yrkesutbildning • |Island
  21-11-2011

  Gæðamál fræðsluaðila í brennidepli hjá stofnun um starfsmenntaháskóla

  Stofnun um starfsmenntaháskóla hefur kannað hvernig fræðsluaðilar vinna að því að mæta gæðaviðmiðum sem lögð voru til grundvallar umbótum á starfsmenntun á háskólastigi.

 • |Island
  21-11-2011

  Lærlingar í menntaskóla – sjónum beint að gæðum!

  Meginhlutverk sænsku nefndarinnar um málefni lærlinga hefur snúist um að fylgja eftir, meta og og yfirfæra reynslu að tilraunaverkefni um lærlinga í menntaskólum út frá sjónarhóli atvinnulífsins. Að mörgu leiti er talið að tilraunaverkefnið hafi tekist vel.

 • |Sverige
  17-11-2011

  Utbildningsanordnares kvalitetsarbete inom yrkeshögskolan

  Myndigheten för yrkeshögskolan har granskat hur ett antal utbildningsanordnare arbetar för att möta kvalitetskraven för utbildningsformen.

 • |Sverige
  17-11-2011

  Gymnasial lärlingsutbildning - med fokus på kvalitet!

  Nationella lärlingskommitténs huvuduppgift har varit att följa och bedöma samt dra erfarenheter från den pågående försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning främst ur arbetslivets perspektiv. Försöksverksamheten har i flera avseenden varit framgångsrik.

 • |Island
  24-10-2011

  Skóli fyrir leiðsögumenn í Ittoqqortoormiit

  Einstakt nám í leiðsögn fyrir ferðamenn hefur verið í boði fyrir íbúa í Ittoqqortoormiit. Námið er þróað og kennt í Piareersarfik, staðbundnu fræðslu- og ráðgjafmiðstöðinni í bæ með tæplega 500 íbúum.

 • |Island
  24-10-2011

  Frumkvöðla nám leiðir til aukinnar innri hvatningar nema

  Fredrik Åberg, hefur í vinnu við lokaverkefni sitt á starfsmenntakennarasviði Linné-háskólans, kannað hvað það er sem iðnnemar telja að einkenni innri hvatningu þeirra. Meðal þátta sem fram koma eru þekking kennara á efninu, hæfileikar til að útskýra og veita viðurkenningu auk þess að vera réttlátir. Aðrir afgerandi þættir eru þátttaka nemanna og tækifæri til þess að hafa áhrif.

 • |Island
  24-10-2011

  Virðing fyrir starfsmenntun eykst í Finnlandi

  Miðað við meðaltal íbúa í Evrópu kunna Finnar betur að meta starfsmenntun en aðrir. Samkvæmt nýjustu mælingum Evrópubarómetersins telja 71 % íbúa Evrópu að starfsmenntun njóti virðingar í heimalandi þeirra. Á Möltu eru 92 % íbúanna sama sinnis í Finnlandi 90 % en hlutfallið í Litháen er aðeins 61 %.

 • |Finland
  24-10-2011

  Opaskoulutus Ittoqqortoormiitissa

  Vajaan 500 asukkaan Ittoqqortoormiitissa järjestetään täysin ainutlaatuista matkailuopaskoulutusta. Koulutuksen kehittäjä ja toteuttaja on paikallinen koulutus- ja ohjauskeskus Piareersarfik.

 • |Finland
  24-10-2011

  Yrittäjämäinen oppiminen motivoi

  Linné-yliopiston ammattiopettajakoulutuksesta valmistunut Fredrik Åberg tutki lopputyössään, millaiset tekijät käsityöammattien opiskelijoiden mielestä vaikuttavat heidän sisäiseen motivaatioonsa. Tutkimuksen mukaan motivaatioon vaikuttaa mm. se kuinka hyvin opettaja hallitsee opetettavan aiheen ja hänen kykynsä selittää asioita, antaa tunnustusta opiskelijoille ja kohdella heitä oikeudenmukaisesti. Muita tärkeitä tekijöitä ovat opiskelijoiden osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet.

 • |Finland
  24-10-2011

  Ammattikoulutusta arvostetaan Suomessa

  Suomalaiset arvostavat ammatillista koulutusta enemmän kuin muut eurooppalaiset keskimäärin. EU:n tuoreen Eurobarometrin mukaan 71 % eurooppalaisista pitää ammatillisen koulutuksen arvostusta kotimaassaan myönteisenä. Maltalaisista näin ajattelee 92 %, suomalaisista 90 %, mutta liettualaisista vain 61 %.

