Nordisk netværkskonference om voksnes læring

 

Voksnes læring for et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden. Konferencen arrangeres af NVL i samarbejde med Nordisk Ministerråds formandskab for 2020, Danmark, Grønland og Færøerne.

Nu er tiden inde til at bruge Nordens styrke i klimaets og samfundets interesse og give det allerhøjeste prioritet. Agenda 2030 viser vej, men vi har brug for at arbejde endnu hurtigere og endnu mere ambitiøst.

Nordisk Ministerråd har udarbejdet en vision for udvikling af Norden som verdens mest bæredygtige og integrerede region frem mod år 2030. Satsningen på disse tre strategiske prioriteringer strækker sig frem til 2024:

 • Et grønt Norden. Sammen vil vi fremme en grøn omstilling af vores samfund og arbejde for kuldioxidneutralitet og en bæredygtig cirkulær og biobaseret økonomi.
 • Et konkurrencedygtigt Norden. Sammen vil vi fremme grøn vækst i Norden baseret på viden, innovation, mobilitet og digital integration.
 • Et socialt bæredygtigt Norden. Sammen vil vi fremme en inkluderende, ligestillet og sammenhængende region med fælles værdier og styrket kulturudveksling og velfærd. .

Målgrupperne for konferencen er:

 • Interesse- og paraplyorganisationer inden for voksnes læring
 • Arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer
 • Beslutningstagere på kommunalt, regionalt og nationalt niveau
 • Nordiske netværk og organisationer, der fremmer nordisk samarbejde
 • Organisationer og netværk i civilsamfundet
 • Organisationer og offentlige myndigheder, som koordinerer eller leverer kompetenceudvikling til voksne

På konferencen:

 • Fik vi inspiration om emnerne økonomisk bæredygtighed, konkurrenceevner, social bæredygtighed og grøn vækst.
 • Deltog vi i workshops om bæredygtig udvikling arrangeret af NVL;s netværk for Hållbar utveckling
 • Blev der skabt netværk på tværs af organisationer
 • Blev det diskuteret og undersøgt, hvordan forskellige aktører inden for voksnes læring kan samarbejde i de kommende år og sætte aktiviteter i gang med det formål at nå 2030-målene
 • Identificerede vi nye nordiske løsninger ved at generere og dele viden, engagere nordiske borgere, os selv - som voksen-undervisere, som ansatte og arbejdsgivere, beslutningstagere og medlemmer af civilsamfundsorganisationer

Documentation from the conference

Paula Lehtomäki, Secretary General of the Nordic Council of Ministers, opens the conference and presents Nordic Vision 2030

 


Welcome

Antra Carlsen, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, welcomes the participants.

Nordisk Vision 2030 efterlyser handling! Hur kan vi intensifiera arbetet med hållbarhet? Antra Carlsen, Head-coordinator, NVL (pdf).

Visual report from session 1 - exploring the current reality.

Click image for full size.

Education for sustainability

Keynote by Stefan Bengtsson, Uppsala University, Sweden

 

A Swedish perspective on the contribution of learning and education to sustainability. Stefan Bengtsson, Uppsala University, Sweden (pdf).

Sustainable transformation

Keynote by Gry Guldberg, Emerging Earth, Denmark

 

Sustainable transformation - you are of significance. How to be a leader and role model of sustainable transformation? Gry Guldberg, Emerging Earth, Denmark (pdf)

Visual report from session 2 – the role of the individual and the learning and education sector for sustainable future

Click image for full size.


Tools for working with the SDG's

Keynote by Ragnhild Nabben and Sveinung Sundfør Sivertsen, Fremtenkt , Norway

Good tools are half the work. Experiences from using the SDG impact assessment tool. Ragnhild Nabben and Sveinung Sundfør Sivertsen, Fremtenkt, Norway (pdf)

Keynote by Tove Holm, Nordic Network for Sustainable Development

Reflections from applying the SDG Impact Assessment Tool; workshop for enhancing Agenda 2030. Tove Holm, Nordic Network for Sustainable Development (pdf)

Visual report from session 3 - ways of acting and working together to contribute to the Nordic Vision 2030

Click image for full size.


Local transformation

Keynote by Agnes Vevle Tvinnereim, Netværket Bærekraftige Liv, Norway

 

Sustainable life. How thinking small, is big. Potential of the local community. Agnes Vevle Tvinnereim, Netværket Bærekraftige Liv, Norway (pdf)

Visual report from session 4 - From knowing to Doing - the small steps and the big impact

Click image for full size.

Miro Board

The conference was documented using an interactive Miro Board. Here you can see different notes and quotes from the participants. You can also find all the material from this page on the Board.

Click here to go the the board.

