Nettskole tilbyr gratis norskkurs for ukrainske flyktninger

Det er en hjertesak for meg at folk lærer språk og kan komme seg videre, sier norsklærer og etablerer Karense Foslien, som for sju år siden etablerte sin egen skole for de som trenger å lære norsk. Nå utvikler hun norskkurs for ukrainske flyktninger. Gratis.

 
 Nettskole tilbyr gratis norskkurs for ukrainske flyktninger Det er en hjertesak for meg at folk lærer språk og kan komme seg videre, sier norsklærer og etablerer Karense Foslien. Hun bidrar i flyktningkrisen med noe hun virkelig kan, nemlig å lage norskkurs. Foto: Torhild Slåtto

- Å tilby et nettkurs i grunnleggende norsk er mitt bidrag i flyktningkrisen. Da krigen i Ukraina brøt ut, og flyktningestrømmen kom nordover, spurte jeg meg selv som så mange andre, hva kan jeg gjøre for å hjelpe, sier Karense.

Gi flyktningene en håndsrekning

Svaret var like enkelt som krevende, å tilby de flyktningene som er kommet over den norske grensen en håndsrekning, slik at de kan begynne å kommunisere, og forstå noen ord og setninger. Et kurs er også aktivisering. For en flyktning kan det bli mye ventetid. De venter på å få bostedskommune, bolig og skole og barnehage for barna, og da kan et enkelt og aktiviserende kurs vært godt å ty til.

Raskest mulig ut I arbeid

Regjeringen har hendene fulle med å legge til rette for å ta imot flyktninger fra Ukraina og bosette dem i kommuner utover i hele landet. Voksne flyktninger skal raskest mulig ut i arbeid og aktivitet i samfunnet, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding. Hvert ord en rekker å tilegne seg av det norske språket vil være til god hjelp når en skal ut i jobb, eller når en skal følge barna i barnehagen eller på aktiviteter.

Språkdugnad

Det geniale med norskkurset som Karense Foslien nå utvikler, er at alle ord og uttrykk også gjengis på ukrainsk. Hun samarbeider med fastboende ukrainere i Norge. De tar en felles dugnad, skriver korte tekster, oversetter og formidler i et pedagogisk rammeverk.

Påsketekster

Norsk alfabet er en grunnpilar. Ukrainsk, som er et øst-slavisk språk, bruker det kyrilliske alfabetet. Kurset tar tak i det enkle og det aktuelle, med basis i grunnleggende norsk, på såkalt nivå A1. Påske er et tema som er aktuelt nå. Korte tekster forteller om påsken og påsketradisjoner. Fargekoding åpner dører inn til språket. Ordet «påske» får en gul farge både på norsk og ukrainsk. Et annet nøkkelord får en annen farge. Slik kan en gjenkjenne enkeltordene samtidig som en får hele meninger i teksten.

Fantasi, dialoger, spill, plakater med grammatikk

Foslien driver nettskolen Norwegian Teaching (NOTE) og har elever fra mange ulike land. Hun bruker elementer av en egen pedagogisk metode, suggestopedi når hun lager nettkurset. Suggestopedimetoden er anbefalt av UNESCO. Metoden er utviklet av den bulgarske hjerneforskeren og psykiateren Georgi Lozanov, og bygger på kreativitet og bruk av mange sanser gjennom dialoger, rollespill, sanger, spill og plakater hvor enkle grammatiske elementer blir forklart.

Norskkurs Ukrainsk Et nytt liv i Norge. Denne åpningssiden møter ukrainske flyktninger når de logger seg på gratiskurset hos Karense Foslien. Foto: Torhild Slåtto

60 mill visninger på Youtube

Foslien er ikke minst kjent for det siste. På sin YouTube-kanal viser hun ofte fram en håndskrevet plakat som peker på kjernen i det hun formidler i den aktuelle videoen. Noen eksempler på plakater: «GOD eller BRA», «Å hilse på norsk», «BORT – BORTE». Kanalens popularitet tyder på at Foslien når fram med budskapet og pedagogikken. Videoene hennes hadde 60 millioner visninger i 2020. Statistikken forteller at det er flest seere i Norge, Polen og Tyskland, men personer i veldig mange land følger videoene hennes.

Nye leksjoner fortløpende

Gratiskurset for ukrainske flyktninger lanseres i disse dager. De første leksjonene er ferdigprodusert, og så kommer det nye leksjoner fortløpende.

- Hvordan vil du gjøre det kjent for ukrainske flyktninger at et slikt kurs finnes?

- Jeg forteller om det på en egen Facebook-gruppe for ukrainske flyktninger som kommer til Norge nå. Det er et spesielt tilbud for dem, og blir ikke annonsert på annen måte, sier Foslien.

Også podcast

Foslien liker å hjelpe andre med å lære, og tar i bruk mange kanaler og medier. Hun produserer også podcasten «Norsklærer Karense» for et litt høyere nivå enn det grunnleggende. Så langt har hun fått 20 000 lyttere.

Rett til norskopplæring

Hovedregelen er at flyktninger som får midlertidig kollektiv beskyttelse, slik ukrainske flyktninger som kommer til Norge får, har rett på gratis norskopplæring, på lik linje med andre flyktninger. Opplæringen skjer i den kommunen de blir bosatt.

Tiltak for flyktningene

Det jobbes på høygir hos ulike myndigheter for å yte flyktningene hjelp.

- Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) er i dialog med både Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet om ulike tiltak for å møte flyktningene som kommer fra Ukraina. Men dette er ikke klart ennå, opplyser kommunikasjonsdirektør Guro Aardal Hagen i HK-dir til DialogWeb.

Allerede 40 på venteliste

I mellomtiden kan ukrainske flyktninger få en flying start på sin norskopplæring ved å følge gratiskurset hos Karense Foslien og Norwegian Teaching. Det står allerede 40 på venteliste for å komme i gang. De har selv tatt kontakt uten at kurset har blitt annonsert. Straks kurset er i gang, kan det bli benyttet av mange tusen.