Distans

NVL's Distansnätverk var aktivt 2006-2019. Nätverket arbetade för att öka användningen av IKT-metoder och verktyg inom vuxnas lärande. Nätverket skapade mötesplatser och bidrog med erfarenhetsutveckling för organisationer, projekt, politiker och nätverk aktiva inom utbildning och utveckling inom området. Nätverket arbetade under devisen Distans - berikar vuxnas lärande med interaktiva och kreativa teknologier.
 .

Aktuelt

Digital participation and digital learning
democracy distance education ICT skills | Norden
18-05-2020 

Digital learning and participation

Highlights from the NVL network Distans and Nordic cooperation on digital technologies and adult learning

Nettskolen Finnmark har kontor ved Nordkapp videregående skole i Honningsvåg
nettundervisning livslang læring realkompetanse realkompetansevurdering | Norge
22-05-2019 

Fleksibel vei fram til fagbrev

Geografisk avstand og spredt bebyggelse er en utfordring for både elever og skoler i et fylke som Finnmark, men de finner gode løsninger.

Elisabeth Leiknes Hansen er prosjektleder for Nettskolen i Finnmark. Sammen med 11 andre fylkeskommunale nettskoler er Finnmark medlem i organisasjonen Fleksibel utdanning Norge. Dette bringer Elisabeth til Oslo en gang imellom, som her en dag i slutten av april.
nettundervisning livslang læring realkompetanse realkompetansevurdering | Norge
22-05-2019 

Finnmark satser på nettskole for å overkomme store avstander

Er du voksen og står uten videregående skole, har du rett til å få slik skolegang. Det er norsk lov, og ansvaret ligger hos fylkeskommunen. I det nordligste fylket, Finnmark, er det over 19000 personer som ikke har eksamen fra videregående skole. En formidabel utfordring, både organisatorisk og økonomisk.

– Vi er på et sted i verden nu, hvor det ikke er en reel mulighed at sige, at man ikke underviser med brug af teknologi. Derfor er jeg interesseret i, hvilke måder vi skal arbejde med at tilrettelægge undervisningen på, så den er hensigtsmæssig i forhold til de nye betingelser, siger Mie Buhl, der er professor i kommunikation, it og LæringsDesign ved Aalborg Universitet. Foto: Dorthe Plechinger
fjernundervisning motivation voksenuddannelse voksenlæring | Danmark
03-04-2019 

Digitale quickfix findes ikke

Der er fordele ved digitale teknologier i undervisningen, men også store udfordringer, når de skal tænkes med i didaktikken og fagligheden, siger professor Mie Buhl.

Teknologi for livslang læring – fjernt, nært og simulert. Foto: Teknologirådet
livslang læring | Norge
19-02-2019 

Teknologi skaper læringsutfordringer – og teknologi er løsningen…

Dersom vi vil ha en sunn økonomi og et demokrati hvor folk kjenner seg nyttige og inkludert, må vi ikke tenke på utdanning på samme måte som vi tenker på å lære å sykle, at det gjøres en gang for alle.

distansutbildning |
25-01-2019 

Verksamhetsplan 2019

Detta skall Distansnätverket göra 201

Holbæk Uddannelses- og studiecenter. Foto: Privat
distansutbildning lika möjligheter livslångt lärande | Sverige
19-11-2018 

Sveriges satsning på lärcentrum inspirerar grannländerna

Lärcentrum har funnits länge i Sverige. I Danmark har campusbaserad utbildning fortfarande en dominerande ställning. Danske Emil Erichsen var med och startade Nordplus-projektet Nordic Learning Center Innovation där fyra nordiska länder delade erfarenheter av lärande på distans.

fjernundervisning | Norden
03-05-2018 

Verksamhetsplan 2018

Detta skall Distansnätverket göra 2018.

Flere artikler

Publikationer

demokrati livslang læring utdanningspolitikk voksnes læring | Norden
06-01-2020 

Utdanningstiltak

Bærekraft og langtidseffekter for enkeltmennesker og samfunn

etäopetus | Norden
17-08-2018 

Hiljaiset oppijat -opas

Raportti tarkastelee Nordplus-hankkeen Lorkers – is lurking working? (2015–2017) yhteydessä tehtyjä havaintoja ja suosituksia verkko-oppimistoimintojen organisoimisesta hiljaiset oppijat paremmin huomioivalla tavalla.

distance education competence development | Norden
27-12-2017 

Silent learners - a guide

We explored if online learning activities can be organized so that it would make silent learners feel more comfortable and included.

fjernundervisning flexibelt lärande | Norden
25-03-2015 

MOOC for nordisk lærerutdanning innen grunnleggende ferdigheter for voksne?

Denne mulighetsstudien vurderer om etablering av MOOCs eller andre åpne nettbaserte utdanningstilbud på nordisk nivå kan være en god løsning på etterutdanningsbehovet hos lærere

distansutbildning flexibelt lärande | Norden
11-03-2015 

MOOC for Nordic education for teachers

A MOOC is a good way to offer further training for basic skills' teachers in the Nordic countries. This report explains how and why.

distansutbildning hållbar utveckling | Norden
17-10-2013 

Utdanning skaper utvikling i utkantsområder

I løpet av 2011 og 2012 har Distans-nettverket arbeidet, på oppdrag fra NVL, med å kartlegge hvordan IKT og fleksibel tilgang til læring kan anvendes ...

distansutbildning kompetensutveckling | Europa
24-07-2012 

Hvordan arrangere et webinar?

Denne publikasjonen er utviklet i forbindelse med i det nordiske prosjektet SKJÁR (Nordplus Voksen) og i det nordisk-baltiske Nordplus-prosjektet Boldic perspectives online. Begge prosjektene har innslag av formidling av erfaringer med bruk av nettmøter/webinarer.

Flere publikationer

Aktiviteter

 

03


jun

When does it work – Nordic experiences in distance teaching

Norden
Dato:  03  -  04.06.2019
Klokken:  09:30 - 15:00

 

07


dec

Refugees and online education – stepping stones to a new life

Norden
Dato:  07  -  07.12.2018
Klokken:  10:00 - 11:00

 

27


sep

Adult learning, rural development and interactive technologies

Island
Dato:  27  -  27.09.2018
Klokken:  08:30 - 16:00

Flere aktiviteter

Kontakt

Husk at vælge gruppe