22/09/2020

- 22/09/2020

08:30

Online,

Dansk

Nordisk netværkskonference om voksnes læring 2020

Voksnes læring for et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden. Konferencen arrangeres af NVL i samarbejde med Nordisk Ministerråds formandskab for 2020, Danmark, Grønland og Færøerne.

Nordisk netværkskonference om voksnes læring 2020

Nordisk netværkskonference om voksnes læring 2020 Foto: pexels.com

Nordisk netværkskonference d. 22. september 2020

På grund af rejseudfordringerne i forbindelse med COVID19, har NVL valgt at afholde den nordiske konference om bæredygtighed og voksnes læring online. Vi vil gøre vores bedste for at facilitere en meningsfuld online oplevelse med plads til diskussioner og networking.

På konferencen vil vi diskutere og få inspiration om: Hvordan kan voksenundervisere, organisationer, forskere, netværk og beslutningstagere inden for området voksnes læring være proaktive, samarbejde og skabe forandringer, der vil hjælpe Norden med at blive verdens mest bæredygtige og integrerede region? Vi vil diskutere udfordringer og løsninger for en bæredygtig fremtid med fokus på hvilken rolle voksnes læring spiller i denne proces.

Key-notes:

Bæredygtig læring, Stefan Bengtsson, Uppsala University, Sverige

Hvordan kan uddannelse og læring bidrage til at styrke de transformative kræfter mod overgangen til et mere bæredygtigt samfund?

Potentialet af lokal samfundsforandring, Agnes Tvinnereim, Netværket Bærekraftige liv, Norge

Hvordan kan vi mindske det økologiske fodaftryk og samtidig øge livskvaliteten?

Bæredygtig transformation – du er af betydning, Gry Guldberg, Emerging, Danmark

Hvordan er man leder og rollemodel for en bæredygtig transformation til gavn for Moder Jord? Og hvordan kan vi bruge den kollektive visdom til at skabe mod og handlekraft?

Konferencen arrangeres af 

Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) i samarbejde med det danske formandskab for Nordisk Ministerråd. For mere information, kontakt venligst Antra Carlsen, koordinator for Nordisk Netværk for Voksnes Læring, antr@via.dk

Praktisk information

Konferencen er finansieret af Nordisk Ministerråd. Plenum præsentationer på konferencen vil være på et af de skandinaviske sprog (dansk, norsk, svensk) eller engelsk. Alle registrerede deltagere vil få et link til den online konference og informationer om login d. 18. september.

Download invitation DA

Download invitation EN

Download Officiel indbydelse. Feb. 2020

Nu er tiden inde til at bruge Nordens styrke i klimaets og samfundets interesse og give det allerhøjeste prioritet. Agenda 2030 viser vej, men vi har brug for at arbejde endnu hurtigere og endnu mere ambitiøst.

Nordisk Ministerråd har udarbejdet en vision for udvikling af Norden som verdens mest bæredygtige og integrerede region frem mod år 2030. Satsningen på disse tre strategiske prioriteringer strækker sig frem til 2024:

 • Et grønt Norden. Sammen vil vi fremme en grøn omstilling af vores samfund og arbejde for kuldioxidneutralitet og en bæredygtig cirkulær og biobaseret økonomi.
 • Et konkurrencedygtigt Norden. Sammen vil vi fremme grøn vækst i Norden baseret på viden, innovation, mobilitet og digital integration.
 • Et socialt bæredygtigt Norden. Sammen vil vi fremme en inkluderende, ligestillet og sammenhængende region med fælles værdier og styrket kulturudveksling og velfærd.
Målgrupperne for konferencen er:

 • Interesse- og paraplyorganisationer inden for voksnes læring
 • Arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer
 • Beslutningstagere på kommunalt, regionalt og nationalt niveau
 • Nordiske netværk og organisationer, der fremmer nordisk samarbejde
 • Organisationer og netværk i civilsamfundet
 • Organisationer og offentlige myndigheder, som koordinerer eller leverer kompetenceudvikling til voksne
På konferencen:

