23/02/2022

Island

Lige muligheder, Livslang læring, Uddannelsespolitik, Voksenlæring

Lov om voksnes læring skal revideres

Revision af lovgivningen om voksenuddannelse skal ske i et bredt samarbejde mellem forskellige aktører for at sikre, at voksenlæringssystemet kan reagere på samfundsmæssige udviklinger

Guðmundur Ingi Guðbrandsson

Optagelse fra mødet findes på Arbejdslivets Oplæringscenters Youtube side. Foto: årsmødet

Voksenlæring i Island har igennem tiden været en af Uddannelsesministeriets opgaver. Med den nye regeringsdannelse er ansvaret for voksenlæring officielt blevet flyttet til Social- og arbejdsministeriet.

– Relateret nyhed: Ny regering i Island og nye ministerier

I anledning af det 20-års jubilæumsmøde, som Arbejdslivets Oplæringscenter og NVL arrangerede under overskriften Lad os tage det næste skridt, samarbejde om en tydelig kompetencestrategi den 3. februar 2022, holdt social-og arbejdsminister Guðmundur Ingi en åbningstale med fokus på lige muligheder for alle:

”I moderne samfund, der er præget af så hurtige teknologiske og samfundsmæssige forandringer som dem, vi oplever, er det ekstremt vigtigt at styrke viden og kompetence, sikre lige muligheder og bekæmpesocial ulighed”
– Guðmundur Ingi Guðbrandsson, social- og arbejdsminister

Lov om voksnes læring skal revideres

I regeringspagten opfordres der til en revision af lovgivningen om voksenuddannelse i et bredt samarbejde mellem forskellige aktører for at sikre, at voksenlæringssystemet kan reagere på samfundsmæssige udviklinger, som for eksempel klimaforandringer og digitale forandringer på arbejdsmarkedet. Guðmundur Ingi Guðbrandsson ønsker at opnå bedre resultater i voksenuddannelsessystemet med denne revision:

”Erfaringerne viser, at systemet kunne være tydeligere i forhold til forskellige uddannelser og kompetenceudvikling for at imødekomme omfattende og hurtige forandringer på arbejdsmarkedet,“ sagde Guðmundur Ingi og fortsatte: „Det er vores fælles opgave at sikre, at systemet fungerer, at det stagnerer ikke.”

– Læs artiklen Like muligheter beriker alle

Optagelse fra mødet findes på Arbejdslivets Oplæringscenters Youtube side.

Flere nyheder fra NVL

From the left: Antra Carlsen, Nordic Network for Adult Learning; Jaana Nuottanen, the Finnish Association of Adult Education Centres; Alex Stevenson, United Kingdom.

29/02/2024

Norden

An international expert hearing on successful approaches to adult literacy and basic skills was held on February 22 and 23 in Berlin. NVL presented Nordic and national initiatives that aim at getting adults and young people digitally included.

Økonomisk støtte og målrettet informasjon bidrar til mer videreutdanning

28/02/2024

Norge

Uusi raportti osoittaa, että sekä tiedottaminen että taloudellinen tuki edistävät työntekijöiden motivaatiota kouluttautua lisää.

Illustration av en hållbar energilösning med vindturbiner, solpaneler, en laddningsstation för elbilar och en modern byggnad, som representerar förnybara energilösningar.

28/02/2024

Sverige

Ruotsin hallitus ehdotti vuoden 2024 budjettiesityksessään panostusta lyhytkursseihin, joiden avulla asiantuntijatyötä tekevät saisivat paremmat mahdollisuudet kehittää osaamistaan. Nyt on selvillä, mitkä yhdeksän korkeakoulua saavat lyhytkurssirahoitusta vuodelle 2024 ja pääsevät suunnittelemaan kursseja, jotka liittyvät akkuteollisuuteen, tekniikkaan ja vihreään siirtymään.

Share This