28/02/2023

Finland

Näringsliv, Glesbygd, Vuxnas lärande

8 min.

De vill bygga en bättre framtid – i trä

I småstaden Ekenäs finns en värdefull gammal stadsdel i trä. I centrum byggs just nu en annan turistattraktion med stor wow-faktor, också i trä. I närheten finns Novia som sedan hösten 2022 erbjuder unikt kunnande i hur man konstruerar krävande stora trähus.

Towe Andersson och Mats Lindholm

Utbildningsledaren Towe Andersson och viceprefekt Mats Lindholm vid Novia arbetar för att höja kompetensen i hela Norden när det gäller att bygga stort i trä och hållbart. Foto: Camilla Lindberg

– Vi vill locka hit studerande till vår nya masterutbildning också från Sverige och Norge, säger utbildningsledaren Towe Andersson från Novia.

– Byggbranschen måste bli mera klimatsmart. Det effektivaste sättet är att bygga konstruktioner i trä, säger viceprefekt Mats Lindholm från Novia.

Orsaken är att träd som växer binder koldioxid, medan produktion av betong i stället leder till ett enormt koldioxidavtryck.
Novia har redan länge haft träet som fokusområde inom sina byggnadsutbildningar, och skolan erbjuder överlag utbildningsprogram på både bachelor- och masternivå.

– Vi erbjuder numera också en sådan utbildning som krävs för att konstruera exceptionellt krävande och stora träbyggnader, säger Mats Lindholm.

Konstmuseet Chappe byggs i trä och byggnaden förväntas bli den lilla orten Ekenäs stora turistattraktion

Konstmuseet Chappe byggs i trä och byggnaden förväntas bli den lilla orten Ekenäs stora turistattraktion. Foto: Camilla Lindberg

En liten ort med gamla trähus

Träet som material är också nära förknippat med den ort där Novia finns. Staden Ekenäs som grundades 1546 av Gustav Vasa är känd för den kulturhistoriskt värdefulla stadsdelen Gamla stan. Med sina pittoreska gränder och välbevarade små sagolika trähus lockar den till sig turister.

Våren 2023 och endast ett stenkast ifrån invigs konstmuseet Chappe som också är byggt i trä. Det är en omdebatterad och spektakulär arkitektonisk byggnad som redan uppmärksammats i internationella Spectator.

Träet en ledstjärna för ledningen

Ortens historiska bakgrund är en av orsakerna till att Novia valt att starta en skräddarsydd utbildning på masternivå. I nuläget finns det ingen motsvarighet i hela Norden. Ambitionen är att den nya engelskspråkiga utbildningen ska ge studerande färdigheter som uppfyller målen i EU:s klimatpaket Fit for 55.

Det nuvarande finländska lagstiftningen ställer också krav på en master för att man ska kunna anhålla om de högsta befogenheterna.

Mats Lindholm hänvisar till den finländska Markanvändnings- och bygglagen från 2000. Där står det att man ”ska skapa förutsättningar för en bra livsmiljö och främja en ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar utveckling.”.

I Ekenäs har man en lång och rik trähustradition där man tar hand om husen och förvaltar sitt kulturarv också genom nya utbildningar.

I Ekenäs har man en lång och rik trähustradition där man tar hand om husen och förvaltar sitt kulturarv också genom nya utbildningar. Foto: Camilla Lindberg

– I tjugotre års tid har det varit min ledstjärna när vi utvecklat byggutbildningarna i Ekenäs, säger han.

Læs også artiklen ”De satsar sin fritid och blir mästare på klimatsmarta trähus”.

Greta Thunberg väcker storföretag

Men det är inte enbart skolan som gått i bräschen för ett hållbarhetstänk. Nu börjar också storföretagen vakna i Finland och i övriga världen. Det fick skolan nyss veta när en styrelsemedlem från ett storföretag kom på besök.

– Han erkände att Greta Thunberg varit avgörande för ett förändrat tankesätt inom branschen. Nu ställer också beställarna krav på miljövänliga och hållbara alternativ som storföretagen måste svara mot, säger Mats Lindholm.