 • Fik vi inspiration om emnerne økonomisk bæredygtighed, konkurrenceevner, social bæredygtighed og grøn vækst.
 • Deltog vi i workshops om bæredygtig udvikling arrangeret af NVL;s netværk for Hållbar utveckling
 • Blev der skabt netværk på tværs af organisationer
 • Blev det diskuteret og undersøgt, hvordan forskellige aktører inden for voksnes læring kan samarbejde i de kommende år og sætte aktiviteter i gang med det formål at nå 2030-målene
 • Identificerede vi nye nordiske løsninger ved at generere og dele viden, engagere nordiske borgere, os selv – som voksen-undervisere, som ansatte og arbejdsgivere, beslutningstagere og medlemmer af civilsamfundsorganisationer

Program

Fra Til Beskrivelse
08:30 09:00 Konferencen begynder online: Spørgsmål og teknisk support til deltagerne
09:00 09:30 Velkomst v. Nordisk Ministerråds Generalsekretær Paula Lehtomäki

Præsentation af dagens program v. Antra Carlsen, hovedkoordinator, Nordisk Netværk for Voksnes Læring

Præsentation af konferencens facilitatorer og arbejdsmetoder for dagen v. Anne Madsen og James Christopher Ede, Status Flow

9:30 9:40 Tjek ind og dagens formål v. Status Flow
9:40 11:10 Hvordan ser det nordiske terræn ud? Hvordan reorienterer vi arbejdet med Vision 2030 ud fra den pandemi, vi er på vej ud af / befinder os i? Hvilke transformative kræfter ligger der i situationen? Hvilke muligheder ser vi for voksenuddannelse?

Inspiration og oplevelse af People Need People conversational process som tilgang til at forstå forandringer i komplekse sammenhænge v. Nora Bateson, People Need People og International Bateson Institute

11:10 11:30 Pause
11:30 12:40 Bæredygtig læring, Stefan Bengtsson, Uppsala Universitet, Sverige
Præsentationen vil belyse erfaringer fra det svenske arbejde med uddannelse i bæredygtig udvikling og drøfte spørgsmålet: På hvilken måde kan uddannelse og læring bidrage til at styrke de transformative kræfter mod omstillingen til et mere bæredygtigt samfund?Bæredygtig transformation – du er af betydning, Gry Guldberg, Emerging, Danmark
Præsentationen vil debattere, hvordan man er leder og rollemodel for en bæredygtig transformation til gavn for Moder Jord. Hvordan kan vi bruge den kollektive visdom til at skabe mod og handlekraft?Dialog om “Hvordan kan uddannelsessektoren og voksenuddannelsesområdet understøtte Vision 2030 og styrke overgangen til et mere bæredygtigt samfund?”
12:40 13:15 Frokost
13:15 13:20 Harvest Mid-day Review: Hvad har vi opnået indtil nu?
13:20 14:45 Værktøjer til at arbejde med FNs bæredygtighedsmål – erfaringer med “the SDG impact assessment tool”. v / Fremtenkt og det Nordiske Netværk for bæredygtig udvikling

Uddannelsesorganisationer spiller en vigtig rolle i at hjælpe alle nordiske borgere med at deltage i den grønne omstilling med innovative løsninger. NVL’s Netværk for bæredygtig udvikling og Fremtenkt inviterer til diskussion om værktøjer, strategier og læringsprocesser, som positivt bidrager til arbejdet med bæredygtighedsmålene samt inspirerer hvordan man kan mindske sin negative påvirkning.

14:45 15:05 Pause
15:05 15:25 Potentialet for lokal samfundsforandring, v. Agnes Tvinnereim, Netværket Bærekraftige Liv, Norge

En fortælling om den lokale forandringskraft og civilsamfundets handlingsrum. Store ting kan ske, når man tager udgangspunkt i hver enkelt menneske og lokal samfundets hverdagserfaringer og kompetencer.

15:25 15:35 Harvest Review
15:35 16:00 Gør tanke til handling: hvad vil jeg konkret gøre for at fremme arbejdet med bæredygtighed i forhold til voksnes læring?