 • |Danmark
  19-10-2011

  En guideskole i Ittoqqortoormiit

  En helt unik uddannelse for turistguider er gennemført i Ittoqqortoormiit. Uddannelsen er udviklet og gennemført af Piareersarfik, det lokale uddannelses- og vejledningscenter i en by med tæt på 500 indbyggere.

 • |Sverige
  19-10-2011

  Entreprenöriellt lärande leder till ökad motivation hos eleverna

  Fredrik Åberg, har i sitt examensarbete på Yrkeslärarutbildningen vid Linnéuniversitetet undersökt vilka faktorer som hantverkselever menar bidrar till deras inre motivation. Några faktorer som påverkar den inre motivationen är lärarens kunnighet i ämnet, förmåga att förklara och ge beröm samt att vara rättvis. Andra viktiga faktorer är elevernas delaktighet och möjlighet till eget inflytande.

 • |Sverige
  19-10-2011

  Yrkesutbildningens status hög i Finland

  Finländare värdesätter i genomsnitt yrkesutbildningen högre än andra européer. Enligt EU:s nyaste Eurobarometer anser 71 % av européerna att yrkesutbildningen har hög status i deras hemland. På Malta är 92 % av befolkningen av den här åsikten, i Finland 90 % men i Litauen är andelen endast 61 %.

 • vuxenutbildning yrkesutbildning |
  03-10-2011

  Adult education emptying out the peripheries

  Adult education is usually a motor in developing regional life and enhancing local networks. There are numerous cases to prove this but unfortunately there are exceptions, too. For example in Estonia adult education has made people leave their hometowns for faraway countries. What follows is an example of such a case.

 • språk yrkesutbildning |Sverige
  03-10-2011

  Tre länder + fyra språk + 500 individer = lyckad yrkesutbildning

  Det viktigaste är att börja med praktiskt arbete och att ge eleverna tid och erkänsla, anser Sture Troli, som är direktör för Utbildning Nord. På det allmänna planet medverkar Utbildning Nord till större öppenhet och livligare kulturellt utbyte mellan nationerna på Nordkalotten.

 • |Finland
  25-05-2011

  Korkea-asteen hakijamäärä kasvussa

  Toisen asteen jälkeisen koulutuksen hakijamäärä on tänä vuonna kasvanut, ja aiempaa suurempi osa hakijoista on miehiä.

 • |Island
  24-05-2011

  Fleiri sækja um framhaldsnám

  Umsækjendum um framhaldsnám hefur fjölgað í ár og karlar skipa nú meirihluta umsækjanda. Það eru einkum

 • |Danmark
  18-05-2011

  Større søgning til videregående uddannelse

  Der er i år en større søgning til videregående uddannelser, og et større antal af af ansøgere er mænd. Især er

 • |Norge
  17-05-2011

  Nordisk seminar om yrkesopplæring og arbeidsdrift i Malmø 11. og 12. mai 2011

  | Publicerat 8.5.2011, uppdaterat 17.5.2011 | Hele 58 deltagere deltog på det nordiske seminaret om yrkesopplæring og arbeidsdrift som Nordisk nettverk for fengselsundervisning arrangerer i Malmø i mai 2011.

 • |Norge
  08-05-2011

  Nordisk seminar om yrkesopplæring og arbeidsdrift i Malmø 11. og 12. mai 2011

  | Publicerat 8.5.2011, uppdaterat 17.5.2011 | Hele 58 deltagere deltog på det nordiske seminaret om yrkesopplæring og arbeidsdrift som Nordisk nettverk for fengselsundervisning arrangerer i Malmø i mai 2011.

 • |Island
  27-04-2011

  Menntakerfið á Grænlandi búið undir að uppfylla kröfur olíu- og gasvinnslugeirans

  Hráefniskólinn er ný menntastofnun sem kemur í stað fyrirverandi námu- og frumkvöðlamenntunar við Bygginga- og mannvirkjaskólann í Sisimut. Hráefnisskólinn var stofnaður 1. janúar 2011.

 • |Finland
  27-04-2011

  Grönlannin koulutusjärjestelmä varautuu öljynporausteollisuuden tarpeisiin

  1.1.2011 Grönlantiin perustettiin uusi luonnonvaraoppilaitos, Råstofskolen, joka sijaitsee Sisimiutin rakennusalan oppilaitoksen yhteydessä.

