Lagförslag: bättre stöd för kontinuerligt lärande på högskola

Ett nytt lagförslag skall förbättra möjligheterna till kontinuerligt lärande i högskolorna samt göra det lättare att bli antagen till högre utbildning.

 
Visionen för högre utbildning och forskning 2030 presenterades hösten 2017. Bild: minedu.fi. Visionen för högre utbildning och forskning 2030 presenterades hösten 2017. Bild: minedu.fi.

Tanken väcktes i ”Visionen för högre utbildning och forskning 2030” och förslaget har beretts i en arbetsgrupp där högskolorna, arbetslivet, personalen, studerande och intressentgrupperna är representerade.

Mer flexibilitet behövs 

– Att ständigt lära sig nya saker är redan nu en del av arbetslivet. I framtiden kommer behovet av utbildning och av att lära sig nya saker genom hela karriären att öka. Därför behövs flexibla möjligheter att gå tillbaka till studierna, komplettera sitt lärande och att utbilda sig på nytt också vid sidan av arbetet, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Modultänkandet kommer

– För att man inte alltid ska behöva börja från början med en examen behövs ett utbud av också kortare examensdelar och moduler. Dessutom behövs flexibla utbildningsformer för att möta arbetslivets växande kompetensbrist. Förslagen har beretts tillsammans med högskolorna, säger undervisningsministern.

Lagförslaget betonar högskolornas roll i att stärka den finländska kompetensen i livets olika situationer. I lagen ska det enligt förslaget föreskrivas att högskolorna framöver ska kunna erbjuda möjligheter till kontinuerligt lärande.

Källa: Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

Se "Visionen för högre utbildning och forskning 2030" (pdf finska).