NVL:s distansnätverk
NVL Distans er ambassadører for økt bruk av IKT-metoder og verktøy i voksnes læring. Vi vil skape møteplasser og erfaringsutveksling for organisasjoner, prosjekter, politikere og nettverk som er engasjert i utdannings- og utviklingsaktiviteter på dette området. Nettverkets verdiforslag er: Distans - berike voksnes læring med interaktive og kreative teknologier

Medlemar

Nätverksinfo

plan-2018.jpg
Verksamhetsplan 2018
Detta skall Distansnätverket göra 2018.

Publikationer

silent_web.jpg Silent learners - a guide
We explored if online learning activities can be organized so that it would make silent learners feel more comfortable and included.

Forside_rapport_MOOC MOOC for nordisk lærerutdanning innen grunnleggende ferdigheter for voksne?
Denne mulighetsstudien vurderer om etablering av MOOCs eller andre åpne nettbaserte utdanningstilbud på nordisk nivå kan være en god løsning på etterutdanningsbehovet hos lærere innen grunnleggende litterasitet (alfalærere).

NVL_MOOC_report_eng.PNG MOOC for Nordic education for teachers
A MOOC is a good way to offer further training for basic skills' teachers in the Nordic countries. This report explains how and why.

DialogWeb

Alastair_Creelman_2015.jpg
Må vi være aktive for å lære?
Ergrer du deg over de som sitter stille og ikke sier noe, eller er du bare glad til så kan du selv få prate mer?

TaruKekkonen.JPG
Taru Kekkonen: Digital skills are the basics for today’s civics
In our series Nordic Profiles we meet Taru Kekkonen from Finland.

Panel_web.jpg
Delningsekonomin påverkar utbildningsvärlden
Världen digitaliseras snabbt och delningsekonomin påverkar även utbildningsbranschen. Seminariet ”Kunskap är kul” fokuserade på vad glesbygden kan vinna på distansutbildning.

Arrangemang

iceland-2438618_640.jpg
Adult learning, rural development and interactive technologies
A NVL Distans Seminar.Location: Grand hotel. ReykjavikStarts 27. September 09:00Ends 27. September 16:00This seminar present recent findings

abstract-ai-art-355948.jpg
Experiences of using ICT in distance learning in the Nordic countries
Date: 3rd of May 2018, 9.00 to 16.00Place: Panorama, Hotel Hafnia, Áarvegur 4 -10, FO110 Tórshavn, Faroe IslandsThis was a day of insights,

Nytt om fleksibel læring

EDEN_mooc.jpg
2017 Open education for refugees – Optimizing diversity through MOOCs
Weinar Wednesday 19 April 2017, 15.00-16.00 CET

Bilde_1.JPG
Webinar om tysta studenter
Dagens utbildningar bygger väldigt mycket på aktivt deltagande och detta är särskilt viktigt i nätbaserade utbildningar. Men en del

Projekt

silent_learners.jpg
NordPlus-projekt om lurkers
Prosjektets mål er å utforske, avklare og forstå endringer i  hvordan voksne deltar i læringsaktiviteter på nettet.
seniorsOnline.png
NordPlus Adult project “Seniors on-line”
Presentation of a Nordplus project on seniors and ICT.