 • |Danmark
  19-04-2011

  Grønlands uddannelsessystem opruster til at servicere offshore-industrien

  Råstofskolen er en ny uddannelsesinstitution, der er placeret i den tidligere mine- og entreprenøruddannelse under Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut. Råstofskolen er etableret som sådan 1.januar 2011.

 • |Finland
  29-03-2011

  Lisää maahanmuuttajia ammattikorkeakoulutukseen

  Ulkomailla syntyneet ovat aliedustettuina Ruotsin ammattikorkeakoulujärjestelmään kuuluvissa koulutuksissa. Maahanmuuttajia ei ole rohkaistu hakeutumaan työelämälähtöisiin ammattikoulutuksiin. Kuitenkin jopa 80 % ammattikorkeakoulutuksen suorittaneista työllistyy tai perustaa yrityksen.

 • |Island
  28-03-2011

  Fjölga þarf námsmönnum af erlendu bergi brotnu í starfsmenntaháskólunum

  Í starfsmenntaháskólunum eru of fáir námsmenn af erlendu bergi brotnir. Nýlega aðfluttir hafa ekki verið hvattir nægilega mikið til þess að sækja sér starfsmenntun. Þrátt fyrir að 80 prósent þeirra sem ljúka prófi frá starfsmenntaháskóla fái vinnu eða stofni eigið fyrirtæki.

 • |Sverige
  21-03-2011

  Fler utlandsfödda till yrkeshögskolan

  Utlandsfödda är underrepresenterade i yrkeshögskolans utbildningar. Nyanlända har inte uppmuntrats att söka sig till branschnära yrkesutbildningar. Detta trots att 80 procent av de som går ut yrkeshögskoleutbildningar får ett arbete eller startar eget företag.

 • |Island
  01-03-2011

  Sænskukennsla tengd störfum greiðir veg til vinnu

  Einstaklingar sem enn hafa ekki náð fullu valdi á sænsku eiga nú að fá tækifæri til þess að lesa starfatengda sænsku samtímis því sem þeir leggja stund á nám við starfsmenntaháskóla. Sænska ríkisstjórnin hefur ákveðið að Stofnun starfsmenntaháskóla sem miðlar opinberum fjármunum til sænskukennslu fyrir innflytjendur eigi að taka sérstakt tillit til hvort hægt er að sameina nám við starfmenntaháskóla námi í starfatengdri sænsku.

 • |Island
  01-03-2011

  Tilrauna- og þróunarstarfsemi innan iðnmenntunar

  Tilrauna- og þróunarstarfsemi á sviði iðn- og starfsmenntunar var kynnt á Rannsókna og þróunar- (FoU) rástefnunni sem haldin var í DGI-Byen í Kaupmannahöfn dagana 7. og 8. febrúar 2011.

 • |Finland
  28-02-2011

  Kokeiluja ja kehitystä ammattikoulutuksessa

  Ammattikoulutussektorin kokeilu- ja kehitystoimintaa esteltiin Tanskan opetusministeriön yhdeksännessä kokeilu- ja kehityskonferenssissa, joka järjestetiin 7. – 8. helmikuuta 2011 Kööpenhaminassa.

 • |Sverige
  28-02-2011

  Ammattiruotsin avulla työelämään

  Henkilöt, joiden ruotsintaidot ovat vielä puutteelliset, saavat mahdollisuuden opiskella ammattiruotsia ammattikorkeakouluopintojen yhteydessä. Hallitus on päättänyt, että ammattikorkeakouluviraston tulee valtionapuja jakaessaan ottaa huomioon myös se, voidaanko koulutusohjelmaan yhdistää ammattiruotsin opinnot.

 • |Sverige
  23-02-2011

  Yrkessvenska bereder vägen till arbete

  Personer som ännu inte behärskar svenska fullt ut ska ges möjlighet att läsa yrkessvenska samtidigt som de studerar vid yrkeshögskolan. Regeringen har beslutat att Myndigheten för yrkeshögskolan vid sin fördelning av statsbidrag även ska ta hänsyn till om en yrkeshögskoleutbildning kan kombineras med yrkessvenska.

 • |Danmark
  23-02-2011

  Forsøg og udvikling i erhvervsuddannelserne

  Forsøgs- og udviklingsarbejde i erhvervsuddannelserne blev præsenteret på den 9. FoU-konference som blev afholdt i DGI-Byen i dagene 7. og 8. februar 2011.