Tjek ud og afslutning

16:00 17:00 Tak for i dag og mulighed for virtuel networking og udveksling af ideer

Oplægsholder

Paula Lehtomäki

Paula Lehtomäki

Paula Lehtomäki: Velkomst

Paula Lehtomäki tiltrådte som Nordisk Ministerråds generalsekretær den 18. marts 2019. Hun har senest arbejdet som departementschef ved statsministeriet (Statsrådets kansli) i Finland. Også varit Miljøminister og Udenrigshandels- og udviklingsminister. Tilliden til det nordiske samarbejde er steget i de senere år, både i Norden og internationalt. Og derfor er der lige nu særdeles gode muligheder for at styrke samarbejdets rolle i Norden, mener generalsekretær. Generalsekretæren pointerer, at samarbejdet skal fokusere på problemstillinger, som er relevante for borgerne i Norden – både på kort og lang sigt. Men samtidig er det vigtigt, at de nordiske værdier og erfaringer er synlige på de globale arenaer. Paula Lehtomäki er den første kvinde nogensinde på sin post, og hun er også den yngste generalsekretær i Nordisk Ministerråds historie. Läs mer här.

Nora Bateson

Nora Bateson

Nora Bateson: inspirational experience of People Need People

People Need People is a conversational process that invites groups of online participants to explore the ways in which they are making sense of the rapid changes currently unfolding.

How is the current situation in the Nordic countries? How do we organize our work on Vision 2030 in relation to the pandemic we are on the way out of / are in? What transformative forces are important to consider? What opportunities do we see for adult learning?

In these times of transitional confusion, the greatest asset anyone can have is the ability to see and respond to the complexity of our times. “People Need People” is a Warm Data based project that builds on 150 years of Batsonian complexity thinking that shows up as a profound increased capacity to go beyond roles and artificial separations: borders, races, classes, ages.

People Need People is a conversational process that invites groups of online participants to explore the ways in which they are making sense of the rapid changes currently unfolding. These changes are taking place across and through multiple contexts of life.

About Nora Bateson

Nora Bateson, is an award-winning filmmaker, research designer, writer and educator, as well as President of the International Bateson Institute based in Sweden. Her work asks the question “How we can improve our perception of the complexity we live within, so we may improve our interaction with the world?”. An international lecturer, researcher and writer, Nora wrote, directed and produced the award-winning documentary, An Ecology of Mind, a portrait of her father, Gregory Bateson. Her work brings the fields of biology, cognition, art, anthropology, psychology, and information technology together into a study of the patterns in ecology of living systems. Her book, Small Arcs of Larger Circles released by Triarchy Press, UK, 2016 is a revolutionary personal approach to the study of systems and complexity, and the core text of the Harvard University LILA program 2017-18.

Her new book, Warm Data, will be released in 2020 by Triarchy Press. Nora was the recipient of this year’s Neil Postman Award for Career Achievement in Public Intellectual Activity.

Stefan Bengtsson

Stefan Bengtsson

Stefan Bengtsson: Bæredygtig læring

Præsentationen vil belyse erfaringer fra det svenske arbejde med uddannelse i bæredygtig udvikling og drøfte spørgsmålet: På hvilken måde kan uddannelse og læring bidrage til at styrke de transformative kræfter mod omstillingen til et mere bæredygtigt samfund?

Presentationen kommer att belysa lärdomar från och utmaningar i det Svenska arbetet med Utbildning för Hållbar Utveckling (UHU) före och under FN-programmet ”Global Action Programme on ESD”. Specifikt så belyses den Svenska tolkningen av UHU i utbildningspolitik, forskning och undervisningspraktik. Arbetet med UHU kontextualiseras mot bakgrunden av den allmänna utbildnings- och skoldebatten såväl som det internationella arbetet med de globala hållbarhetsmålen (SDGs). Presentationen kopplar an till morgonens interaktiva Warm data lab sessionen genom att belysa frågan: På vilket sätt utbildning och lärande kan bidra till att stärka transformative krafter mot omställningen till ett mera hållbar samhälle?

Stefan Bengtsson är projekt koordinator och forskare vid Swedesd, Uppsala Universitet. Tidigare har jag arbetad med koordinering av Svenska arbetet med UNESCOs globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling (2014-2019) och bedrivit utbildningsvetenskaplig forskning kring hur hållbarhet relaterar till undervisning och lärande.

