Nätverket grundläggande färdigheter följer ländernas utveckling av arbete med grundläggande färdigheter ofta med utgångspunkt i resultat från PIAAC och rapporten som arbetsgruppen publicerade 2016. Nätverket fokuserar på utbudet av utbildning inom grundläggande färdigheter för vuxna utifrån begrepp som relevans, flexibilitet, motivation, distans- o fjärrundervisning, digitala verktyg, stödfunktioner och vägledning.
 .

Aktuelt

baskunskaper |
25-01-2019 

Verksamhetsplan 2019

Detta skall nätverket göra 2019

baskunskaper | Norden
15-03-2017 

Verksamhetsplan 2018

Detta skall nätverket Basic Skills göra 2018

Anders Rosdahl
basiskompetence | Norden
24-10-2016 

PIAAC i Norden, del 3

Resultater fra den hidtil største internationale undersøgelse af voksnes grundlæggende færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT.

Anders Rosdahl
forskning voksenlæring | Danmark
06-10-2016 

PIAAC i Norden, del 2

Resultater fra den hidtil største internationale undersøgelse af voksnes grundlæggende færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT.

basiskompetence voksenuddannelse IT færdigheder | Norden
19-09-2016 

PIAAC i Norden del 1

En artikelserie i tre delar om resultater fra den hidtil største internationale undersøgelse af voksnes grundlæggende færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT. Del 1.

Dagen innehöll också workshops, där vi diskuterade hur vi skall gå vidare.
baskunskaper | Norden
12-07-2016 

Hål i den nordiska basen försvagar

Norden behöver göra något åt den stora gruppen med låga basfärdigheter.

baskunskaper kompetensutveckling utbildningspolitik | Norden
21-06-2016 

Baskunskaper lika viktigt i arbetslivet som i samhället

Representanter från arbetslivet bekräftar att baskunskaper är en viktig förutsättning för kompetensutveckling i arbetslivet och ett sätt att utveckla nordiska styrkepositioner.

forskning | Island
22-12-2014 

Arbeidslivets opplæringssentrets årsmøte 2014

Arbeidslivets opplæringssenter holdt årsmøte på Hotel Natura den 4. desember i samarbeid med NVL.

vuxnas lärande | Norden
13-03-2014 

Resultat av PIAAC-undersökningen i Norden

Läs om PIAACs (OECD:s undersökning om vuxnas lärande) resultat i fyra nordiska länder.

Publikationer

basiskompetanse | Norden
29-06-2016 

NVL-rapport om grundläggande färdigheter

Bakgrund och utvärdering av förutsättningarna och behoven för ett NVL-nätverk kring grundläggande färdigheter.

vuxnas lärande | Norden
13-03-2014 

Resultat av PIAAC-undersökningen i Norden

Läs om PIAACs (OECD:s undersökning om vuxnas lärande) resultat i fyra nordiska länder.

Eksterne resourcer

Nätverk Norden
11-08-2017 

Ord i Nord

Report from a Nordplus Adult Collaboration Project 2013-2015.

EPALE