15/04/2020

Danmark

Fjernundervisning, Digitale kompetencer

Vi kommer ikke tilbage til, hvor vi var

Hvis den nuværende corona-situation med tvungen fjernundervisning bliver grebet rigtigt an, vil det forandre verden. Det mener den engelske professor Gilly Salmon, en af verdens førende eksperter inden for e-læring.

Vi kommer ikke tilbage til, hvor vi var

Fjernundervisningen kan foregå alle steder, og den fleksibilitet tiltrækker mange unge, mener den engelske professor og ekspert i e-læring, Gilly Salmon.

The article is also available in English on EPALE. 

Lige nu ser vi første fase i omlægningen til digital undervisning flere steder – tvunget af corona-omstændigheder. Og det er analog og almindelig undervisning forsøgt overført til digital ditto. Det er fint nok for nu, men ikke på længere sigt, hvis e-læring skal give mening og kvalitet for både lærere og deltagere.

Det siger professor Gilly Salmon, som er en af verdens førende inden for e-læring. Hun sidder selv lige nu og følger udviklingen spændt fra sit hjem i England, hvor lærerne står i samme situation som i de nordiske lande med lukkede skoler på mere eller mindre ubestemt tid, og undervisere, der er tvunget ud i e-læring uden at have haft tid til at forberede sig.

Gilly Salmons fem-trins-model

Chefkonsulent Sissel Kondrup fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har beskrevet professor Gilly Salmons model på følgende måde: Modellen tager udgangspunkt i Gilly Salmons overordnede tilgang til læring. Det vil sige antagelserne om, at det fremmer læring, når deltagerne samarbejder og arbejder aktivt med stoffet, og at aktivt samarbejde forudsætter et trygt læringsmiljø.

Med øje for dette, er det underviserens opgave at motivere, fastholde og udfordre deltagerne. Det gør man ved at designe og facilitere læringsforløbet med e-tiviteter som aktivt understøtter, at deltagerne arbejder med stoffet og opnår den intenderede læring.

De digitale redskaber, måden de bruges på i undervisningen og det at begå sig i et online læringsrum, vil ofte vil være nyt og fremmed for mange af deltagerne. Derfor er det helt afgørende, at undervisningen tilrettelægges, så deltagerne trinvist introduceres til og bliver trygge med redskaberne og kursets arbejdsform.

Trin 1: Adgang og motivation

Deltagerne skal føle sig velkomne og komme godt i gang med at bruge de redskaber/platforme m.m., der skal bruges i forløbet. E-tiviteterne på dette trin skal være øvelser, som er motiverende og giver deltagerne fortrolighed med det digitale læringsrum og de forskellige digitale læringsredskaber.

Trin 2: Online socialisering

Her skal grobunden for et godt læringsfællesskab skabes. Deltagerne skal opleve værdien ved samarbejde og en forståelse af, at det er vigtigt for den enkeltes læreproces. E-tiviterne skal her understøtte, at deltagerne lærer hinanden at kende, og at de kan supplere og bidrage til hinandens læring.

Trin 3: Udveksling af information

E-tiviteterne på dette trin skal give deltagerne viden om og erfaring med, hvor de finder relevant information, hvordan de kan samarbejde om det og udveksle information.

Trin 4: Videnskonstruktion

Her skal deltagerne arbejde aktivt med stoffet, så de udvikler deres viden og oplever, at det faglige indhold er relevant. Det skal e-tiviteterne understøtte, bl.a. ved at udvikle deres kritiske, analytiske, kreative eller praktiske arbejde med stoffet.

Trin 5: Udvikling

Deltagerne skal reflektere over deres erfaringer og viden. De skal lære at tage ansvar både for egen og hele gruppens læring. E-tiviteterne på dette trin skal understøtte, at deltagerne får selvindsigt og kan reflektere over og bedømme deres egne erfaringer og viden.

Læs hele interviewet her

– I denne første fase gør lærerne deres bedste i en nødsituation. Lige nu reproducerer de det, der plejer at ske i klasseværelset. Og de bruger synkroniserede teknologier som Zoom, virtuelle klasserum som Black Board Collaborate og lignende til det. Det er en god ting, at de har lært teknologier at kende, som de ikke kendte før, men det er ikke online-læring, vi ser lige nu, slår hun fast.

Lige nu reproducerer de det, der plejer at ske i klasseværelset
– Gilly Salmon

Professor Gilly Salmon ved om nogen, hvad hun taler om. Hun har i årevis specialiseret sig i at arbejde med at kvalificere e-læringen og blandt andet udviklet en femtrins-model. Den viser, hvordan man som underviser kan opbygge og understøtte de digitale læringsforløb på hvert trin i udviklingen.

