Nordiskt nätverk för vägledning

Nordiskt nätverk för vägledning

Kontakt

Anna María Pétursdóttir
Tel.: +354 5991400
Email: annamaria@frae.is

Nordiskt nätverk för vägledning förbättrar samordningen av vägledningen mellan utbildnings- och arbetsförvaltningen i Norden vilket stödjer individers övergång mellan utbildning och arbetsliv och bidrar till mobilitet i Norden. Nätverket arbetar med kompetensutveckling av vuxenvägledare, frågor runt livslång vägledning och karriärkompetenser.

→ Detta gör nätverket i år
 .

Aktuelt

Ny nordisk definition av karriärvägledning för vuxna
vägledning vuxenutbildning vuxnas lärande | Norden
13-10-2020 

Ny nordisk definition av karriärvägledning för vuxna

Vad är karriärvägledning och hur ser den ut i de nordiska länderna?

Fotograf: Silje Katrine Robinson, norden.org
accreditation of prior learning career guidance lifelong learning | Europa
04-04-2021 

NVL is part of TRANSVAL-EU

TRANSVAL-EU is a new project about validation of transversal skills across Europe

veiledning voksnes læring | Island
27-11-2020 

Ufaglærte unge vil videreutdanne seg

Det er tett sammenheng mellom arbeid og velferd og det gjelder både for hvert enkelt individ og for samfunnet. Høy sysselsetting og god produktivitetsutvikling er grunnlaget for verdiskapingen, og dermed avgjørende for å opprettholde et høyt velferdsnivå.

DialogWeb gratulerer Kompetanse Norge med Kvalitetsrammeverket for karriereveiledning og takker Ingjerd Espolin Gaarder for gode og grundige svar. Hun ses til venstre på bildet, sammen med medarbeidere i Avdeling for karriereveiledning, Tonje Gravås, Marianne Almbakk, Gry Eilen Bakke og Line Wiktoria Engh. Foto: Johny Vågenes, Kompetanse Norge
livslang læring kompetanseutvikling veiledning | Norge
09-11-2020 

Nasjonalt kvalitetsrammeverk skal sikre god karriereveiledning

I Norge kan en selv velge om en ønsker veiledning ansikt til ansikt på et karrieresenter eller anonymt på nettet

Flere artikler

Publikationer

vägledning validering | Norden
21-08-2020 

Samordning av vägledning i de nordiska länderna

Status i Norge och Åland 2020. Ny rapport från NVL Nordisk nätverk för vägledning

vejledning livslang læring voksenuddannelse kompetenceudvikling | Norden
30-10-2019 

IKT og vejledning

Model og anbefalinger for e-vejledning i de nordiske selvstyrende regioner: Grønland, Færøerne og Åland

vägledning validering | Norden
07-03-2017 

Samordning av vägledningen i de nordiska länderna

I den här utredningen kartlägger Nordiskt nätverk för Vägledning inom Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) hur samarbetet mellan utbildnings- och arbetsmarknadssektorerna ser ut.

vägledning validering | Norden
31-10-2015 

Guidance in validation within the Nordic region

The purpose of the report is to establish a common ground for discussing and developing guidance in validation.

Flere publikationer

Aktiviteter

 

16


mar

 

26


nov

Seminar om IKT og vejledning

Norden
Dato:  26  -  26.11.2019
Klokken:  08:30 - 18:00

 

27


nov

Fælles dialogmøde for Grønland, Åland og Færøerne

Norden
Dato:  27  -  27.11.2019
Klokken:  09:00 - 16:00

Flere aktiviteter

IKT & vägledning

Projekter

transval-eu-project.jpg
NVL is part of TRANSVAL-EU
TRANSVAL-EU is a new project about validation of transversal skills across Europe

kial.jpg
Karrierevejledning og (real)kompetencer i arbejdslivet
Projektet bidrager overordnet til en styrkelse af en bred karriereforståelse og -udvikling på et arbejdsmarked, hvor accelerationen i behovet for omstilling og livslang læring er stigende.

Relateret

Veiledningssamtale
Veilederforum i Norge
Veilederforum er en nettressurs for karriereveiledere og utdannings- og yrkesrådgivere.

carrersnet.jpg
CareersNet
Cedefop's expert network for lifelong guidance and career development

europa_cafe1_1_170
European Lifelong Guidance Policy Network
ELGPN är ett europeiskt nätverk som skall främja samarbete mellan medlemsländerna i att genomföra prioriteringarna i EU-resolutioner om livslång karriärvägledning.

Vejledningssystemer i Norden

faroarna.jpg
Vejledningssystemet på Färöarna
Vägledning på Färöarna.

gronland_170
Kort beskrivelse af vejledningssystemet på Grønland
Vejledning i Grønland startede i år 2000 og er i de forløbende år revideret løbende. Det er vores mål i Grønland at alle uddannelses- og vejledningstiltag kan nås ét sted i lokalsamfundet.

veiskilt-1_Nikolaj_Bock_norden
Guidance System in Finland
There are two established guidance and counseling systems in Finland, the functions and goals of which are mutually complementary: ...