Gry Guldberg

Gry Guldberg

Gry Guldberg: Bæredygtig transformation – du er af betydning

Hvordan man er leder og rollemodel for en bæredygtig transformation til gavn for Moder Jord. Hvordan kan vi bruge den kollektive visdom til at skabe mod og handlekraft?

Den bæredygtige transformation starter med os alle – sammen og hver især. Vi ved godt, at vi alle er af betydning – og derfor kan vi også tage vores andel af ansvaret for Moder Jords og menneskehedens udvikling. Vi kan minde os selv om, at alt i livet er læring – og det er godt at vide, når vi sammen skal skabe og genskabe en fælles retning for menneskeheden.

Vi kan ikke længere regne den ud, men vi kan gå vejen sammen.

Hvordan er man leder og rollemodel for en bæredygtig transformation til gavn for Moder Jord?

Hvordan kan man lære at lære og gennem læring lære at lede?

Hvordan kan vi bruge den kollektive visdom til at skabe mod og handlekraft?

Gry Guldberg er en erfaren (top)leder konsulent. Hun har megen erfaring i at mobilisere, designe og lede organisationer til transformation. Hendes særlige anerkendende blik er værdiskabende, når udfordringerne er store og modet synes forsvundet. Hun har en stærk organisations – og forretningsforståelse.

Gry har selv været leder i Rambøll Attractor og Mannaz og rektor på Kaospiloterne på Malmø Høgskola ; ligesom hun er co-founder af Emerging – et bæredygtigt konsulent kollektiv.

Fremtenkt

Fremtenkt

Fremtenkt: Verktøy for arbeid med FNs bærekraftmål – erfaringer med “the SDG impact assessment tool”

Fremtenkt inviterer til en diskusjon om verktøy og strategier som kan bidra til å øke bevisstheten om hvordan bærekraftmålene aktivt kan forsterkes i det enkelte nettverket eller organisasjon – både i arbeidsform og i de prosjektene du arbeider med.

Utdanningsorganisasjoner har en viktig rolle i å hjelpe alle nordiske medborgere til å delta i den grønne omstillingen som kan lede frem til innovative løsninger. Nettverk for Hållbar utveckling og Fremtenkt inviterer til en diskusjon om verktøy og strategier som kan bidra til å øke bevisstheten om hvordan man kan tilrettelegge læreprosesser, som fanger opp både muligheter til å påvirke bærekraftmålene i en positiv retning og hvordan man best mulig reduserer sin negative påvirkning.

Med veiledning fra Fremtenkt har NVLs nettverk og arbeidsgrupper i løpet av våren 2020 gjennomført første fase av en kartlegging av hvordan deres eget arbeid bidrar positivt, negativt, eller ikke bidrar til hvert av FNs 17 bærekraftmål gjennom bruk av «SDG impact assessment tool». Dette er et fritt tilgjengelig online verktøy utviklet av blant andre Gothenburg Centre for Sustainable Development. Det har til hensikt å sette i gang en læringsprosess hvor man som organisasjon eller nettverk reflekterer over sitt arbeid i lys av bærekraftmålene. Som en del av kartleggingen blir nettverkene også oppfordret til å konkretisere hvordan de vil bidra til å oppnå Nordisk Ministerråds visjon for 2030.

I tillegg til å styrke NVL-nettverkenes bevissthet om hvordan de kan arbeide med FNs bærekraftmål, er hensikten med kartleggingen å inspirere andre organisasjoner til å lære mer om og se nærmere på hvordan deres arbeid allerede i dag påvirker bærekraftmålene, og hvordan dette arbeidet best kan innrettes for å styrke organisasjonens positive påvirkning.

Sesjonen innledes med en presentasjon fra Fremtenkt (v/Sveinung Sundfør Sivertsen og Ragnhild Nabben) om prosessen så langt. Denne kommenteres av Jonas Andreasen Lysgård og Tove Holm. Kirsten Paaby modererer en samtale mellom disse før deltakerne inviteres til videre diskusjon i mindre grupper.

Fremtenkt (v/Sveinung Sundfør Sivertsen og Ragnhild Nabben) er en sosial entreprenør med base i Bergen (NO). Fremtenkt utvikler innovative opplegg for elever og arbeidsledige, arrangerer fremtidsverksteder og løser oppdrag for private og offentlige virksomheter. De arbeider med utgangspunkt i FNs bærekraftmål, UNESCOs idé om fremtidskyndighet og ikke minst Robert Jungks metoder for å vekke forestillingsevnen som motkraft mot resignasjon.