 • |Island
  03-02-2011

  Aðgerðir til að auðvelda leið þroskaheftra til starfa

  Unglingar sem útskrifast úr framhaldsskóla – af sérstökum námsbrautum fyrir þroskahefta nemendur – öðlast ekki rétt til áframhaldandi náms. Að komast út á vinnumarkaðinn er ekki auðvelt fyrir unglinga almennt og það reynist þroskaheftum sérstaklega örðugt.

 • |Island
  01-02-2011

  Námsmenn fá viðurkenningu

  Næstum allir námsmenn sem sækja um mat á fyrra námi við starfsmenntaháskóla fá það viðurkennt.

 • |Finland
  31-01-2011

  Työelämähanke kehitysvammaisille

  Kehitysvammaiset nuoret, jotka suorittavat toisen asteen tutkinnon eritysopetuksessa, eivät tällä hetkellä saa kelpoisuutta opintojen jatkamiseen. Työelämään pääsy on vaikeaa nuorille ylipäätään, mutta kehitysvammaisille nuorille se on erityisen vaikeaa.

 • |Finland
  31-01-2011

  Opiskelijoille suorituksia aiemman kokemuksen perusteella

  Lähes kaikki hyväksilukua hakevat saavat suorituksia aiemmin hankitun kokemuksen perusteella.

 • forskning |Danmark
  27-01-2011

  Studerende får merit

  Næsten alle studerende der søger om det, får merit på erhvervsakademi- og professionsuddannelserne.

 • forskning |Sverige
  25-01-2011

  Jobbsatsning för personer med utvecklingsstörning

  Ungdomar som idag går ut gymnasiesärskolan - en skolform för elever med utvecklingsstörning - får ingen behörighet till vidareutbildning. Att komma in på arbetsmarknaden är inte lätt för ungdomar generellt, men för ungdomar med utvecklingsstörning är det särskilt svårt.

 • |Island
  15-12-2010

  Lagt er til að ríkið taki að sér fjármögnun starfsmenntaháskólana

  Ábyrgðin á fjármögnuninni myndi færast algerlega til ríkisins og öllum starfsmenntaháskólum yrði breytt í hlutafélög. Tillagan er hluti af úttekt sem lögð hefur verið fyrir Henna Virkkunen menntamálaráðherra.

 • |in English
  13-12-2010

  Bruges Communiqué: Education Ministers back Commission strategy for vocational training

  Androulla Vassiliou, the European Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth, welcomed the adoption of the 'Bruges Communiqué', a package of objectives and actions to increase the quality of vocational training in Europe by making it more accessible and relevant to the needs of the labour market.

 • |in English
  13-12-2010

  Bruges Communiqué: Education Ministers back Commission strategy for vocational training

  Androulla Vassiliou, the European Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth, welcomed the adoption of the 'Bruges Communiqué', a package of objectives and actions to increase the quality of vocational training in Europe by making it more accessible and relevant to the needs of the labour market.

 • |in English
  13-12-2010

  Bruges Communiqué: Education Ministers back Commission strategy for vocational training

  Androulla Vassiliou, the European Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth, welcomed the adoption of the 'Bruges Communiqué', a package of objectives and actions to increase the quality of vocational training in Europe by making it more accessible and relevant to the needs of the labour market.

 • |Finland
  11-12-2010

  Ammattikorkeakoulujen rahoitus esitetään siirrettäväksi valtiolle

  Vastuu ammattikorkeakoulujen rahoituksesta esitetään siirrettäväksi kokonaisuudessaan valtiolle ja kaikki ammattikorkeakoulut tulisi tehdä osakeyhtiöiksi. Ehdotus sisältyy opetusministeri Henna Virkkuselle luovutettuun selvitykseen.

 • |Sverige
  11-12-2010

  Staten föreslås ta över yrkeshögskolornas finansiering

  Ansvaret för yrkeshögskolornas grundfinansiering skulle i sin helhet tas över av staten och alla yrkeshögskolorna omvandlas till aktiebolag. Förslaget ingår i en utredning som överlämnats till undervisningsminister Henna Virkkunen.

 • |Island
  25-11-2010

  Sjálfstæð próf njóta sífellt meiri vinsælda

  Finnska kerfið með sjálfstæð próf er kerfi fyrir færniþróun fullorðinna sem verið hefur í þróun síðastliðin fimmtán ár. Samkvæmt tölulegum upplýsingum tóku alls 84.400 einstaklingar þátt í námi til þess að undirbúa sig fyrir sjálfstæð próf árið 2009. Það samsvarar 8 prósenta aukningu frá árinu áður.

