Nordiskt nätverk för vägledning
Vägledningsnätverket ska bidra till utveckling av vägledning i de nordiska länderna. Nätverket har arbetat bl. a. med kompetenutveckling av vuxenvägledare, frågor runt livslång vägledning och karriärkompetenser samt utveckling av vägledningstjänsterna. Nätverket har genomfört och bidragit till nationella och nordiska konferenser samt utarbetat ett antal rapporter om dessa teman.

Medlemar

Nätverksinfo

plan-2018.jpg
Verksamhetplan 2018 Vägledning
Detta gör nätverket 2018

Nordens hus i Torshavn.jpg
Aktuellt
På gång inom nätverket

Plan_2017.jpg
Verksahetsplan 2017 IKT och vägledning
Detta skall arbetsgruppen IKT och vägledning göra 2017.

Publikationer

samordning_small.jpg
Samordning av vägledningen i de nordiska länderna
I den här utredningen kartlägger Nordiskt nätverk för Vägledning inom Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) hur samarbetet mellan utbildnings- och arbetsmarknadssektorerna ser ut.

GuideInVal_web
Guidance in validation within the Nordic region
The purpose of the report is to establish a common ground for discussing and developing guidance in validation.

vagledning_sv
Ett nordiskt perspektiv på karriärkompetens och vägledning
Karriärvägledning i Norden. Exempel och rekommendationer.

DialogWeb

leenaogsari.jpg
Fokus på fremtiden
Arbejdsmarkedet forandrer sig med hastige skridt, og derfor bør du ikke blot italesætte den nære fremtid, når du vejleder, men også kigge 40 år frem i tiden.

sultana.jpg
Social retfærdighed skal være en del af vejledningen
Ronald G. Sultana vil hellere tale om karrierelæring end om CMS, og så linker han vejledernes rolle sammen med kampen for social retfærdighed.

vagledning2016_1_web.jpg
En hållbar vägledning
I takt med att individer söker svar på hur deras kunskap och kompetens bäst ska nyttjas ökar också behovet av en livslång, välfungerande och tillgänglig vägledning.

Arrangemang

rennistrongur.jpg
Seminarium på Færøerne om validering og vejledning
20. september kl. 9-12 i Smæran auditorium i Tórshavn centrum. Seminariet henvender sig til alle dem der på en eller anden måde arbejder og

flag-3241982_640.jpg
Námskeið með Norman Amundson
Dr. Norman Amundson er prófessor í ráðgjafarsálfræði við Háskólann í Bresku Kólumbíu í Kanada. Hann er heimsþekktur fyrirlesari og kennari á

Career Management bilde.jpg
Career Management Skills
Career Management Skills – What – Why – How?. Malmö, November 23-24 2017.

Nyheter

vejledning_web.jpg
En ny oversigt over uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning for voksne i Danmark
Oversigten er udarbejdet i VEU-center Hovedstaden & Bornholm i samarbejde med en repræsentant for hver af de deltagende ordninger.


Digitale råd till karrierveiledare
Nå kan fylkesvise karrieresentre få råd om nettbaserte tjenester og sosiale medier.


Arbeidsliv i stadig endring krever bedre karriereveiledning
God karriereveiledning styrker den enkeltes evne og mulighet til å ta bevisste valg om utdanning, yrke og karriere.

Relatert

Veiledningssamtale
Veilederforum i Norge
Veilederforum er en nettressurs for karriereveiledere og utdannings- og yrkesrådgivere.

europa_cafe1_1_170
European Lifelong Guidance Policy Network
ELGPN är ett europeiskt nätverk som skall främja samarbete mellan medlemsländerna i att genomföra prioriteringarna i EU-resolutioner om livslång karriärvägledning.

Projektresultat

Career Guidance in Adult Education
A Nordplus Vuxen project that develops competences which are necessary for adults to plan their professional life.