Voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang - fagsamling

Den femtende nordiske konferansen om grunnleggende ferdigheter- Alfakonferansen- 2021.

 
 Personer omkring bord med laptop Foto: Pexels

Fagsamling for lærere og ledere, lærerutdannere og forskere som jobber med opplæring i språk og grunnleggende lesing og skriving for voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang.

Samlingen byr på plenumsforedrag og arbeid i workshops med god tid til refleksjon, drøftinger og erfaringsutveksling i grupper.

Rammen for årets samling er FNs bærekraftsmål nummer 4: ”God utdanning, sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle” med translanguaging og digital literacy som hovedtemaer.

Målet med konferansens foredrag og arbeid i grupper er å øke lærernes kompetanse i å bruke flerspråklige strategier og ressurser og digitale arbeidsmåter for en bedre opplæring.

Tid og sted

10. november – 12. november 2021
Konferansen blir en fysisk samling på Scandic Park Hotel Sandefjord, 120 km sør for Oslo. 

På grunn av usikkerhet forårsaket av koronapandemien, kan konferansen bli flyttet fram i tid. I begynnelsen av august vil Alfarådet beslutte om konferansen kan holdes på planlagte datoer i november 2021, hvis ikke flyttes konferansen til datoene 3.mai – 5. mai 2022.    

Påmeldingen åpner 10.august. Ingen bør bestille hotell eller reiser før dette. 

Foreløpig program

Onsdag 10. november 
Registrering og lunsj fra 11.30

12.30 Åpning ved Alfarådet

Marianne Eek: FN´s bærekraftsmål – tilgang til rettferdig og inkluderende kvalitetsutdanning for alle innen 2030. Hvor er vi?
Nordiske samtaler

Alfarådet: Ny nordisk rapport om opplæringstilbudet i grunnleggende literasitet for voksne i Norden

Jen Vanek: Digital literacy skills and technology integration in the teaching of adult SLA-learners with little or no home language schooling or literacy, who are now learning to read and write for the first time in a new language.

Parallelle forelesninger, digitale ressurser:

  • Jen Vanek: Development of professionals – rethinking of instructional practice – the two-folded role of the teacher 
  • Hülya Basaran: Å arbeide med grunnleggende lese- og skriveundervisning på talens grunn og med digitale ressurser som støtte. Didaktiske refleksjoner 
  • Jon Olav Ringheim og Ingrid Alnes Buanes: Dette kan alle klare på iPad: Digital teknologi i klasserommet

Nordiske samtaler

Middag

Torsdag 11. november

Louise Tranekjær: Digitalizing social practices / Spilbaserte digitale ressurser i andrespråksundervisningen

Nordiske samtaler

Guidet tur/aktiviteter

Marianne Eek: Andrespråkslæring, motivasjon og investering

Oliver St John: Flerspråklig støtte for voksne nyankomne i opplæring i svensk for innvandrere (sfi)

Workshops, flerspråklige ressurser:

  • Elena Tkachenko: Tittel kommer senere
  • Birgitte Fondevik: Tittel kommer senere
  • Marianne Eek: Språkhjelperes stillasbygging i klasserommet – arbeid med språkets mening, språkets form og språket i bruk
  • Oliver St John: Tittel kommer senere
  • Abdulkhadir Mohamed: Erfaringer med å bruke flere språk i lese- og skriveinnlæringen

Festmiddag

Fredag 12. november

Arbeid i grupper

Elena Tkachenko: Tittel kommer senere

Panelsamtale med hovedbidragsytere 

Avslutning og lunsj 12.30
 

Praktisk informasjon

Kostnad

Deltakeravgift på kr.  2 100,- per person. Dette dekker konferanseavgift og alle måltider . 
Det blir sendt faktura i etterkant av konferansen .

Reise og overnatting er ikke inkludert og må ordnes og betales  av deltakeren selv.

Hotell

Det er reservert en romblokk på konferansehotellet. Pris per standard enkeltrom med frokost er kr  1.190-. Deltakerne er selv ansvarlige for bestilling og betaling av hotellrom. 
Rom kan reserveres fra 10. august til 15. september 2021.

Påmelding

Påmeldingen er åpen fra 10. august til 10. september. Påmelding via alfarådets nettside på nvl.org. Ved avmelding etter 1. november eller ved uteblivelse fra konferansen, vil deltakeren bli belastet de faktiske kostnadene for samlingen.

-----------------------------------------------

”Aikuiset maahanmuuttajat, joilla on hyvin vähän tai ei lainkaan koulutaustaa” – ammatillinen kokoontuminen

Viidestoista pohjoismainen perustaitojen konferenssi – Alfakonferenssi 2021

Konferenssi on tarkoitettu opettajille, kielikoulutuksesta vastaaville johtajille, opettajankouluttajille ja alan tutkijoille.

Ohjelmaan kuuluu esitelmiä ja työpajoja, jotka tarjoavat tilaisuuden keskusteluun, pohdintaan ja kokemustenvaihtoon pohjoismaisista opettajista koostuvissa ryhmissä.

Aika ja paikka
9. –11.11.2021

Konferenssi järjestetään fyysisenä kokoontumisena Scandic Park Sandefjord -hotellissa, 120 km Oslosta etelään.

Koronapandemiasta johtuvan epävarmuuden vuoksi konferenssia voidaan joutua lykkäämään myöhemmäksi.

Alfarådet päättää elokuun 10. päivän tienoilla, voidaanko konferenssi järjestää suunniteltuna ajankohtana vai siirretäänkö se pidettäväksi vaihtoehtoisena ajankohtana 3.–5.5.2022.

Ilmoittautuminen avautuu heti tämän jälkeen, eikä hotellia tai matkoja pidä varata ennen sitä.

Käytännön tietoa

Kustannukset

Osallistumismaksu on 2 600 Norjan kruunua/henkilö, ja se kattaa konferenssimaksun ja ateriat konferenssin aikana. Kompetanse Norge lähettää laskun konferenssin jälkeen.

Matkat ja majoitus eivät sisälly hintaan, ja osallistujan on järjestettävä ne itse.

Hotelli

Kompetanse Norge on varannut useita huoneita konferenssihotellista. Yhden hengen standard-huoneen hinta aamiaisineen on 1 190 Norjan kruunua. Osallistujat vastaavat itse hotellihuoneen varaamisesta ja maksamisesta. Huoneen voi varata 10. elokuuta ja 15. syyskuuta välisenä aikana.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättyy 10. syyskuuta. Tarkempia tietoja annetaan myöhemmin.

Jos osallistuja peruu ilmoittautumisensa 1. marraskuuta jälkeen tai jää saapumatta konferenssiin, häneltä veloitetaan konferenssin todelliset osallistumiskustannukset.

Yhteyshenkilöt: Beate Linnerud, beate.linnerud@kompetansenorge.no (ammatilliset asiat) ja Gloria Thorarensen, gloria.thorarensen@kompetansenorge.no (hallinnolliset asiat)