Håndbog i To-do – en arbejdsform til samskabelse, lokal handlekraft og bæredygtige løsninger

Denne håndbog præsenterer To-do, som er en arbejdsform til at skabe nye ideer, netværk og handlinger med henblik på at løse konkrete udfordringer.

 

Håndbogen er tænkt som en vejledning og inspiration til at anvende To-do arbejdsformen og gennemføre lokale seminarer om fælles udfordringer, hvor man gennem samskabelse fremmer lokal handlekraft og demokratisk deltagelse.

Håndbogen præsenterer refleksioner og overvejelser, man bør gøre sig, når man planlægger og gennemfører To-do. Arbejdsformen kan videreudvikles og tilpasses forskellige formål, målgrupper og kontekster.

Vi håber, at håndbogen vil give inspiration til at mødes på tværs af forskellige sektorer, fag, nationaliteter, og holdninger og gennem dialog og erfaringsdeling skabe bæredygtige løsninger på fælles udfordringer.

To-do blev udviklet og anvendt af Ø-netværket under Netværk for voksnes læring (NVL) i 2015–2017. Formålet var at udvikle og fremme nye ideer, handlinger og aktiviteter, der kunne styrke lokal inklusion af de mange ny-ankomne flygtninge, der kom til Bornholm, Gotland og Åland i 2015–2016.

Gå til one pager om "To-do"-metodiken. Til dig der har behov for en hurtig introduktion til metodikken. 

Gå til rapport om ”To-Do”-metodiken, hvis du vil vide mere om implementering af metodikken. Rapporten forklarer, hvordan metoden anvendes på tre øer.