Nätværket för hållbar utveckling for å spre kunnskap og ekspertise om de Globale målene og Agenda 2030 til organisasjoner og institusjoner, som arbeider med voksnes læring og i lokalsamfunnet. Nettverkets fokus er transformativ pedagogikk. Bærekraftig utvikling krever nye typer kompetanser for å kunne forstå og omsette utfordringer, ideer og visjoner til praksis. Nettverket arbeider i overenstemmelse med UNESCOS ”Cross-cutting key competencies for achieving the SDG”. Disse kompetanser peker på behovet for systemiske, strategiske, normative, relasjonelle/samarbeidende og problemorienterte kompetanser for forandringsarbeid.

Agnes Vevle Tvinnereim

Agnes Vevle Tvinnereim

Agnes Vevle Tvinnereim: Potentialet for lokal samfundsforandring

Det er en fortelling om lokal forandringskraft og sivilsamfunnets handlingsrom, som viser at verden ikke bare forandres ”fra toppen”

I sin presentasjon vil Agnes fortelle om erfaringene fra et lokalt laboratorium i ”grønn naboskaping”, hvor det gjennom prøving og feiling er blitt utviklet mange konkrete tiltak og innovative lokale løsninger på globale utfordringer.  Det er en fortelling om lokal forandringskraft og sivilsamfunnets handlingsrom, som viser at verden ikke bare forandres ”fra toppen”. Store ting kan skje når man tar utgangspunkt i hver enkelt menneskes og nabolagets hverdagserfaringer og de lokale kompetanser, som finnes i ethvert nabolag.

Agnes Vevle Tvinnereim (NO) er en av tre initiativtakere til Bærekraftige liv, som startet på Landås i Bergen, – i dag en nasjonal bevegelse som består av mellom 30 og 40 nabolag i Norge. Aktivitetene drives ut fra følgende enkle motto og visjon: ”Å redusere det økologiske fotavtrykket, samtidig som vi øker livskvaliteten” og ”vi tar klimakampen fra protest til fest”. Agnes har en urokkelig tro på folk og kraften i fellesskap. I dag arbeider Agnes med ansvar for sosial bærekraft i Vill urbanisme, et urbanismekollektiv basert i Bergen.

Lenker:

www.barekraftigeliv.no

www.barekraftigeliv.no/landås

www.lystgarden.no

www.agnestvinnereim.no

www.villurbanisme.no

Anne Madsen

Anne Madsen

James Christopher Ede

James Christopher Ede

Anne Madsen og James Christopher Ede: Konference moderatorer

Status Flow ApS, Copenhagen (DK) offers consultancy specialising in leadership development, organisational learning and social technologies for collaboration.

Anne and James work internationally across a range of sectors and cultures for clients including the UN, European Institutions and national government agencies. StatusFlow work with designing and hosting change and innovation processes, both physical and virtual, strategic documentation of multi-stakeholder innovation labs, conferences and strategic conversations.

Documentation from the conference

Paula Lehtomäki, Secretary General of the Nordic Council of Ministers, opens the conference and presents Nordic Vision 2030

Welcome

Antra Carlsen, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, welcomes the participants.

Download Nordisk Vision 2030 efterlyser handling! (PDF).

Nordisk Vision 2030 efterlyser handling! Hur kan vi intensifiera arbetet med hållbarhet? from Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande

Visual report from session 1 – exploring the current reality

Download Visual report from session 1 – exploring the current reality 2.5MB (JPG)

Visual report from session 1 - exploring the current reality

Education for sustainability

Keynote by Stefan Bengtsson, Uppsala University, Sweden

Download: A Swedish perspective on the contribution of learning and education to sustainability. Stefan Bengtsson, Uppsala University, Sweden (PDF).

A Swedish perspective on the contribution of learning and education to sustainability. from Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande

Sustainable transformation

Keynote by Gry Guldberg, Emerging Earth, Denmark

Download: Sustainable transformation – you are of significance. How to be a leader and role model of sustainable transformation? Gry Guldberg, Emerging Earth, Denmark (PDF).

