Nordiskt nätverk för vägledning ska bidra till utveckling av vägledning i de nordiska länderna. Nätverket har arbetat bl. a. med kompetenutveckling av vuxenvägledare, frågor runt livslång vägledning och karriärkompetenser samt utveckling av vägledningstjänsterna. Nätverket har genomfört och bidragit till nationella och nordiska konferenser samt utarbetat ett antal rapporter om dessa teman.
 .

Aktuelt

vägledning | Norden
18-02-2019 

Verksamhetplan 2019

Detta gör Nordiskt nätverk för vägledning i 2019

vägledning | Åland
26-09-2016 

En hållbar vägledning

Det livslånga lärandet har hittat sin självklara plats i det nordiska informationssamhället. I takt med att individer söker svar på hur deras kunskap och kompetens bäst ska nyttjas ökar också behovet av en livslång, välfungerande och tillgänglig vägledning.

Bodil Regårdh, Cecilia Fahlberg, Yana Jahrén och Raimo Vuorinen bidrog alla med sina kompetenser och erfarenheter i föreläsningar och dialoger på seminariet ”IKT och vägledning” på Åland där även seminariets deltagare väckte en ny vision, ett förslag om en samnordiskt e-vägledning. Foto: Annette Bergbo
IKT kompetens vägledning | Åland
26-03-2019 

IKT i dagarna två på Åland

Tidigare specialutredare för Sveriges regering, Cecilia Fahlberg föreläste i seminariet ”IKT och vägledning” på Åland den 14 och 15 februari.

Leif Andergren, Yana Jahrén och Tony Asumaa är eniga om att det måste få ta tid då så många aktörer är inblandade med kompetensen utbredd på många stolar och det gemensamma målet är att skapa en bärkraftig vägledning till dem som idag ”faller mellan stolarna”. Foto: Annette Bergbo
vägledning validering | Åland
21-02-2019 

Vägledning för alla på Åland

- går snart från ord till handling

Flere artikler

Publikationer

vägledning validering | Norden
07-03-2017 

Samordning av vägledningen i de nordiska länderna

I den här utredningen kartlägger Nordiskt nätverk för Vägledning inom Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) hur samarbetet mellan utbildnings- och arbetsmarknadssektorerna ser ut.

vägledning validering | Norden
31-10-2015 

Guidance in validation within the Nordic region

The purpose of the report is to establish a common ground for discussing and developing guidance in validation.

vägledning kompetensutveckling | Norden
20-10-2015 

Ett nordiskt perspektiv på karriärkompetens och vägledning

Karriärvägledning i Norden. Exempel och rekommendationer.

vägledning | Norden
29-01-2015 

Færni við þróun starfsferils og ráðgjöf frá norrænu sjónarhorni

Í skýrslunni er fjallað um færni í þróun starfsferils í norrænu samhengi og sem hluta af ævilangri náms- og starfsráðgjöf.

Flere publikationer

Aktiviteter

 

20


sep

Seminarium på Færøerne om validering og vejledning

Færöerne
Dato:  20  -  20.09.2018
Klokken:  09:00 - 12:00

 

05


apr

Námskeið með Norman Amundson

Island
Dato:  05  -  05.04.2018
Klokken:  09:00 - 16:00

 

23


nov

Career Management Skills

Sverige
Dato:  23  -  24.11.2017
Klokken:  12:00 - 12:00

 

31


maj

Fælles dialogmøde for Grønland, Åland og Færøerne

Færöerne
Dato:  31  -  31.05.2017
Klokken:  09:00 - 16:30

 

30


maj

Vegleiðing – nær og fjar

Færöerne
Dato:  30  -  30.05.2017
Klokken:  09:00 - 16:30

Flere aktiviteter

Relateret

Veiledningssamtale
Veilederforum i Norge
Veilederforum er en nettressurs for karriereveiledere og utdannings- og yrkesrådgivere.

europa_cafe1_1_170
European Lifelong Guidance Policy Network
ELGPN är ett europeiskt nätverk som skall främja samarbete mellan medlemsländerna i att genomföra prioriteringarna i EU-resolutioner om livslång karriärvägledning.

Projektresultat

Career Guidance in Adult Education
A Nordplus Vuxen project that develops competences which are necessary for adults to plan their professional life.