Grundläggande färdigheter
Nätverket följer ländernas utveckling av arbete med grundläggande färdigheter ofta med utgångspunkt i resultat från PIAAC och rapporten som arbetsgruppen publicerade 2016. Nätverket fokuserar på utbudet av utbildning inom grundläggande färdigheter för vuxna utifrån begrepp som relevans, flexibilitet, motivation, distans- o fjärrundervisning, digitala verktyg, stödfunktioner och vägledning.

Nätverksinfo

plan-2018.jpg
Verksamhetsplan 2018
Detta skall Basic Skills-nätverket göra 2018.

DialogWeb

Anders Rosdahl_1.jpg
PIAAC i Norden, del 3
Resultater fra den hidtil største internationale undersøgelse af voksnes grundlæggende færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT.
AndersRosdahl_web2.jpg
PIAAC i Norden, del 2
Resultater fra den hidtil største internationale undersøgelse af voksnes grundlæggende færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT.
Adult Skills in the Nordic Region.jpg
PIAAC i Norden del 1
En artikelserie i tre delar om resultater fra den hidtil største internationale undersøgelse af voksnes grundlæggende færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT. Del 1.
grundlaggande_2016.jpg
Hål i den nordiska basen försvagar
Norden behöver göra något åt den stora gruppen med låga basfärdigheter.
nvl.jpg
Baskunskaper lika viktigt i arbetslivet som i samhället
Representanter från arbetslivet säger att baskunskaper är en viktig förutsättning för kompetensutveckling i arbetslivet och ett sätt att utveckla nordiska styrkepositioner.

Publikationer

Grunnleggende_NVL_rapport_2016_web.jpg
NVL-rapport om grundläggande färdigheter
Bakgrund och utvärdering av förutsättningarna och behoven för ett NVL-nätverk kring grundläggande färdigheter.
piaac
Resultat av PIAAC-undersökningen i Norden
Läs om PIAACs (OECD:s undersökning om vuxnas lärande) resultat i fyra nordiska länder.

Arrangemanger


Digital international collaboration in education
Finland is chairing the Nordic ministerial collaboration this year. In connection to the Nordic-Baltic educational collaboration programme

Externa resurser

ordinordcover.jpg Ord i Nord

Report from a Nordplus Adult Collaboration Project 2013-2015


EPALE

Läs mer på EPALE