26/09/2023

Norge

Digitale kompetanser, Arbeidsliv, Utdanningspolitikk, Forskning

Norsk milliardsatsing på kunstig intelligens

Omstillingen til ny teknologi akselerer og den digitale sikkerheten er i konstant endring. Den norske regjeringen setter av én milliard kroner for å støtte forskning innen kunstig intelligens og digital teknologi.

Norsk milliardsatsing på kunstig intelligens

Norsk satsing på dypere forståelse av kunstig intelligens

Maskinlæring og kunstig intelligens vil påvirke samfunnet i større grad fremover; på måter som enda ikke er helt håndgripelig eller kontrollerbart. Det er derfor viktig å styrke forskningsinnsatsen for at teknologiutviklingen følger samfunnets verdier.

Forskningen skal undersøke teknologiutviklingen og potensielt gi en dypere forståelse for konsekvensene den kan medføre. Prosjektet skal også fremme kunnskap om nye digitale teknologier og muligheter for innovasjon i næringsliv og offentlig sektor.

Kunnskapsdepartementet skal finansiere prosjektet som skal se på tre hovedmål:

– Studier om påvirkningen av kunstig intelligens og andre digitale teknologier på samfunnet: Sentrale fokusområder vil inkludere demokrati, tillit, etikk, økonomi, rettssikkerhet, reguleringer, personvern, pedagogikk og kultur

– Digitale teknologier som et eget forskningsfelt: Dette innebærer forskning på områder som kunstig intelligens, digital sikkerhet, neste generasjons IKT, nye sensorer og kvanteteknologi

– Forskning om anvendelse av digitale teknologier for innovasjon i næringslivet og offentlig sektor, samt bruken av kunstig intelligens på ulike fagområder

Mer informasjon finner du her.

Flere nyheder fra NVL

Visualisering av samordning av vägledning i de nordiska länderna

08/12/2023

Sverige

Den grafiska presentationen visar tillgången till vägledning i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland och hur långt de kommit i de enskilda delar som undersökts via rapporten ”Samordning av vägledning i de nordiska länderna” (2020-2023).

Micke Larsson

06/12/2023

Åland

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland med visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” manifesterades i september 2016.

Se opptak av Kunnskapsprat om kompetanse og arbeidsliv fra Norge

04/12/2023

Norge

På Direktoratet for utdanning og kompetanse sitt frokostmøte i Oslo 22. november spurte vi: Hva som skal til for å få flere i jobb? Og hvordan kan økt kompetanse bidra til at flere står lenger i arbeid?

Share This