 • |Finland
  21-11-2010

  Näyttötutkinnot yhä suositumpia

  Suomalainen näyttötutkintojärjestelmä on viidessätoista vuodessa vakiintunut keskeiseksi aikuisten osaamisen kehittämisjärjestelmäksi. Tilastokeskuksen mukaan 84 400 henkilöä osallistui näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen vuonna 2009, mikä oli 8 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

 • |Sverige
  21-11-2010

  Fristående examina allt populärare

  Det finländska systemet med fristående examina har under femton år etablerats som ett viktigt system för att utveckla kompetensen hos vuxna. Enligt statistikcentralen deltog 84 400 personer i utbildningar som förbereder för fristående examen år 2009. Detta var 8 procent mer än föregående år.

 • studieavbrott yrkesutbildning |Norge
  10-10-2010

  Tett oppfølging er viktigst

  Drop-out eller avbrudd i videregående opplæring er i ferd med å utvikle seg til et samfunnsproblem i Norge. Hapro senter for yrkeskvalifisering på Hadeland går nye veier for å hindre ungdom i å avbryte skolegangen. Deres prosjekt gir hver enkelt elev svært tett oppfølging. Det gir resultater.

 • |Island
  27-09-2010

  Aukin framlög til fullorðinsfræðslunnar

  Í frumvarpi finnsku ríkisstjórnarinnar til fjárlaga árið 2011 er lagt til að auka framlög til fullorðinsfræðslunnar um tvö prósent. Fjölga á tækifærum fullorðinna á vinnufærum aldri til þess að bæta færni sína með því að halda áfram gagngerum umbótum á starfsmenntáætlun fullorðinna (AKKU) .

 • |Finland
  27-09-2010

  AMU-koulutukset täyttävät 50 vuotta

  Lyhytkestoiset työmarkkinakoulutukset juhlivat 50-vuotista taivaltaan

 • |Island
  27-09-2010

  AMU 50 ára

  Vinnumarkaðsmenntun fagnar 50 ára afmæli

 • |Danmark
  23-09-2010

  AMU 50 år

  Arbejdsmarkedsuddannelserne fejrer 50 års jubilæum

 • |Finland
  21-09-2010

  Lisäystä aikuiskoulutuksen määrärahoihin

  Hallituksen talousarvioesityksessä vuodelle 2011 esitetään kahden prosentin lisäystä aikuis-koulutuksen määrärahoihin. Koko työikäisen aikuisväestön mahdollisuuksia osaamisensa parantamiseen lisätään jatkamalla ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen koko-naisuudistuksen (AKKU) toimeenpanoa.

 • |Sverige
  21-09-2010

  Ökade anslag till vuxenutbildningen

  I regeringens budgetproposition för år 2011 föreslås en ökning på två procent till anslagen för vuxenutbildningen. Möjligheterna för hela den vuxna befolkningen i arbetsför ålder att höja sin kompetens utökas genom att verkställandet av helhetsreformen av den yrkesinriktade vuxenutbildningen (AKKU) fortsätter.

 • |Island
  31-08-2010

  Tillögur stofnunar starfsmenntaháskóla um sænskan viðmiðaramma (NQF)

  Stofnun starfsmenntaháskóla hefur lagt fram tillögur um sænskan viðmiðaramma um hæfni. Tillögurnar voru sendar til umsagnar þann 26. júní sl. og frestur til að skila inn umsögnum er til 10. september 2010.

 • |Finland
  29-08-2010

  Ammattikorkeakouluviraston esitys tutkintojen viitekehykseksi

  Ruotsin ammattikorkeakouluvirasto on laatinut esityksen kansallisesta tutkintojen viitekehyksestä. Esitys lähti lausuntokierrokselle 23. kesäkuuta, ja lausuntojen on määrä olla valmiina 10. syyskuuta mennessä.

 • |Sverige
  24-08-2010

  Yh-myndighetens förslag till NQF

  Yh-myndigheten har tagit fram ett förslag till en nationell referensram för kvalifikationer. Förslaget ligger ute på remiss från den 23 juni. Remissvar vill myndigheten ha in senast den 10 september 2010.

