26/09/2023

Norge

Digitale kompetanser, Arbeidsliv, Utdanningspolitikk, Forskning

Norsk milliardsatsing på kunstig intelligens

Omstillingen til ny teknologi akselerer og den digitale sikkerheten er i konstant endring. Den norske regjeringen setter av én milliard kroner for å støtte forskning innen kunstig intelligens og digital teknologi.

Norsk milliardsatsing på kunstig intelligens

Norsk satsing på dypere forståelse av kunstig intelligens

Maskinlæring og kunstig intelligens vil påvirke samfunnet i større grad fremover; på måter som enda ikke er helt håndgripelig eller kontrollerbart. Det er derfor viktig å styrke forskningsinnsatsen for at teknologiutviklingen følger samfunnets verdier.

Forskningen skal undersøke teknologiutviklingen og potensielt gi en dypere forståelse for konsekvensene den kan medføre. Prosjektet skal også fremme kunnskap om nye digitale teknologier og muligheter for innovasjon i næringsliv og offentlig sektor.

Kunnskapsdepartementet skal finansiere prosjektet som skal se på tre hovedmål:

– Studier om påvirkningen av kunstig intelligens og andre digitale teknologier på samfunnet: Sentrale fokusområder vil inkludere demokrati, tillit, etikk, økonomi, rettssikkerhet, reguleringer, personvern, pedagogikk og kultur

– Digitale teknologier som et eget forskningsfelt: Dette innebærer forskning på områder som kunstig intelligens, digital sikkerhet, neste generasjons IKT, nye sensorer og kvanteteknologi

– Forskning om anvendelse av digitale teknologier for innovasjon i næringslivet og offentlig sektor, samt bruken av kunstig intelligens på ulike fagområder

Mer informasjon finner du her.

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This