SDG Impact Assessment Tool

Nordic Matrix on implementation of the Sustainable Development Goals and National Action Plans (NAPs) in the Nordic countries

Nordisk utdanning for bærekraftig utvikling

Højskolerne kommer ikke udenom fag i bæredygtighed

Bæredygtigheden er i skred på højskolerne

Finland utbildar agenter för framtiden

Han tror på det goda livet och soluppgångens branscher

Webinarserie: Voksnes læring og bærekraftig utvikling - del 2 av 3

Nätverk vill få folkbildningen att kliva fram i klimatfrågan

Den nordiske folkehøjskole og bæredygtighed

Webinarserie: Voksnes læring og bærekraftig utvikling - del 1 av 3

Vision 2030: Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region

Nordiska ministerrådets arbete med vision 2030

Agenda 2030 and SDGs at the local level—a brief start-up guide

Kongsvinger viser vei inn i framtida med bærekraftøkonomer og digitale ledere

Program

08:30 09:00  

Konferencen begynder online: Spørgsmål og teknisk support til deltagerne

09:00 09:30  

Velkomst v. Nordisk Ministerråds Generalsekretær Paula Lehtomäki

Præsentation af dagens program v. Antra Carlsen, hovedkoordinator, Nordisk Netværk for Voksnes Læring

Præsentation af konferencens facilitatorer og arbejdsmetoder for dagen v. Anne Madsen og James Christopher Ede, Status Flow

9:30 9:40   Tjek ind og dagens formål v. Status Flow
9:40 11:10  

Hvordan ser det nordiske terræn ud? Hvordan reorienterer vi arbejdet med Vision 2030 ud fra den pandemi, vi er på vej ud af / befinder os i? Hvilke transformative kræfter ligger der i situationen? Hvilke muligheder ser vi for voksenuddannelse?

Inspiration og oplevelse af People Need People conversational process som tilgang til at forstå forandringer i komplekse sammenhænge v. Nora Bateson, People Need People og International Bateson Institute

11:10 11:30   Pause
11:30 12:40  

Bæredygtig læring, Stefan Bengtsson, Uppsala Universitet, Sverige
Præsentationen vil belyse erfaringer fra det svenske arbejde med uddannelse i bæredygtig udvikling og drøfte spørgsmålet: På hvilken måde kan uddannelse og læring bidrage til at styrke de transformative kræfter mod omstillingen til et mere bæredygtigt samfund?

Bæredygtig transformation - du er af betydning, Gry Guldberg, Emerging, Danmark
Præsentationen vil debattere, hvordan man er leder og rollemodel for en bæredygtig transformation til gavn for Moder Jord. Hvordan kan vi bruge den kollektive visdom til at skabe mod og handlekraft? 

Dialog om "Hvordan kan uddannelsessektoren og voksenuddannelsesområdet understøtte Vision 2030 og styrke overgangen til et mere bæredygtigt samfund?"

12:40 13:15   Frokost
13:15 13:20   Harvest Mid-day Review: Hvad har vi opnået indtil nu?
13:20 14:45  

Værktøjer til at arbejde med FNs bæredygtighedsmål – erfaringer med “the SDG impact assessment tool”. v / Fremtenkt og det Nordiske Netværk for bæredygtig udvikling

Uddannelsesorganisationer spiller en vigtig rolle i at hjælpe alle nordiske borgere med at deltage i den grønne omstilling med innovative løsninger. NVL’s Netværk for bæredygtig udvikling og Fremtenkt inviterer til diskussion om værktøjer, strategier og læringsprocesser, som positivt bidrager til arbejdet med bæredygtighedsmålene samt inspirerer hvordan man kan mindske sin negative påvirkning. 

14:45 15:05   Pause
15:05 15:25  

Potentialet for lokal samfundsforandring, v. Agnes Tvinnereim, Netværket Bærekraftige Liv, Norge

En fortælling om den lokale forandringskraft og civilsamfundets handlingsrum. Store ting kan ske, når man tager udgangspunkt i hver enkelt menneske og lokal samfundets hverdagserfaringer og kompetencer.

15:25 15:35   Harvest Review
15:35 16:00  

Gør tanke til handling: hvad vil jeg konkret gøre for at fremme arbejdet med bæredygtighed i forhold til voksnes læring? 

Tjek ud og afslutning

16:00 17:00   Tak for i dag og mulighed for virtuel networking og udveksling af ideer

 

Praktisk

Tid og sted

Tirsdag d 22. september 2020 kl. 09.00-16.00. 
Konferencen afholdes online.

Sprog

Plenum præsentationer på konferencen vil være på et af de skandinaviske sprog (dansk, norsk, svensk) eller engelsk. 

Kontakt

For mere information, kontakt venligst Antra Carlsen, koordinator for Nordisk Netværk for Voksnes Læring, antr@via.dk.