Modellen tager udgangspunkt i, at det fremmer læringen, når deltagerne samarbejder og arbejder aktivt med stoffet. Underviserens opgave er at motivere, fastholde og udfordre deltagerne ved at designe og facilitetere e-tiviteter, der understøtter, at deltagerne arbejder med stoffet og opnår den ønskede læring. Der er med andre ord ikke tale om at digitalisere undervisningsmaterialer fra analoge læringsforløb. Men det er det, vi ser lige nu.

Læreren som designer

I England er den store bekymring for tiden den næste fase – eksamener og dermed søgningen til universiteter. For man er slet ikke forberedt til at lave prøverne online. Og ingen ved, hvad der skal ske, når undervisningen måske går i gang igen til september – om man stadig har en corona-situation.

– Men de mest forudseende skoler og universiteter er begyndt at indse, at de bliver nødt til at skabe virkelig god online-læring, og at de er nødt til at træne deres lærere i det, siger Gilly Salmon.

– Det, deltagerne virkelig har brug for, er at lære måder, hvor de kan arbejde sammen, de har brug for ordentlig vejledning, og de skal kunne tilgå undervisningen fra enhver device og fra alle steder. Så lærernes rolle i denne fase er, at de er nødt til at blive designere og lære at designe til onlineundervisning.

  Lærernes rolle i denne fase er, at de er nødt til at blive designere og lære at designe til onlineundervisning
– Gilly Salmon

Og det kan de også lære, hvis de får den rette hjælp til at omsætte klasseundervisning til e-læring. Informationerne om, hvad der virker, er der, understreger Gilly Salmon, så det er ikke noget, man behøver at ”genopfinde”:

– Der er folk, der har arbejdet med det her i 20 år, så der er en masse research derude, siger hun.

Vi kommer ikke tilbage til der, hvor vi var

Fra næste fase – efter den normale start på universiteterne i september – bliver det sværere at forudse, hvad der vil ske. Det afhænger blandt andet af restriktioner på rejseaktiviteter og forsamlinger. Men hvis online-læringen bliver designet godt, er det Gilly Salmons gæt, at mange studerende fortsat vil have lyst til at blive undervist hjemmefra, selv om de kunne være i deres undervisningsinstitution, fordi det virker mest sikkert indtil videre.

– Jeg tror ikke, vi vil komme tilbage til, hvor vi var. Verden vil have forandret sig, når skolerne åbner igen. De studerende vil finde ud af, at de virkelig kan lide fleksibiliteten i online-læringen, og der vil være langt mere af det, siger hun og forklarer, at de studerende allerede nu, men også fremover helst have ”universitetets læring i deres lomme”, da det er langt mere fleksibelt i forhold til livsstil og mere responsivt for den enkelte.

  Du er mere bange for ting, indtil du har prøvet dem.
– Gilly Salmon

Du tror ikke, at de har fået nok af online-læring i den her periode?

– Det afhænger af to ting: Om skolerne gør et godt arbejde og gør det rigtigt. Det, vi ser lige nu, er ikke tilfredsstillende. Men hvis de studerende får rigtig online-læring på ordentlige devices, vil de kunne se den store fordel ved fleksibiliteten. Så hvad der virkelig betyder noget er, hvordan de studerende responderer på det, og om lærerstaben følger med i det mere fleksible arbejde.

– Hvis vi gør det rigtige med de næste faser, vil også lærerne begynde at se fordelene ved e-læring. Du er mere bange for ting, indtil du har prøvet dem. Forhåbentlig vil vi lykkes, jo mere vi prøver, og det vil forandre verden, siger Gilly Salmon.

Flere nyheder fra NVL

Visualisering av samordning av vägledning i de nordiska länderna

08/12/2023

Sverige

Den grafiska presentationen visar tillgången till vägledning i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland och hur långt de kommit i de enskilda delar som undersökts via rapporten ”Samordning av vägledning i de nordiska länderna” (2020-2023).

Micke Larsson

06/12/2023

Åland

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland med visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” manifesterades i september 2016.

Se opptak av Kunnskapsprat om kompetanse og arbeidsliv fra Norge

04/12/2023

Norge

På Direktoratet for utdanning og kompetanse sitt frokostmøte i Oslo 22. november spurte vi: Hva som skal til for å få flere i jobb? Og hvordan kan økt kompetanse bidra til at flere står lenger i arbeid?

Share This