Hiljaiset oppijat -opas

Raportti tarkastelee Nordplus-hankkeen Lorkers – is lurking working? (2015–2017) yhteydessä tehtyjä havaintoja ja suosituksia verkko-oppimistoimintojen organisoimisesta hiljaiset oppijat paremmin huomioivalla tavalla.

 

Miksi osa oppijoista ei koskaan osallistu aktiivisesti verkkokurssin toimintaan, ja voiko niin kutsuttu notkuminen (ilman näkyvää aktiivista osallistumista kurssin toimintaan) olla hyväksyttävä yksilöllisen henkilökohtaisen oppimisen muoto? Jos oppilaitokset haluavat aidosti tarjota yksilöllistä oppimista, eikö yksilöllä tällöin kuuluisi olla mahdollisuus pysyä hiljaa ja olla osallistumatta niin aktiivisesti kuin opettajat odottaisivat? Hankkeella haluttiin selvittää, onko ”notkuminen” vain erityinen joustavan oppimisen muoto ja mikä kannustaa ihmisiä osallistumaan (jatkuvasti), vaikka he eivät osallistu ”aktiivisesti”. 

Raportti on myös saatavilla englanniksi.