 • kompetensutveckling yrkesutbildning |Norden
  24-07-2010

  Yrkesutbildning för vuxna i de nordiska länderna

  Av Nils Friberg, utbildningsansvarig/rektor, Kristianstads kommun och Asta Modig, svensk koordinator, NVL. Utgiven 2010

 • |Island
  24-06-2010

  Mikil eftirspurn eftir vel menntuðum iðnaðarmönnum

  Eftirspurn eftir velmenntuðu starfsfólki í ólíkum atvinnugreinum vex sökum aukningar í framleiðslu bæði í iðnaði og þjónustu. Þetta kemur skýrt fram í árlegri greiningu á vegum Stofnunar starfsmenntaskóla.

 • |Finland
  24-06-2010

  Koulutetun työvoiman tarve kasvanut monilla aloilla

  Hyvin koulutetun työvoiman kysyntä kasvaa eri ammattialoilla, sillä teollisuuden ja palvelualojen tuotanto on lisääntynyt. Tämä käy selvästi ilmi ammattikorkeakouluista vastaavan viraston tekemästä vuosittaisesta koulutusanalyysista.

 • |Sverige
  17-06-2010

  Stor efterfrågan på välutbildade inom många yrkesområden

  Efterfrågan på välutbildad arbetskraft inom olika yrkesområden växer nu till följd av en ökad produktion inom såväl industrin som tjänstesektorn. Detta framgår också med all tydlighet i den årliga utbildningsanalys som Myndigheten för yrkeshögskolan tagit fram.

 • |Island
  27-04-2010

  Greinargerð um endurskoðum starfsmenntanáms

  Nefndinni sem var falið að endurskoða allar starfsmenntabrautir árið 2008 hefur nú lokið störfum.

 • |Island
  27-04-2010

  Starfsstartið hefur leitt til árangursríkra námsleiða

  Starfsstartið með fræðslu til grundvallar starfsmenntunar hefur reynst upplýsandi, veitt góðan undirbúning og skilað miklum árangri. Námið kemur í veg fyrir að ungmenni falli frá í upphafi náms og veitir þeim tækifæri til þess að átta sig á hvaða greinar henta þeim.

 • |Finland
  26-04-2010

  Ammattikoulutusten arviointiselvitys

  Vuonna 2008 aloitettu kaikkien Färsaarten ammattikoulutusten arviointiselvitys on nyt valmis.

 • |Island
  26-04-2010

  Virðing fyrir starfsmenntun

  Meira en helmingur allra ungmenna velur starfsmenntun. Þrátt fyrir að rannsóknir á starfsmenntun hafi lotið lægra með tilliti til rannsókna á annarskonar menntun. En nú á að beina sjónum að henni.

 • |Island
  26-04-2010

  Nám á nýrri námsleið í kennslufræði fyrir starfsmenntakennara hefst í ágúst

  Kennarar við starfsmenntaskóla standa frammi fyrir nýjum og vandasamari áskorunum og í hnattvæðingarsamkomulaginu árið 2007 var kveðið á um að efla ætti færni kennara í kennslufræði.

 • |Finland
  26-04-2010

  Ammattikoulutuksen arvostus nousuun

  Yli puolet kaikista nuorista valitsee ammattikoulutuksen. Siitä huolimatta ammattikoulutusta ei ole tutkittu yhtä paljon kuin muuta koulutusta. Nyt asiaan on tulossa muutos.

 • |Finland
  26-04-2010

  Uusi ammattiopettajille suunnattu pedagoginen opettajankoulutus alkaa elokuussa

  Ammattiopettajat kohtaavat uusia, entistä suurempia haasteita. Vuoden 2007 globalisaatiosopimuksessa sovittiin, että ammattiopettajien pedagogista osaamista vahvistetaan.

 • |Danmark
  23-04-2010

  Ny pædagogisk læreruddannelse for erhvervskolelærere starter i august

  Erhvervsskolelærere står overfor nye og større udfordringer og som et led i Globaliseringsaftalen 2007 blev det aftalt at styrke lærernes pædagogiske kompetencer.

 • |Finland
  21-04-2010

  Ammattistartti tuotti onnistuneita opinpolkuja

  Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavasta ja valmistavasta koulutuksesta, ammattistartista, on saatu hyviä tuloksia. Se ehkäisee nuorten syrjäytymistä ja auttaa oman alan löytymistä.

 • |Sverige
  21-04-2010

  Yrkesstarten har gett lyckade studievägar

  Den orienterande och förberedande undervisningen för grundläggande yrkesutbildning, yrkesstarten, har gett goda resultat. Den förebygger en marginalisering av unga och hjälper dem att hitta sin egen bransch.

