For undervisere

For dig, der er underviser eller vejleder. Læs inspirationscases, der omhandler kurser, projekter, undervisningsspil og andre metoder, som fremmer bæredygtig udvikling.

Land

Bæredygtighedsmål

En grupp barn studerar och skissar på växter och en stor glasglob som visar jorden i ett soligt klassrum med växter och fönster som släpper in dagsljus

12/04/2024

danmark

– Alla vet hur svårt det är att få till stånd djupa samtal och skapa nya världar med unga, men det här metoden fungerar, säger universitetslektorn Sara Mosberg Iversen.
Vid Syddansk Universitet har man utvecklat ett rollspel där målsättningen är att spelarna ska börja tro på en ljusare framtid med utgångspunkt i klimatfrågor.

Dags Att Prata

16/12/2022

finland

Projektet Dags att prata handlar kort och gott om att uppmuntra människor att föra diskussioner kring teman som främjar inkludering och hållbarhet.

Lucas Hasselblatt

16/12/2022

finland

Samtalet väckte tankar över migrationens utmaningar i dagens samhälle. Samtalet var välstrukturerad och jämlikt på det sättet att alla fick tala och uttrycka sina åsikter.

Fokus på hållbar vardag redan i 120 år – Finlands svenska Marthaförbund

08/12/2021

sverige

Marthaförbundet har sedan det grundades jobbat med hållbarhet i vardagen som genomsyrar all verksamhet i våra fokusområden: ekologi, ekonomi och hushåll.

Det finns stor potential i mina frön

08/12/2021

finland

Studieombudsmannen Linda Novén skapade femtio tankefrön som ingår i en interaktiv kortlek. Verktyget ledde till en ny medvetenhet kring hållbarhetsfrågor bland personalen. Nu drömmer hon om att sprida konceptet vidare.

Human holding the crystal world

15/11/2021

danmark

How do we make climate change and planetary processes tangible and accessible for our senses?

Multiracial women talk to each other

15/11/2021

eu

When you educate people about how to live sustainably, do that by treating them with kindness and acceptance.

Industrial engineer

15/11/2021

finland

SYKLI Environmental school of Finland has made the sustainability aspect the main attraction in its study programs.

Woman making a coffee cup

15/11/2021

norge

All læring påvirker erfaringen, påvirker personligheten og påvirker dermed både den emosjonelle og kognitiv side av oss. Læring har dermed også betydning for vår samhandling med andre.

Hey planet Logo

10/11/2021

danmark

Hey Planet wants to challenge the food industry by offering edible insects as an alternative protein solution.

INKLUDERA GENOM STUDIECIRKEL en enkel metod för ett informellt lärande på många plan och en del i det ständiga bygget av demokratin

01/11/2021

sverige

Artikel presenterar en enkel metod för ett informellt lärande på många plan och en del i det ständiga bygget av demokratin. Cirklarna är en målstyrd helhetslösning för integration på individnivå.

Hur kan jag som vuxen förändra min livsstil och världssyn?

01/11/2021

sverige

Vad kan jag göra, hur kan jag förändras för att motverka klimatkrisen och skapa en hållbarare värld?