Nordiskt nätverk för vägledning ska bidra till utveckling av vägledning i de nordiska länderna. Nätverket förbättrar samordningen av vägledningen mellan utbildnings- och arbetsförvaltningen i Norden vilket stödjer individers övergång mellan utbildning och arbetsliv. Nätverket arbetar bl. a. med kompetensutveckling av vuxenvägledare, frågor runt livslång vägledning och karriärkompetenser samt utveckling av vägledningstjänsterna. Nätverket har genomfört och bidragit till nationella och nordiska konferenser samt utarbetat ett antal rapporter om dessa teman.
 .

Aktuelt

vägledning | Norden
27-01-2020 

Verksamhetplan 2020 - Nordiskt nätverk för vägledning

Detta gör Nordiskt nätverk för vägledning i 2020

Foto: Antra Carlsen
vuxnas lärande vägledning livslångt lärande | Norden
27-11-2019 

Livslång vägledning på dagordningen på ett nordiskt seminarium i Nuuk

Vuxenutbildare, vägledare och beslutsfattare från Grönland, Åland och Färöarna träffas i två dagar för att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter i relation till implementeringen av livslångt lärande och utveckling av livslång vägledning för vuxna.

Foto: pexels.com, Tim Gouw
kompetanseutvikling veiledning voksnes læring | Norge
01-10-2019 

Nordmenn skal få fart på karrieren med e-veiledere og selvhjelpressurser

Norge satser stort og bredt på nasjonal digital karriereveiledning. Den digitale tjenesten skulle vært ferdig i høst, men for å sikre kvalitet og for å involvere de nye regionene er utviklingsfasen utvidet, og lanseringen planlagt høsten 2020.

Maria Christensen och Yana Jahre'n arbetar tillsammans i projektet ”Visa vägen”med samma glöd och glädje och ser fram emot att få skapa en helt Ålands- och klientanpassad karriärvägledning i kontakt och samverkan med alla proffessioner som behövs både internt och i ett Nordiskt perspektiv. Foto: Annette Bergbo
kompetensutveckling vägledning vuxnas lärande | Åland
07-08-2019 

Yana och Maria skräddarsyr vägledning för vuxna i arbete

Under tre år ska de, i försöksverksamheten och projektet ”Visa vägen”, individualisera vägledningen för vuxna, kollektivisera ansvaret och utveckla vägledningstjänsten, professionen och systemet. Projektet ”Vägledning på Åland” har därmed avslutats och gått vidare i praktiken.

Flere artikler

Publikationer

vejledning livslang læring voksenuddannelse kompetenceudvikling | Norden
30-10-2019 

IKT og vejledning

Model og anbefalinger for e-vejledning i de nordiske selvstyrende regioner: Grønland, Færøerne og Åland

vägledning validering | Norden
07-03-2017 

Samordning av vägledningen i de nordiska länderna

I den här utredningen kartlägger Nordiskt nätverk för Vägledning inom Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) hur samarbetet mellan utbildnings- och arbetsmarknadssektorerna ser ut.

vägledning validering | Norden
31-10-2015 

Guidance in validation within the Nordic region

The purpose of the report is to establish a common ground for discussing and developing guidance in validation.

vägledning kompetensutveckling | Norden
20-10-2015 

Ett nordiskt perspektiv på karriärkompetens och vägledning

Karriärvägledning i Norden. Exempel och rekommendationer.

Flere publikationer

Aktiviteter

 

26


nov

Seminar om IKT og vejledning

Norden
Dato:  26  -  26.11.2019
Klokken:  08:30 - 18:00

 

27


nov

Fælles dialogmøde for Grønland, Åland og Færøerne

Norden
Dato:  27  -  27.11.2019
Klokken:  09:00 - 16:00

 

20


sep

Seminarium på Færøerne om validering og vejledning

Færöerne
Dato:  20  -  20.09.2018
Klokken:  09:00 - 12:00

 

05


apr

Námskeið með Norman Amundson

Island
Dato:  05  -  05.04.2018
Klokken:  09:00 - 16:00

 

23


nov

Career Management Skills

Sverige
Dato:  23  -  24.11.2017
Klokken:  12:00 - 12:00

Flere aktiviteter

Relateret

Veiledningssamtale
Veilederforum i Norge
Veilederforum er en nettressurs for karriereveiledere og utdannings- og yrkesrådgivere.

europa_cafe1_1_170
European Lifelong Guidance Policy Network
ELGPN är ett europeiskt nätverk som skall främja samarbete mellan medlemsländerna i att genomföra prioriteringarna i EU-resolutioner om livslång karriärvägledning.

Projektresultat

Career Guidance in Adult Education
A Nordplus Vuxen project that develops competences which are necessary for adults to plan their professional life.