NVL kohtasi eurooppalaisen aikuiskoulutusohjelman

Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL tapasi EU:n eurooppalaisen aikuiskoulutusohjelman vastaavia koordinaattoreita Helsingissä pidetyssä verkostotapaamisessa.

 
Viime viikon alussa Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL ja eurooppalaisen aikuiskoulutusohjelman Pohjoismaiden kansalliset koordinaattorit tapasivat Helsingissä. Verkostot tapasivat nyt neljättä kertaa. Mukana tapaamisessa oli myös Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön edustajia, ja ministeriö myös isännöi tapaamista. Tapaamisten tarkoituksena on vaihtaa tietoja, verkostoitua ja keskustella yhteisistä asioista. Päivän aikana Norjan, Suomen ja Ruotsin EU-koordinaattorit esittelivät hankepanostustensa tuloksia. Eurooppalainen aikuiskoulutusohjelma keskittyy heikosti koulutettuihin ja syrjäytymisvaarassa oleviin ihmisiin. Suomi on panostanut ammattioppilaitosten kanssa tehtävään laajamittaiseen yhteistyöhön, joka tunnetaan nimellä nuorten aikuisten osaamisohjelma. Ohjelmasta on saatu hyviä tuloksia. Norjassa aikuiskoulutusohjelman tavoitteet ovat samansuuntaisia Norjan kansallisten tavoitteiden sekä hiljattain julkistetun hallituksen strategian kanssa, jonka otsikkona on ”Ulkopuolisuudesta uuteen mahdollisuuteen”. Norjassa on suunnitteilla laajoja hankkeita, joiden tavoitteena on väestön perustaitojen parantaminen. Ruotsissa on juuri saatu päätökseen heikosti koulutettujen rekrytointi ja motivointi koulutuksen aloittamiseen, ja nyt siellä keskitytään aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen.
 
Tapaamisen aikana esitettiin useita konkreettisia ehdotuksia, jotka koskivat NVL:n ja EU-koordinattoreiden eri teemaverkostoja. Yksi tapaamisessa käsitelty aihe oli esimerkiksi yhteisen pohjoismaisen strategian tarve uusien maahantulijoiden kotoutus- ja koulutusasioissa. Suomi on tänä vuonna pohjoismaisen yhteistyön puheenjohtajamaa. Ulla-Jill Karlsson opetus- ja kulttuuriministeriöstä esitteli Suomen puheenjohtajuusohjelman, jonka keskipisteessä ovat vesi, luonto ja ihmiset.