Tel +47 23 38 13 32
Email: anne.solsvik@kompetansenorge.no  

Med arbeidsplassen som arena undersøker vi hvordan virksomheter fra ulike bransjer arbeider med å dekke kompetansebehov. Vi drøfter systemer for å dokumentere kompetanse som medarbeidere tilegner seg i arbeidslivet, med sikte på realkompetansevurdering. I tillegg deler vi eksempler på betydningen av kost-nytteanalyser av kompetanseinvesteringer i arbeidslivet (RIO).

→ Detta gör nätverket i år
 .

Aktuelt

Byggevirksomhet krever omfattende fagkompetanse fra første spadetak. Her fra grunnarbeidet ved Oksenøya skole i Bærum kommune. Foto: Torhild Slåtto
kompetanseutvikling livslang læring fleksibel læring | Norge
28-09-2020 

Norge med ambisiøs reform: Ingen skal gå ut på dato

Hele Europa har et kompetanseunderskudd. Noen har aldri fått den grunnutdanningen de burde hatt. Andre har en utdatert kompetanse. Mange trenger etterutdanning for å følge med i omstilling i arbeidslivet.

Henriette Eriksson fick ett nytt yrke i och med yrkesskolreformen 2018.
livslångt lärande flexibelt lärande vägledning kompetensutveckling | Finland
07-09-2020 

PUKen förändrade de finska yrkesskolorna

Inom yrkesutbildningen i Finland har man tagit i bruk personliga utvecklingsplaner för kunnande.

Maria Bernhardsen er medlem av NVL-nettverket Kompetensförsörjning i och för arbetslivet.
kompetanseutvikling næringsliv | Norden
24-08-2020 

Norden – mitt hem, min bas, min trygghet

Du kan møte på Maria Bernhardsen i travle Stockholmgater med hodet fullt av kompetansespørsmål. Men i fritiden setter hun kursen ut av byen, aller helst på sin Harley Davidson.

Norge har mangel på snekkere og andre bygningsarbeidere. I dag løses det med utenlandske arbeidere. Hvordan skal det løses i framtiden? Foto: Torhild Slåtto.
kompetanseutvikling bærekraftig utvikling næringsliv | Norge
04-05-2020 

Teknologi og klima vil prege framtidens kompetansebehov

DialogWeb utfordrer partene i arbeidslivet

Flere aktiviteter

Publikationer

kompetanseutvikling næringsliv | Norden
27-09-2020 

NVL-nettverk anbefaler trepartssamarbeid – for å utvikle en helhetlig, nasjonal kompetansepolitikk

NVL-nettverket «Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet» anbefaler en samlet kompetansepolitikk der partene i arbeidslivet bidrar i den langsiktige strategiutviklingen.

motivation vuxnas lärande | Norden
03-01-2020 

Motivation att lära hela arbetslivet

Hur blir egentligen arbetstagare och arbetsgivare motiverade till kompetensutveckling? Hur skiljer sig olika medarbetares drivkraft åt när det handlar om att ta del av efter- och vidareutbildning?

vuxenutbildning kompetensutveckling | Norden
06-11-2019 

Return on investment (ROI) av kompetensutveckling för anställda

Vad motiverar arbetsgivare att investera i kompetensutveckling? Hur kan nyttan av att satsa på kompetensutveckling mätas och synliggöras i företag?

kompetensutveckling vuxenutbildning | Norden
18-10-2019 

Digitaliseringsresan – För och med de anställda

Nordiska expertnätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet sätter fokus på frågan - Hur bör och kan kompetensutveckling i ett arbetsliv i ständig förändring se ut för företag och anställda?

Aktiviteter

 

03


okt

Seminar for expertnätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet

Island
Dato:  03  -  04.10.2019
Klokken:  12:30 - 17:00

 

26


feb

Recognition of skills and competence at the workplace, Finland

Finland
Dato:  26  -  26.02.2019
Klokken:  08:30 - 12:30

 

21


nov

Digitaliseringsreisen - hvordan får vi de ansatte med?

Norge
Dato:  21  -  21.11.2018
Klokken:  08:00 - 11:30