Nordisk netværkskonference om voksnes læring

 

Voksnes læring for et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden. Konferencen arrangeres af NVL i samarbejde med Nordisk Ministerråds formandskab for 2020, Danmark, Grønland og Færøerne.

Gå til registreringssiden

#NNK2020

Nu er tiden inde til at bruge Nordens styrke i klimaets og samfundets interesse og give det allerhøjeste prioritet. Agenda 2030 viser vej, men vi har brug for at arbejde endnu hurtigere og endnu mere ambitiøst.

Nordisk Ministerråd har udarbejdet en vision for udvikling af Norden som verdens mest bæredygtige og integrerede region frem mod år 2030. Satsningen på disse tre strategiske prioriteringer strækker sig frem til 2024:

 • Et grønt Norden. Sammen vil vi fremme en grøn omstilling af vores samfund og arbejde for kuldioxidneutralitet og en bæredygtig cirkulær og biobaseret økonomi.
 • Et konkurrencedygtigt Norden. Sammen vil vi fremme grøn vækst i Norden baseret på viden, innovation, mobilitet og digital integration.
 • Et socialt bæredygtigt Norden. Sammen vil vi fremme en inkluderende, ligestillet og sammenhængende region med fælles værdier og styrket kulturudveksling og velfærd. .

Målgrupperne for konferencen er:

 • Interesse- og paraplyorganisationer inden for voksnes læring
 • Arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer
 • Beslutningstagere på kommunalt, regionalt og nationalt niveau
 • Nordiske netværk og organisationer, der fremmer nordisk samarbejde
 • Organisationer og netværk i civilsamfundet
 • Organisationer og offentlige myndigheder, som koordinerer eller leverer kompetenceudvikling til voksne

På konferencen vil du:

 • Blive inspireret om emnerne økonomisk bæredygtighed, konkurrenceevner, social bæredygtighed og grøn vækst.
 • Deltage i workshops om bæredygtig udvikling arrangeret af NVL;s netværk for Hållbar utveckling
 • Skabe netværk på tværs af organisationer
 • Diskutere og undersøge, hvordan forskellige aktører inden for voksnes læring kan samarbejde i de kommende år og sætte aktiviteter i gang med det formål at nå 2030-målene
 • Identificere nye nordiske løsninger ved at generere og dele viden, engagere nordiske borgere, os selv - som voksen-undervisere, som ansatte og arbejdsgivere, beslutningstagere og medlemmer af civilsamfundsorganisationer

Program

08:30 09:00   Ankomst – kaffe – registrering
09:00 09:35  

Velkomst v. Nordisk Ministerråds Generalsekretær Paula Lehtomäki

Præsentation af dagens program v. Nordisk Netværk for Voksnes Læring

09:35 11:00  

Hvordan ser det nordiske terræn ud? Hvordan reorienterer vi arbejdet med Vision 2030 ud fra den pandemi, vi er på vej ud af / befinder os i? Hvilke transformative kræfter ligger der i situationen? Hvilke muligheder ser vi for voksenuddannelse?

Inspiration, med udgangspunkt i Warm data lab-metoden, til hvordan vi alle kan arbejde med bæredygtighed v. Miriam Sannum, Nordisk Netværk for Bæredygtig Udvikling.

11.00 11.30   Pause
11.30 13.00  

Bæredygtig læring, Stefan Bengtsson, Uppsala Universitet, Sverige
Præsentationen vil belyse erfaringer fra det svenske arbejde med uddannelse i bæredygtig udvikling og drøfte spørgsmålet: På hvilken måde kan uddannelse og læring bidrage til at styrke de transformative kræfter mod omstillingen til et mere bæredygtigt samfund?

Bæredygtig transformation - du er af betydning, Gry Guldberg, Emerging, Danmark
 Præsentationen vil debattere, hvordan man er leder og rollemodel for en bæredygtig transformation til gavn for Moder Jord. Hvordan kan vi bruge den kollektive visdom til at skabe mod og handlekraft? 

Dialog mellem forelæsere og deltagere om de udfordringer, som de nordiske lande står overfor i lyset af  vision 2030.

13.00 13.50   Lunch / frokost
13.50 15.40   Hvordan vi kan samarbejde i de kommende år og sætte aktiviteter i gang med det formål at nå 2030-målene? Hvordan kan vi identificere nye nordiske løsninger og engagere nordiske borgere, os selv - som voksenundervisere, som ansatte og arbejdsgivere, beslutningstagere og medlemmer af civilsamfundsorganisationer?
    
Nordiske netværk og projekter præsenterer deres aktiviteter og diskutere Vision 2030 med deltagerne ud fra netværkets kompetencer, arbejde og resultater på en Open space konference.
15.40 16.00   Pause
16.00 16.40   Potentialet for lokal samfundsforandring, Agnes Tvinnereim, Netværket Bærekraftige Liv, Norge
16.40 17.30   Afslutning, tak for i dag, mingling og netværk
17.30    

Afrejse

 

Inspiration om tema

28-04-2020 

Den nordiske folkehøjskole og bæredygtighed

28-04-2020 

Webinarserie: Voksnes læring og bærekraftig utvikling

22-04-2020 

Vision 2030: Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region

22-04-2020 

Nordiska ministerrådets arbete med vision 2030

22-04-2020 

Agenda 2030 and SDGs at the local level—a brief start-up guide

22-04-2020 

Kongsvinger viser vei inn i framtida med bærekraftøkonomer og digitale ledere