– Men vi betonar rent övergripande ett hållbarhetstänk inom den nya utbildningen och den inkluderar även livscykelanalys, säger utbildningsledaren Towe Andersson.

Det kan till exempel innebära att man tänker på transporter ur en miljöaspekt när man bygger, samt återanvändning och framtida flexibla lösningar.

I centrum av Ekenäs och nära Novia byggs just nu en internationellt uppmärksammd byggnad med träfasad och inomhuskonstruktioner i trä.

I centrum av Ekenäs och nära Novia byggs just nu en internationellt uppmärksammd byggnad med träfasad och inomhuskonstruktioner i trä. Foto: Arkitektbyrån JKMM

Stort intresse och höga vitsord

Den ursprungliga tanken var att man inledningsvis skulle anta 20 studerande, men utbildningen startade slutligen med 37 ivriga studerande.

– Det fanns så många starka och seriösa kandidater bland de 120 som sökte in, så vi beslöt att utöka gruppen, säger Mats Lindholm.
Ledningen har inte behövt bli besviken.

– Studiegruppen är mycket motiverad och de får jättehöga vitsord. Det är annars ett fenomen som är rätt typiskt för vuxenstuderande. Man är beredd att fokusera och satsa allt, säger Towe Andersson.

Skolan samarbetar med Finlands stora byggbolag

  • Novia erbjuder utbildning på bachelor- och masternivå, och har ett nära samarbete med de största ledande bolagen inom hållbart byggande i Finland. Till dem hör byggkonsultbolagen Ramboll och Sweco, byggbolagen YIT och SRV, samt arkitektbyrån Casagrande Laboratory.
  • I ett femårigt avtal förbinder sig parterna att tillsammans verka för att främja klimatsmart trähusbyggande, speciellt i större byggnader.
  • Samarbetet har redan resulterat i praktikplatser, examensarbeten, fasta anställningar för utexaminerade och goda karriärsmöjligheter för flera av Novias alumner.
  • Den nya masterutbildningen är ett viktigt resultat av samarbetet.

Norrmän och svenska efterlyses

På den internationella marknaden är skolans benämning Novia University of Applied Sciences. Bland de som sökte in var endast tjugo procent finländare. Det här går helt i linje med Novias uttalade uppdrag.

– Vi ska ge service till företag också utanför landets gränser, i synnerhet de nordiska länderna, säger Mats Lindholm.
Det pundet har man förvaltat väl. Novia är en av de högskolor som har absolut flest Nordplus-nätverk i Finland.

– Våra byggmästare och ingenjörer ser hela Norden som sin arbetsmarknad. De storföretag vi samarbetar med har också kontor i hela Norden. Vi vill vara brobyggare, säger Towe Andersson.
Trots framgångarna med den nya masterutbildningen finns det utrymme för expansion. Speciellt ett utvecklingsområde står i fokus.

– Vi har haft sökande från en massa olika länder, men ännu har vi inte lyckats riktigt så bra som vi skulle önska med att locka hit studerande från Sverige och Norge, säger Towe Andersson.

Nyeste artikler fra NVL

Islands eldste universitet, Háskóli Ísland, ofrer stadig flere kurser på engelsk

18/04/2024

Island

18 min.

-Islandske myndigheter feier utfordringen under teppet mener eksperter

Godkjent utdanning fra utlandet et stort pluss i jobbsøknaden

11/04/2024

Norge

10 min.

Den som vil etablere seg i Norge med utdanning fra et annet land, kan få godkjent utdanningen sin og jamført den med norsk utdanning. Dermed stiller en gjerne sterkere i en jobbsøknad. Med vitnemål og full dokumentasjon er saken grei. Dersom dokumentasjonen er mangelfull, blir det en tyngre prosess, men det kan fortsatt være mulig.

ChatGPT kan bygge bro mellem ordblinde og undervisning

04/04/2024

Danmark

12 min.

Ordblinde og andre, der har udfordringer med bogstaver, har med generativ AI som ChatGPT fået nye muligheder for at udtrykke sig og læse svære tekster, fortæller lærer og ekspert.

Share This