Voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang - fagsamling

Den femtende nordiske konferansen om grunnleggende ferdigheter- Alfakonferansen- 2021.

 
 Personer omkring bord med laptop Foto: Pexels

Samlingen er for lærere og ledere som driver språkopplæring og for lærerutdannere og forskere på fagfeltet.

Det blir plenumsforedrag og arbeid i workshops med god tid til refleksjon, drøftinger og erfaringsutveksling i grupper sammensatt av lærere fra de nordiske landene.

-

Tid og sted


09. – 11.11.2021

Konferansen blir en fysisk samling på Scandic Park hotel Sandefjord, 120 km sør for Oslo.

På grunn av usikkerhet forårsaket av koronapandemien, kan konferansen bli flyttet fram i tid.

Ca 10. august vil Alfarådet beslutte om konferansen ser ut til å kunne holdes på planlagte datoer eller om den flyttes til alternative datoer 3.-5.5.22.

Påmeldingen åpner rett etter dette og ingen bør bestille hotell eller reiser før dette.

Praktisk informasjon


Kostnad
Deltakeravgift på kr. 2 600,- per person - dekker konferanseavgift og mat under samlingen. Kompetanse Norge sender faktura i etterkant av konferansen.

Reise og overnatting er ikke inkludert og må ordnes av deltakeren selv.

Hotell
Kompetanse Norge har reservert en romblokk på konferansehotellet. Pris per standard enkeltrom med frokost er kr 1.190-. Deltakerne er selv ansvarlige for bestilling og betaling av hotellrom. Rom kan reserveres fra 10. august til 15. september.

Påmeldig
Påmeldingsfristen er 10 september. Nærmere informasjon kommer.

Ved avmelding etter 1. november eller ved uteblivelse fra konferansen, vil deltakeren bli belastet de faktiske kostnadene for samlingen.

Kontaktperson: Beate Linnerud, beate.linnerud@kompetansenorge.no (faglig) og Gloria Thorarensen, gloria.thorarensen@kompetansenorge.no (administrativ)

-----------------------------------------------

”Aikuiset maahanmuuttajat, joilla on hyvin vähän tai ei lainkaan koulutaustaa” – ammatillinen kokoontuminen

Viidestoista pohjoismainen perustaitojen konferenssi – Alfakonferenssi 2021

Konferenssi on tarkoitettu opettajille, kielikoulutuksesta vastaaville johtajille, opettajankouluttajille ja alan tutkijoille.

Ohjelmaan kuuluu esitelmiä ja työpajoja, jotka tarjoavat tilaisuuden keskusteluun, pohdintaan ja kokemustenvaihtoon pohjoismaisista opettajista koostuvissa ryhmissä.

Aika ja paikka
9. –11.11.2021

Konferenssi järjestetään fyysisenä kokoontumisena Scandic Park Sandefjord -hotellissa, 120 km Oslosta etelään.

Koronapandemiasta johtuvan epävarmuuden vuoksi konferenssia voidaan joutua lykkäämään myöhemmäksi.

Alfarådet päättää elokuun 10. päivän tienoilla, voidaanko konferenssi järjestää suunniteltuna ajankohtana vai siirretäänkö se pidettäväksi vaihtoehtoisena ajankohtana 3.–5.5.2022.

Ilmoittautuminen avautuu heti tämän jälkeen, eikä hotellia tai matkoja pidä varata ennen sitä.

Käytännön tietoa

Kustannukset

Osallistumismaksu on 2 600 Norjan kruunua/henkilö, ja se kattaa konferenssimaksun ja ateriat konferenssin aikana. Kompetanse Norge lähettää laskun konferenssin jälkeen.

Matkat ja majoitus eivät sisälly hintaan, ja osallistujan on järjestettävä ne itse.

Hotelli

Kompetanse Norge on varannut useita huoneita konferenssihotellista. Yhden hengen standard-huoneen hinta aamiaisineen on 1 190 Norjan kruunua. Osallistujat vastaavat itse hotellihuoneen varaamisesta ja maksamisesta. Huoneen voi varata 10. elokuuta ja 15. syyskuuta välisenä aikana.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättyy 10. syyskuuta. Tarkempia tietoja annetaan myöhemmin.

Jos osallistuja peruu ilmoittautumisensa 1. marraskuuta jälkeen tai jää saapumatta konferenssiin, häneltä veloitetaan konferenssin todelliset osallistumiskustannukset.

Yhteyshenkilöt: Beate Linnerud, beate.linnerud@kompetansenorge.no (ammatilliset asiat) ja Gloria Thorarensen, gloria.thorarensen@kompetansenorge.no (hallinnolliset asiat)