 • |Danmark
  20-04-2010

  Redegørelse om revidering af erhvervsuddannelser

  Det udvalg, som i 2008 gik igang at revidere alle erhvervsuddannelser, er nu færdig med sit arbejde.

 • |Norge
  20-04-2010

  Status for yrkesfagene

  Over halvparten av alle ungdommer velger yrkesfag. Til tross for det har forskningen om yrkesutdanningene kommet i skyggen av andre utdanninger. Men nå kastes det lys over dem.

 • |Finland
  01-03-2010

  Nuorille tekemistä: oikeus työhön tai muuhun toimintaan

  Islannin sosiaali- ja työministeriö on asettanut tavoitteeksi, ettei kukaan joudu olemaan työttömänä yli kolmea kuukautta ilman että hänelle tarjotaan työtä tai muuta toimintaa.

 • |Island
  24-02-2010

  Ungt fólk til athafna! Réttur til vinnu eða virkni

  Félags- og tryggingamálaráðuneytið hefur sett markmið til að tryggja það að enginn verði atvinnulaus lengur en þrjá mánuði án þess að bjóðast vinna eða virkniúrræði. Þessu markmiði skal náð gagnvart fólki yngra en 25 ára fyrir 1. apríl 2010 og 1. september 2010 fyrir aðra. Vinnumálastofnun hefur verið falið að sjá til þess að marmiðið náist. Vinnumálastofnun mun ná settu markmiði í nánu samstarfi við stéttarfélög, fyrirtæki og sveitarfélög.

 • |Norge
  24-02-2010

  Unge i aktivitet! Rett til arbeide eller aktivitet

  Det islandske sosial- og arbeidsdepartementet har satt mål om at ingen skal være arbeidsledig for lengre periode enn 3 måneder uten å få tilbud om arbeide eller aktivitet. For yngre en 25 år skal dette målet nås før 1. april2010 og for andre før 1. september 2010. Arbeidsdirektoratet har fått oppgaven med å initiere tiltak slik målet kan nås, direktoratet planlegger å gjøre det i samarbeide med fagforeninger, bedrifter og kommuner.

 • |Island
  01-02-2010

  Nýjar kröfur um kennslufræði starfsmenntakennara

  Breytingar hafa verið gerðar á reglum um starfsmenntun. Í nýrri aðaltilskipun felur ein af breytingunum í sér að auknar kröfur verða gerðar til þekkingar kennara á uppeldis- og kennslufræði.

 • |Finland
  01-02-2010

  Uusia pedagogisia pätevyysvaatimuksia ammattiopettajille

  Ammattikoulutusta koskevissa säännöksissä on tapahtunut useita muutoksia. Uudessa laissa ammattiopettajilta edellytetään tästä lähin entistä korkeampaa pedagogista ja didaktista osaamista.

 • |Island
  29-01-2010

  Ný lög um starfsmenntaskóla öðluðust gildi í byrjun árs 2010

  Breytingar á lögunum varða skólagjöld, rétt til nemapláss, skilgreiningu prófa og náms fyrir innflytjendur.

 • |Finland
  29-01-2010

  Uusi ammattikorkeakoululaki astui voimaan vuoden alussa

  Laissa olevat muutokset koskevat opintomaksuja, oikeutta opiskelupaikkaan, tutkintojen määrittelyä ja maahanmuuttajaopetusta.

 • |Sverige
  26-01-2010

  Den nya yrkeshögskolelagen trädde i kraft i början av år 2010

  Ändringarna i lagen gäller studieavgifter, rätt till studieplats, förtydligandet av examina och invandrarundervisning.

 • |Danmark
  25-01-2010

  Ny pædagogiske kompetencekrav til erhvervsskolelærere

  Flere regler på erhvervsuddannelsesområdet en gennemgået en række ændringer. I en helt ny hovedbekendtgørelse er en af ændringerne øgede krav til lærernes pædagogiske og didaktiske kompetencer.

 • |Island
  15-12-2009

  Margir óska eftir að bjóða upp á nýtt nám í starfsmenntaháskólum

  Í haustlotu umsókna um framlög frá ríkinu til þess að bjóða upp á menntun í starfsmenntaháskólum bárust stofnun starfsmenntaháskóla 851 umsókn. Í lok janúar 2010 er að vænta ákvarðana um hvaða nýjar námsleiðir verða í boði í starfsmenntaháskólunum.

