Nytt Nordplus-projekt kartlägger framtidens lärande

Hur kommer lärandet att se ut i framtiden och vilket blir lärarens uppdrag? I Nordplus-projektet Rekonstruktion av livslångt lärande samarbetar tre högskolor i Norden.

 
 Lärarens yrkesroll håller på att förändras. Det ville många lärare diskutera när Nordplus-projektet Rekonstruktion av livslångt lärande höll sitt första seminarium. Personerna på bilden har inte med texten att göra. Lärarens yrkesroll håller på att förändras. Det ville många lärare diskutera när Nordplus-projektet Rekonstruktion av livslångt lärande höll sitt första seminarium. Personerna på bilden har inte med texten att göra. Foto: Yadid Levy / norden.org

Är du en zombie? Det vill säga: Är du fast i gamla vanor för att det ger trygghet och en känsla av kontinuitet?
Tre högskolor, Mälardalens högskola i Sverige, Högskolan på Åland och Centret för livslångt lärande vid Åbo akademi i Finland, har tillsammans påbörjat ett Nordplus-projekt med fokus på framtidens lärande. Den första delen av projektet, som påbörjades 2020, bestod av intervjuer med 23 personer med koppling till lärande och framtidsstudier: lärare, utbildningsplanerare och forskare. Hösten 2021 hölls det första seminariet, baserat på intervjuerna.

– Många av intervjuerna genomfördes under pandemin och då var det som om framtiden redan var här. Vi har pratat om digitaliseringen i åratal, och nu hade vi tvingats bli digitaliserade. Under seminariet uppstod många intressanta diskussioner, till exempel om att den traditionella klassrumsundervisningen har ersatts av ett mer kollaborativt arbetssätt. Som lärare har man inte längre automatiskt tolkningsföreträde. Det är mer ett samarbete som sker i klassrummet och det är intressant, säger projektledaren Mona Lindroth, som liksom projektkoordinator Paula Linderbäck arbetar på Högskolan på Åland.

Ett av de mest minnesvärda inslagen på seminariet var en så kallad zombie-övning.

– Det låter lite konstigt, men det handlar om att vi gör saker reflexmässigt av gammal vana, kvarlevor från en svunnen tid som vi glatt omger oss med, men som tynger ned våra liv. Gamla saker som ger en känsla av kontinuitet och trygghet, trots att de inte är kompatibla med de behov som finns idag. De är som vålnader från det förflutna, säger Mona Lindroth.

Mona Lindroth Mona Lindroth Foto: Högskolan på Åland

Olika kultur i Norden

Huvudtanken med det nordiska samarbetet i projektet är att utbyta erfarenheter från arbetsvardagen. Men det blev också tydligt att ländernas utbildningskultur skiljer sig åt. Medan Finland och Åland fokuserar stort på kunskap har Sverige riktat sig mer på färdigheter. Sverige har också en större tendens att experimentera.

– Jag tycker det är ganska tydligt att vi alla har lite olika kultur, säger Paula Linderbäck.

– En del arbetssätt blev utmanade på ett hälsosamt sätt när man fick jämföra sig med de andra länderna. Vi kan förstå oss själva bättre när vi möter de de andras perspektiv, säger Mona Lindroth.

Læs også artiklen ”Utbildningen i validering gav mig en otrolig skjuts framåt”.

”Elegant och delikat balans”

En av frågorna på seminariet handlade om vem som ska styra utbudet på utbildningarna. Särskilt yrkesskolor behöver lyssna på marknadens behov utan att bli helt ”köpta”. Det är en elegant och delikat balans, som Mona Lindroth säger. En annan aspekt handlade om utmaningen med olika undervisningsformer. Vilka är till exempel för- och nackdelarna med hybridundervisning?

– Det som var mest intressant på första seminariet var att det uppstod så många diskussioner. Särskilt i samband med zombieövningen. Det fanns ett stort behov av att diskutera vad man gör och varför man gör det, säger Paula Linderbäck.

Mona Lindroth tillägger:
– Det uppstod en massa funderingar. Lärare pratar sällan om sitt arbete och vad man gör. Man kanske pratar om hur man gör bedömningar, eller hur ska vi göra den här kursen eller kursbeskrivningen, men sitt yrke och de utmaningar som det innebär diskuteras inte lika ofta bland kollegor.

Paula Linderbäck Paula Linderbäck Foto: Högskolan på Åland

Livslångt lärande allt viktigare

Lärarrollen har förändrats på flera plan. Förr definierades undervisningen i klassrummet och det var läraren som styrde vad som sades och vad som fördes på tal.

– Det finns en annan öppenhet idag, lärare kan till exempel jobba i projekt mot externa beställare. Dessutom handlar det idag inte bara om att en ung generation ska utbildas. Under pandemin såg vi för första gången här på Åland att akademiker var arbetslösa. Det har inte hänt förut. Det uppstod då ett uppdrag för oss som utbildningsanordnare att bereda plats för människor som kanske inte behövde fortbilda och omskola sig men som behövde göra något meningsfullt medan de sökte nytt arbete. Idag kräver arbetsmarknaden att du ska lära dig nytt hela tiden, säger Mona Lindroth vidare.

Lärarrollen håller på att utvecklas, från att vara den som tillhandahåller kunskapen till en mer vägledande funktion.

– På vilket sätt ska läraren coacha den som redan kan en massa saker? Förr fanns det bara information i skolan, men nu finns det överallt. Lärarens roll blir att hjälpa kursdeltagarna att värdera information, säger Paula Linderbäck.

Utbildningsformerna kommer också att förändras. De flesta utbildningar idag är mer eller mindre interaktiva och kräver någon sorts insats i realtid. Högskolan på Åland har även börjat med så kallade Campus online-utbildningar. De är inte alls interaktiva. Man kan när som helst tillgodogöra sig kunskapen och lämna in sin examination, så blir man bedömd.

Nästa seminarium i mars

Nordplus-projektet ska pågå till juni 2023. Nästa seminarium, Seminarium 2, är planerat till den 10 mars 2022.

– Vi ska ta fram ett verktyg för att kartlägga vilken kompetens lärarna har och vad de behöver ha i framtiden. Seminariet kommer också orientera mer i framtidsforskning, säger Mona Lindroth.

Målet med projektet är att skapa en högskolekurs där det ska gå att ta del av insikterna från projektet. Kursen kommer att vända sig till yrkesverksamma lärare eller personer som är på väg in i läraryrket. Den kan också bli en del av fortbildningen för lärare.

Läs mer om projektet här

Læs også artiklen "Forskningscirkler – en udviklingsstrategi".