Sustainable transformation – you are of significance. How to be a leader and role model of sustainable transformation? from Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande

Visual report from session 2 – the role of the individual and the learning and education sector for sustainable future

Download Visual report from session 2 – the role of the individual and the learning and education sector for sustainable future (JPG)

Visual report from session 2 – the role of the individual and the learning and education sector for sustainable future

Tools for working with the SDG’s

Keynote by Ragnhild Nabben and Sveinung Sundfør Sivertsen, Fremtenkt , Norway

Download: Good tools are half the work. Experiences from using the SDG impact assessment tool. Ragnhild Nabben and Sveinung Sundfør Sivertsen, Fremtenkt, Norway (PDF).

Good tools are half the work. Experiences from using the SDG impact assessment tool. from Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande

Keynote by Tove Holm, Nordic Network for Sustainable Development

Download: Reflections from applying the SDG Impact Assessment Tool; workshop for enhancing Agenda 2030. Tove Holm, Nordic Network for Sustainable Development (PDF).

Reflections from applying the SDG Impact Assessment Tool; workshop for enhancing Agenda 2030. from Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande

Visual report from session 3 – ways of acting and working together to contribute to the Nordic Vision 2030

Download Visual report from session 3 – ways of acting and working together to contribute to the Nordic Vision 2030 (JPG)

Visual report from session 3 - ways of acting and working together to contribute to the Nordic Vision 2030

Local transformation

Keynote by Agnes Vevle Tvinnereim, Netværket Bærekraftige Liv, Norway

Download: Sustainable life. How thinking small, is big. Potential of the local community. Agnes Vevle Tvinnereim, Netværket Bærekraftige Liv, Norway(PDF).

Sustainable life. How thinking small, is big. Potential of the local community. from Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande

Visual report from session 4 – From knowing to Doing – the small steps and the big impact

Download Visual report from session 4 – From knowing to Doing – the small steps and the big impact (JPG)

Visual report from session 4 - From knowing to Doing - the small steps and the big impact

Miro Board

The conference was documented using an interactive Miro Board. Here you can see different notes and quotes from the participants. You can also find all the material from this page on the Board.

Click here to go the the board.

Praktisk information

Tid og sted: Tirsdag d 22. september 2020 kl. 09.00-16.00.
Konferencen afholdes online.

Sprog: Plenum præsentationer på konferencen vil være på et af de skandinaviske sprog (dansk, norsk, svensk) eller engelsk.

Kontakt: For mere information, kontakt venligst Antra Carlsen, koordinator for Nordisk Netværk for Voksnes Læring, antr@via.dk.

Inspiration om tema

SDG Impact Assessment Tool

SDG Impact Assessment Tool

The SDG Impact Assessment Tool is a free online learning tool that visualizes the results from a self-assessment of how an activity, organisation or innovation affects the SDGs. It aims to stimulate the user to get a better understanding of the complexity of sustainable development and the different aspects of the SDGs. In the end you will be better equipped to prioritize actions ahead.

Read more here

Nordic Matrix on implementation of the Sustainable Development Goals and National Action Plans (NAPs)

Nordic Matrix on implementation of the Sustainable Development Goals and National Action Plans (NAPs) in the Nordic countries

This publication is a result of the exchange and learning process realised by Nordic Civil Society Organisations (CSOs) involved in the project “Civil society cooperation on the implementation of the Sustainable Development Goals in the Nordic countries”, supported by the Nordic Council of Ministers.

Read more here.

Nordisk utdanning for bærekraftig utvikling

Nordisk utdanning for bærekraftig utvikling

I dette heftet kan du lese om utdanningen, deltakernes opplevelser og evalueringen av opplegget.

Read more here.

Højskolerne kommer ikke udenom fag i bæredygtighed

Højskolerne kommer ikke udenom fag i bæredygtighed

Nikolaj Voldum Ahlburg er valgfagslærer og underviser i tre fag om bæredygtighed på Testrup Højskole. Der er altid fyldt op på holdene. Han oplever en generation, som tager klimaforandringer meget alvorligt og presser på for, at højskolerne også gør det.

Read more here.

