Grundläggande färdigheter

Grundläggande färdigheter

Nätverket följer ländernas utveckling av arbete med grundläggande färdigheter ofta med utgångspunkt i resultat från PIAAC och rapporten som arbetsgruppen publicerade 2016. Nätverket fokuserar på utbudet av utbildning inom grundläggande färdigheter för vuxna utifrån begrepp som relevans, flexibilitet, motivation, distans- o fjärrundervisning, digitala verktyg, stödfunktioner och vägledning.

Nätverksinfo

pexels-photo-875515-(1).jpg
Verksamhetsplan 2019
Detta skall nätverket göra 2019
plan-2018.jpg
Verksamhetsplan 2018
Detta skall Basic Skills-nätverket göra 2018.

Publikationer

Grunnleggende_NVL_rapport_2016_web.jpg
NVL-rapport om grundläggande färdigheter
Bakgrund och utvärdering av förutsättningarna och behoven för ett NVL-nätverk kring grundläggande färdigheter.
piaac
Resultat av PIAAC-undersökningen i Norden
Läs om PIAACs (OECD:s undersökning om vuxnas lärande) resultat i fyra nordiska länder.

DialogWeb

Anders Rosdahl_1.jpg
PIAAC i Norden, del 3
Resultater fra den hidtil største internationale undersøgelse af voksnes grundlæggende færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT.
AndersRosdahl_web2.jpg
PIAAC i Norden, del 2
Resultater fra den hidtil største internationale undersøgelse af voksnes grundlæggende færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT.
Adult Skills in the Nordic Region.jpg
PIAAC i Norden del 1
En artikelserie i tre delar om resultater fra den hidtil største internationale undersøgelse af voksnes grundlæggende færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT. Del 1.

Arrangemanger

letters-691842_640.jpg
Seminar on Basic skills
Place and date:  ETSC, Skipholti 50b, Friday 31st of August, from 9:30 – 11:30. Guests / participants in the Seminar:  Different

fall-leaves-3744649_640.jpg
Grundläggande färdigheter i och för arbetslivet
Dialogmöte om grundläggande färdigheter i och för arbetslivet.


Digital international collaboration in education
Finland is chairing the Nordic ministerial collaboration in 2016. In connection to the Nordic-Baltic educational collaboration programme

Externa resurser

ordinordcover.jpg
Ord i Nord
Report from a Nordplus Adult Collaboration Project 2013-2015

EPALE

Läs mer på EPALE