 • |Finland
  15-12-2009

  Runsaasti hakemuksia ammattikorkeakoulutuksen järjestämisestä

  Syksyn hakukierros ammattikorkeakoulutusten järjestämisestä poiki yhteensä 851 hakemusta koulutuksenjärjestäjiltä. Ammattikorkeakouluvirasto päättää alkavista koulutuksista tammikuun 2010 lopulla.

 • |Sverige
  11-12-2009

  Många vill anordna nya utbildningar inom yrkeshögskolan

  I höstens ansökningsomgång om statsbidrag för att bedriva utbildning inom yrkeshögskolan har Yh-myndigheten fått in 851 ansökningar. Myndigheten fattar beslut om vilka nya utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan i slutet av januari 2010.

 • |Island
  23-11-2009

  Menntun og styrkir veita 1500 einstaklingum tækifæri til aðlögunar

  Sænska ríkistjórnin hefur ákveðið að verja 90 milljónum sænskra króna til nemaplássa fyrir einstaklinga sem sagt var upp hjá bílaverksmiðjum Volvo og birgjum þeirra.

 • |Finland
  23-11-2009

  Koulutusta ja tukea 1500:lle irtisanotulle

  Hallitus on päättänyt suunnata 90 miljoonaa kruunua lisärahoitusta Volvo Carsilta ja sen alihankkijayrityksistä irtisanottujen koulutukseen.

 • |Sverige
  17-11-2009

  Utbildning och stöd ger omställning för 1500 personer

  Regeringen har beslutat att ge ytterligare 90 miljoner till utbildningsplatser för personer som sagts upp från Volvo Cars och dess underleverantörer.

 • |Finland
  21-10-2009

  Minkä alojen ammattikorkeakoulutusta Ruotsissa tarvitaan lähivuosina?

  Lisää ammattikorkeakoulutusta tarvitaan tietotekniikan, talouden ja myynnin aloilla, matkailualalla sekä teknillisillä aloilla. Riittävästi tai jopa liikaa uusia osaajia sen sijaan koulutetaan nyt journalismiin ja tiedottamiseen liittyviin ammatteihin sekä terveydenhoidon ja kehonhoidon aloille.

 • |Finland
  21-10-2009

  Myönteinen kehitys johtaa jatkotoimiin

  Ammatillisen aikuis- ja täydennyskoulutuksen myönteistä kehitystä halutaan pitää yllä uusilla toimenpiteillä, joiden tavoitteena on koko koulutuskentän vahvistaminen.

 • |Island
  21-10-2009

  Hvaða starfsmenntun á háskólastigi verður þörf fyrir á næstu árum?

  Þörf er fyrir fleiri námsleiðir innan starfsmenntaháskólanna á sviði tölvunarfræða, viðskipta og hagfræða, ferðaþjónustu, auk samfélagsfræða og tækni. Meðal sviða þar sem framboðið er talið fullnægjandi eru fjölmiðlafræði og upplýsingatækni og þar er eiginlega um að ræða ákveðið offramboð og það sama á við um heilbrigðisþjónustu og líkamsrækt.

 • |Island
  21-10-2009

  Fylgja ber jákvæðri þróun eftir

  Fylgja skal eftir jákvæðri þróun á sviði starfs- og endurmenntunar samkvæmt þremur tillögum um aðgerðir með það að markmiði að styrkja allt menntasviðið.

 • |Finland
  21-10-2009

  Työttömyys laski syyskuussa

  Islannin virallinen työttömyysluku syyskuussa 2009 oli 7,2 % työvoimasta (keskimäärin 12 145 henkilöä), mikä on hieman vähemmän kuin elokuussa.

 • |Sverige
  15-10-2009

  Vilka Yrkeshögskoleutbildningar behövs de närmaste åren?

  Det finns behov av fler yrkeshögskoleutbildningar inom Data/It, ekonomi och försäljning, turism samt samhällsbyggnad och teknik. Områden som är väl tillgodosedda med utbildning är t.ex. journalistik och information där det råder viss överetablering och detsamma gäller friskvård och kroppsvård.

 • |Island
  15-10-2009

  Dregur úr atvinnuleysi

  Skráð atvinnuleysi í september 2009 var 7,2% eða að meðaltali12.145 manns, sem er nokkur fækkun milli mánaða.

 • |Norge
  15-10-2009

  Arbeidsledighet minsker i september

  Registrert arbeidsledighet i september 2009 var 7,2 %, gjennomsnittlig 12.145 personer eller noe mindre enn i august.