4/2006

 

OBS! Ni som har prenumererat på Nyhetsbrevet i HTML-format: de interna länkarna till höger fungerar inte i själva e-postmeddelandet men nog i webben. Ni kan läsa vårt nyhetsbrev även här:
www.nordvux.net/page/76/nyhetsbrev.htm


Smellið hér fyrir íslenska útgáfu

www.nordvux.net/page/339/42006nvlfrettir.htm

Klikkaa tähän lukeaksesi uutiskirje suomeksi (lyhennetty versio)

www.nordvux.net/page/338/42006nvluutisia.htm


NVL

DialogWeb 4/2006

har utkommit, tema för tidningen är Jämlikhet.
www.dialogweb.net

DEMOS Roundtables

Målet med DEMOS är att skapa en deliberativ läroprocess som leder till ett nytt politik-dokument inom temat, en nordisk vitbok om demokrati, aktivt medborgarskap och livslångt lärande.
I samarbete med NVL, inviterar DEMOS till Roundtable debatt om demokrati och aktiv medborgarskap:
23. maj i København, AOF Huset, Danmark
31. maj i Helsingfors, Finland
29. juni i Qaqortoq, Grönland
Konklusioner från Roundtables kommer att ingå i vitboken och skall presenteras på konferensen i Oslo 24-25 augusti. Genom deltagande i Roundtable har din organisation möjlighet att delta i tänketanken, påverka och bidra till vitboken.
Bakgrundsmaterial för Roundtables och mer om DEMOS på sid:
www.nordvux.net/page/245/demos.htm

Spennende konferanseåpning

Statssekretær i det norske Kunnskapsdepartementet, Åge Rosnes, åpner NVLs nordiske konferanse om Kvalitet i voksnes læring – en utfordring for velferdsnorden?
Åge Rosnes er ved siden av å være aktiv politiker ansatt i videregående skole. Faglig er han godt skodd med sammenliknende politikk, historie, norsk, samfunnsfag og kontorlære som bakgrunn.
Vi gleder oss til å høre en erfaren pedagog og politiker sette voksnes læring i kvalitetsperspektiv.
Program og påmelding til konferansen finnes på
www.vofo.no/kvl

Nytt nordisk nettverk

Er det en sammenheng mellom kvalitet i voksnes læring og en bærekraftig utvikling?
Dette spørsmålet kom i fokus da Nordisk nettverk for Kvalitet i voksnes læring hadde sitt første møte i Oslo 26. april. Gruppen er bredt representert når det gjelder bakgrunn og erfaring; deltakerne kommer fra høyskole, opplæringssenter, landbruke, institutt for læring i arbeidslivet, folkbildning studieforbund og myndigheter for skoleutvikling. Gruppen ønsker å utrede dette spørsmålet og samtidig se på hva som kjennetegner et bærekraftig samfunn og hvilke kvalitetsgrep som må tas for at voksnes læring skal gi individet og samfunnet et bærekraftig utbytte. Nettverket vil gi sin første presentasjon under konferansen i Oslo 8. og 9. juni.
Nettverksmedlemmene representerer også nasjonale nettverk med samme tema.
Mer om kvalitet i livslang læring:
www.nordvux.net/page/33/kvalitetssakring.htm


DANMARK

Nyt forslag til folkehøjskolelov

Nyt lovforslag giver højskoleeleverne mulighed for at kombinere et højskoleophold med kompetencegivende undervisning på en anden uddannelsesinstitution. Efter det nye lovforslag kan højskolerne tilbyde eleverne op til 15 timers kompetencegivende undervisning på eksempelvis en erhvervsskole, et gymnasium eller på VUC som en del af opholdet på højskolen.
Det står den enkelte højskole frit for, om den vil benytte sig af den nye lov.
Læs mere om lovforslaget på
www.uvm.dk


FINLAND

Läsrådgivning fyller 1 år

Det av ESF finansierade projektet ”Läsrådgivning” fyller 1 år 3.5.2006. Under det första året har projektet nått 10 000 människor via sina evenemang, utbildningar och sin kundservice. Av dessa är ca 1000 så kallade ”djupa kunder”, personer som reserverat minst två timmar för rådgivning och hjälp hos ett läsombud. Läsrådgivningens kunder har till 41,9 % bestått av personer i arbetslivet, 38,3 % har varit studerande och 14,3 % arbetslösa. Den största åldersgruppen har varit 24-39 åringar och rentav 71,8 % har varit kvinnor. Behov för hjälp finns, för var än projektledaren Varpu Taarna från utbildningsstyrelsen har rört sig, har intresset för projektet varit stort.
Läs mer på:
www.lukineuvola.fi/svenska/index_html

Om arbetets mening och meningslöshet

Arbetsministeriet har under flere år och från flere synvinklar följt upp hur finländare upplever arbetslivet. Den senaste undersökningen och publikationen gavs ut i april. Här närmade sig forskare Juha Antila arbetets meningsfullhet i Finland. Löntagarnas främsta önskemål är inte ett lätt arbete med mycket semestertid och goda befordringsmöjligheter. I finländarnas mening får arbetet t.o.m vara rimligtvis hårt, så länge arbetsförhållandena är i ordning och arbetets innehåll meningsfullt.
Läs mer på, sammanfattning på svenska och engelska s. 7-10 i rapporten,
Länk till rapport (pdf)


ISLAND

Kommunevalg i Island

Den 27. mai er det kommunevalg i 79 kommuner i Island. På sosialdepartementets hjemmeside finnes det et kart over Island som viser kommunene slik de blir ved valget. Der kan man se at kommunene varirer veldig i både störrelse og antall inbyggere. Det störste er Fljótsdalskommune som er er 8884 km2 der bor 3990 mennesker. Den minste kommunen i Island er Seltjarnarnesby som kun er 2 km2 men inbyggere der teller 4.470.
Mer på:
http://felagsmalaraduneyti.is/frettir/frettatilkynningar/nr/2358


SVERIGE

Bildning för alla

Folkbildningen är en kraft för demokrati, livslångt lärande och personlig utveckling. Folkhögskolornas kurser och studieförbundens studiecirklar erbjuder ett alternativ till det offentliga utbildningsväsendet. Den unika pedagogiken och den idémässiga grunden för verksamheten gör folkbildningen särskilt lämpad att ta sig an dem med kort utbildning. Folkbildningen har en kompensatorisk uppgift, att utjämna genom bildning. Regeringen föreslår att det statliga anslaget till folkbildning ska förstärkas med 400 miljoner kronor per år från och med 2007.
Länk till vårpropositionen