31/10/2023

Sverige

Nám fullorðinna, Jöfn tækifæri

Gott nám i sænsku ætti að veita fleira fólki tækifæri til atvinnu og að afla sér tekna

Í Svíþjóð standa sveitarfélög og fræðsluaðilar á ólíkan hátt að því að kortleggja þekkingu nemenda við upphaf náms.

Stärkt sfi ska få fler personer i arbete och möjlighet att försörja sig

Gott nám i sænsku ætti að veita fleira fólki tækifæri til atvinnu og að afla sér tekna

Í Svíþjóð standa sveitarfélög og fræðsluaðilar á ólíkan hátt að því að kortleggja þekkingu nemanda áður en nám hefst. Í tillögum úr niðurstöðum könnunar um aukin gæði og jafnræði í námi fullorðinna á framhaldsskólastigi (se. Komvux) fyrir nemendur með sænsku sem annað tungumál (KLIVA) eru kröfur um nákvæma kortlagningu á þekkingu nemenda, sem ætlað er að stuðla að betri skipulagningu á náms hvers einstaks nemanda, hertar. Markmiðið er að fleiri einstaklingar um allt land ljúki námi í sænsku fyrir innflytjendur (svensk for innvandrare, sfi).

Mörg þeirra sem eru fædd erlendis eru utan vinnumarkaðs. Skortur á færni í sænsku er ein af orsökum atvinnuleysis. Mikilvæg forsenda þess að geta fengið atvinnu og um leið tækifæri til að framfleyta sér er að læra sænsku. Einnig verður brýnt fyrir fólk frá Úkraínu, sem dvelur í Svíþjóð og nýtur verndar hinnar svokölluðu fjöldaflóttamannatilskipunar, að geta framfleytt sér ef dvölin verður til langframa.

– Vonast er til að þetta leiði til betri árangurs náms í sænsku fyrir innflytjendur. Sveitarfélög þurfa einnig að skrá aðgerðir sem gripið er til að ná til þeirra sem eiga rétt á slíku námi og hvetja til þátttöku í náminu. Umfram allt ætti það að leiða til þess að fleiri konur taki þátt í sænskunámi fyrir innflytjendur, segir Johan Pehrson, ráðherra vinnumarkaðs og málefna innflytjenda.

– Forsenda þess að fólk frá Úkraínu fái vinnu er að það búi yfir kunnáttu sem er eftirsótt á vinnumarkaði og hafi vald á sænskri tungu. Því er mikilvægt að þetta fólk fái líka aðgang að sænskunámi fyrir innflytjendur, segir Mats Persson menntamálaráðherra.

Í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2024 leggur sænska ríkisstjórnin til að sveitarfélögum verði veittar 29 milljónir sænskra króna þóknun vegna kennslu í sænsku fyrir innflytjendur og að 80 milljónum sænskra króna verði varið til að sveitarfélög geti boðið upp á nám í sænsku fyrir fullorðna frá Úkraínu.

Nánar hér

Flere nyheder fra NVL

Visualisering av samordning av vägledning i de nordiska länderna

08/12/2023

Sverige

Den grafiska presentationen visar tillgången till vägledning i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland och hur långt de kommit i de enskilda delar som undersökts via rapporten ”Samordning av vägledning i de nordiska länderna” (2020-2023).

Micke Larsson

06/12/2023

Åland

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland med visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” manifesterades i september 2016.

Se opptak av Kunnskapsprat om kompetanse og arbeidsliv fra Norge

04/12/2023

Norge

På Direktoratet for utdanning og kompetanse sitt frokostmøte i Oslo 22. november spurte vi: Hva som skal til for å få flere i jobb? Og hvordan kan økt kompetanse bidra til at flere står lenger i arbeid?

Share This