Bæredygtigheden er i skred på højskolerne

Bæredygtigheden er i skred på højskolerne

Hvordan får man bæredygtighed og udlandsrejser, som de fleste højskoler tilbyder, til at passe sammen. Det er bare en af de ting, som højskolerne diskuterer for tiden. For også eleverne presser på for en mere bæredygtig profil.

Read more here.

Henrika Nordin är verksamhetsledare för Bildningsalliansen i Finland. Foto: privat arkiv

Finland utbildar agenter för framtiden

I Finland utbildar man som bäst agenter som ska förändra området för ekosocial bildning. I fortbildningsprojektet som avslutas hösten 2020 deltar som bäst 60 deltagare från olika läroinrättningar inom den fria bildningen.

Read more here.

Professor Arto O. Salonen har en stark filosofisk och livsbejakande utstrålning. Foto: Juha Törmälä

Han tror på det goda livet och soluppgångens branscher

Vårt ekonomiska system bygger på en missnöjd medborgare som är en omättlig konsument. Men vad är egentligen grunden för ett gott liv? Den frågan ställer sig professor Arto O. Salonen mitt i epidemin. Han är en finländsk expert inom utbildningsområdet för hållbar utveckling och starkt kritisk till samtidens sätt att leva.

Read more here.

Webinarserie: Voksnes læring og bærekraftig utvikling

Webinarserie: Voksnes læring og bærekraftig utvikling – del 2 av 3

Del 2 av 3: Demokratisk dannelse for en bærekræftig framtid

Read more here.

Karin Jacobson grundade tillsammans med Anna Seltman klimatnätverket för folkhögskolepersonal i Sverige. Foto: Marja Beckman

Nätverk vill få folkbildningen att kliva fram i klimatfrågan

Vem ska driva frågan om ett framtida hållbart samhälle, om inte folkbildningen? Folkhögskolläraren Karin Jacobson var med och startade ett klimatnätverk bland anställda på folkhögskolor i Sverige. Det började med två fullsatta föreläsningar.

Read more here.

Naturen er en vigtig del af de unges højskoleophold. (foto: Edvard Nyholm Debess)

Den nordiske folkehøjskole og bæredygtighed

Et ophold på en folkehøjskole. Mere nordisk bliver det næppe. Med undervisning og det levende ord var det de nordiske folkehøjskolers ærinde at gøre voksne mennesker til gode samfundsborgere.

Read more here.

Webinarserie: Voksnes læring og bærekraftig utvikling

Webinarserie: Voksnes læring og bærekraftig utvikling

Del 1 av 3: ”From Vulnerability to Sustainability? ”: Hvordan ser det nordiske terrenget ut, hvordan reorienterer vi arbeidet med Visjon 2030 utfra den Pandemien vi er på vei ut av/er i?

Read more here.

Vision 2030

Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region

Vision 2030

Read more here.

Helle Engslund Karup

Nordiska ministerrådets arbete med vision 2030

Den vision som de nordiska statsministrarna skrev under på i Reykjavik i augusti i fjol är att Norden ska vara ”världens mest hållbara och integrerade region år 2030”.

Read more here.

Agenda 2030 and SDGs at the local level—a brief start-up guide

Agenda 2030 and SDGs at the local level—a brief start-up guide

The Nordic countries are often placed at the top of global rankings on sustainable development. Well-established democratic systems are in place to fight poverty, promote economic growth and ensure gender equality, as well as to protect the environment and peace and justice.Much of the success of the Nordic Region stems from the local system of governance, under which many decisions are taken in local democratic forums.

Read more here.

Vegard Herlyng er daglig leder ved Høgskolesenteret i Kongsvinger, som har tatt resolutte grep for å tilby utdanning i bærekraft. Endringene skjer raskt, vi må lære i fart, sier han. Foto: Torhild Slåtto

Kongsvinger viser vei inn i framtida med bærekraftøkonomer og digitale ledere

Næringsliv og offentlig sektor mangler kompetanse i bærekraftøkonomi. Dette kompetansegapet ble tydelig avdekket i en rapport utarbeidet av Vista Analyse på oppdrag fra Høgskolesenteret i Kongsvinger.

Read more here.

NVL with sustainable logo
Børne-og undervisninggsministeriet logo
Share This