Ø-samarbejde i Østersøen

Netværket ø-samarbejde i Østersøen

Ø–netværk blev etableret 2013 og afsluttet i 2017. I netværket deltog repræsentanter fra Bornholm, Gotland og Åland. De overordnede formål med samarbejdet er at styrke ø-områdernes udvikling gennem dialog, ideudvikling og erfaringsudveksling mellem de tre områder. I hvert af de tre ø-områder er etableret en lokal tværsektoriel arbejdsgruppe, der tematiserer de særlige indsatsområder, de ønsker at udvikle. Der blev gennemført ”To-do” seminarer på alle tre ø-områder. Den efterfølgende evaluering viste, at der trods kort tidsramme på alle øer blev skabt nye samarbejdskontakter på tværs af sektorer, udviklet og gennemført nye sammenhængende handlinger. Netværket har afsluttet sit arbejde i 2017, spredning af resultater forsætter i 2018. 

Husk at vælge gruppe
Danmark: 
 • Hans-Jacob Binzer, Professionshøjskolen UCC Bornholm
 • Christian Heide Pedersen, Centerleder, Kunstakademiets designskole Bornholm
 • Bjørn Haslund-Gjerrild, Projektleder ”Uddannelse til alle”, Bornholm
 • Inge Munch, AOF Bornholm
 • Kirsten Birgitte Lenz, Professionshøjskolen UCC Bornholm
 • Maria Marquard dansk NVL koordinator
Sverige: 
 • Bo Kristiansson, Rektor Kompetenscentrum Gotland
 • Maud Haag, Kompetenscentrum Gotland 
 • Jenny Lenhammer, Kompetenscentrum Gotland
 • Eva Elisdotter, Kompetenscentrum Gotland
 • Svante Sandell, svensk NVL koordinator
Åland:
 • Bodil Regårdh, Ålands landskapsregering/Utbildnings- och kulturavdelning
 • Cecilia Stenman, Ålands gymnasium/Vuxentubildningen
 • Viveca Lindberg, Åländsk kontatkperson för NVL

Nätverksinfo

Bornholm_1.jpg
Aktiviteter og formidling
Der er i det nordiske samarbejde fokus på de såkaldte ”yderområders” særlige udfordringer og muligheder. Ø-netværket har medvirket til at

Ø-samarbejde.PNG.jpg
Verksamhetsplan 2017
Detta skall Ö-nätverket göra 2017.

almedal2015
Almedalsveckan 2015: Hur ska Östersjöns öar lösa sina utmaningar inom hållbar turism och mottagandet av invandrare?
Tre öar i Östersjön diskuterar tillsammans om hur man kan lösa områdenas speciella utmaningar genom gemensamma utbildningsinsatser inom t.ex. hållbar turism och vid mottagandet av invandrare

Resultat

To-Do_eng.jpg
To-Do: A Way of Integrating the Newcomers?
”The To-Do methodology has put all local stakeholders at the heart of the development work.”
To-Do_skand.jpg
To-Do: En vej til integration af nyankomne?
”Att göra/To-Do-metodiken har satt alla lokala aktörer i centrum av själva utvecklingsarbetet.”
to do.JPG
Ö-nätverkets arbete
Ö-samarbetet fokuserar på utveckling av metoder och pedagogiska processer som kan vara till hjälp för att möta aktuella utmaningar på de

DialogWeb

Ane Karine Poulsen Grønland.jpg
Yderområder i vejledningens tegn
Tre lande, to møder og et ønske: at styrke samarbejdet om vejledning og livslang læring i Nordens yderområder.

Grupparbete.jpg
To-do seminarium aktiverar
”Tack! Det här är första gången som jag känner att jag är med i samhället” var ord som en inflyttad använde för att tacka Cecilia Stenman direkt efter seminariet.

JL porträtt.jpg
Gotland behöver flyktingarnas kompetenser
Tala med de nyanlända, inte om dem. Det var en av grundtankarna med ett så kallat ”to do”-seminarium som ägde rum på Gotland i april.

Arrangemang

Udklip.PNG
NVL på Alandica Debatt den 13 juni 2018
Seminarium om vuxnas lärande och integration.Presentation av samarbete i Östersjöområdet och To Do metoden på Åland, Gotland och

Udklip.PNG
"To-do seminarium" FÖR kvinnor, MED kvinnor!
Välkomna till "To-do seminarium" FÖR kvinnor, MED kvinnor! Seminariet är ett samarbete med integrationsenheten och Nordiskt nätverk för