26/06/2023

Norge

Ammatillinen koulutus, Yhtäläiset mahdollisuudet

Webinaari osaamisen validoinnin laatukompassista

NVL järjesti 13. kesäkuuta webinaarin osaamisen validoinnin laatukompassista täysilukuiselle osanottajajoukolle.

Webinar: Kvalitetskompass for realkompetansevurdering

Webinaari osaamisen validoinnin pohjoismaisesta laatukompassista

Webinaari oli suunnattu osaamisen validoinnin parissa Norjassa työskenteleville, kuten oppilas- tai opiskelijahallinnon työntekijöille ja formaalin koulutussektorin opiskelijavalinnoista vastaaville henkilöille, seuraavilla koulutustasoilla:

  • peruskoulu ja aikuisten toisen asteen koulutus
  • ammatillinen korkeakoulutus.

Webinaarissa osallistujat saivat ideoita ja tietoa siitä, miten validoinnin laatukompassia voidaan käyttää käytänteiden arviointiin ja kehittämiseen sekä sisäisten validointijärjestelmien ja -rutiinien luomiseen. Laatukompassin digitaalisilla työkaluilla voidaan esimerkiksi luoda henkilökohtainen kehityssuunnitelma, jolla henkilö voi parantaa
omia validointikäytänteitään ja vahvistaa omaa osaamistaan. Lisäksi työkalulla varmistetaan validointimenettelyiden laatu ja parannetaan validointityötä tekevien osaamista.

Anni Karttunen, kokenut koulutuspolitiikan asiantuntija GlobEdusta, kertoi meille laatukompassin taustoista ja käyttötarkoituksista sekä siitä, millaisia kokemuksia siitä on saatu Suomessa.

Agnetha Kronqvist on NVL:n maakoordinaattori ja Ruotsin kouluviraston, Skolverketin, opetusneuvos. Hän esitteli käytännön esimerkkejä siitä, miten työkalua käytetään Ruotsissa, sekä tuloksia validointi- ja ohjaustyötä tekevien henkilöiden itsearvioinneista.

Viimeisenä Trond Fitje, Norjan korkeakoulu- ja osaamisviraston vanhempi neuvonantaja ja NVL:n validointiverkoston jäsen, kertoi Norjan painopistealueista sekä siitä, miten laatukompassia voidaan hyödyntää Norjan oloissa.

Lopuksi alustajat pääsivät keskustelemaan aiheesta yhdessä ja vastaamaan kuulijoiden esittämiin kysymyksiin.

Täältä voit tutustua laatukompassiin: Pohjoismainen Osaamisen Validoinnin Laatukompassi | Nordic Quality Compass

Tallenteen webinaarista ja esityksistä voit tilata sähköpostitse osoitteesta: andreas.gravdahl@hkdir.no.

Flere nyheder fra NVL

En lærer og en elev sidder over for hinanden og fører en samtale, mens de sidder ved et bord i et klasseværelse omgivet af studiematerialer og farvetuscher.

23/04/2024

Norden

NVL’s netværk for uddannelse i fængsler har nedsat en arbejdsgruppe, som skal analysere og på sigt styrke uddannelsesmulighederne for kvinder i fængsel.

Ny modell for opptak til høyere utdanning

17/04/2024

Norge

Regjeringens forslag til opptak for høyere utdanning skal stimulere til at flere kommer raskere i gang med studier og ut i arbeidslivet

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Share This