Nordiskt nätverk för vägledning ska bidra till utveckling av vägledning i de nordiska länderna. Nätverket förbättrar samordningen av vägledningen mellan utbildnings- och arbetsförvaltningen i Norden vilket stödjer individers övergång mellan utbildning och arbetsliv. Nätverket arbetar bl. a. med kompetensutveckling av vuxenvägledare, frågor runt livslång vägledning och karriärkompetenser samt utveckling av vägledningstjänsterna. Nätverket har genomfört och bidragit till nationella och nordiska konferenser samt utarbetat ett antal rapporter om dessa teman.
 .

Aktuelt

vägledning | Norden
27-01-2020 

Verksamhetplan 2020 - Nordiskt nätverk för vägledning

Detta gör Nordiskt nätverk för vägledning i 2020

Henriette Eriksson fick ett nytt yrke i och med yrkesskolreformen 2018.
livslångt lärande flexibelt lärande vägledning kompetensutveckling | Finland
07-09-2020 

PUKen förändrade de finska yrkesskolorna

Inom yrkesutbildningen i Finland har man tagit i bruk personliga utvecklingsplaner för kunnande.

Foto: Kial.nu
realkompetence | Norden
25-05-2020 

Karrierevejledning og (real)kompetencer i arbejdslivet

Projektet bidrager overordnet til en styrkelse af en bred karriereforståelse og -udvikling på et arbejdsmarked, hvor accelerationen i behovet for omstilling og livslang læring er stigende.

Foto: Birgitte Reimer
fjernundervisning vejledning livslang læring | Norden
16-12-2019 

E-vejledning er fremtiden

E-vejleding er godt i gang i Danmark, som et redskab, hvor man ved hjælp af internettet kan få vejledning til enten almen eller voksen læring. Også Åland, Færøerne og Grønland kan se de gode muligheder med e-vejledning.

Flere artikler

Publikationer

vägledning validering | Norden
21-08-2020 

Samordning av vägledning i de nordiska länderna

Status i Norge och Åland 2020. Ny rapport från NVL Nordisk nätverk för vägledning

vejledning livslang læring voksenuddannelse kompetenceudvikling | Norden
30-10-2019 

IKT og vejledning

Model og anbefalinger for e-vejledning i de nordiske selvstyrende regioner: Grønland, Færøerne og Åland

vägledning validering | Norden
07-03-2017 

Samordning av vägledningen i de nordiska länderna

I den här utredningen kartlägger Nordiskt nätverk för Vägledning inom Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) hur samarbetet mellan utbildnings- och arbetsmarknadssektorerna ser ut.

vägledning validering | Norden
31-10-2015 

Guidance in validation within the Nordic region

The purpose of the report is to establish a common ground for discussing and developing guidance in validation.

Flere publikationer

Aktiviteter

 

26


nov

Seminar om IKT og vejledning

Norden
Dato:  26  -  26.11.2019
Klokken:  08:30 - 18:00

 

27


nov

Fælles dialogmøde for Grønland, Åland og Færøerne

Norden
Dato:  27  -  27.11.2019
Klokken:  09:00 - 16:00

 

20


sep

Seminarium på Færøerne om validering og vejledning

Færöerne
Dato:  20  -  20.09.2018
Klokken:  09:00 - 12:00

 

05


apr

Námskeið með Norman Amundson

Island
Dato:  05  -  05.04.2018
Klokken:  09:00 - 16:00

 

23


nov

Career Management Skills

Sverige
Dato:  23  -  24.11.2017
Klokken:  12:00 - 12:00

Flere aktiviteter

IKT & vägledning

Projekter

kial.jpg
Karrierevejledning og (real)kompetencer i arbejdslivet
Projektet bidrager overordnet til en styrkelse af en bred karriereforståelse og -udvikling på et arbejdsmarked, hvor accelerationen i behovet for omstilling og livslang læring er stigende.

Relateret

Veiledningssamtale
Veilederforum i Norge
Veilederforum er en nettressurs for karriereveiledere og utdannings- og yrkesrådgivere.

europa_cafe1_1_170
European Lifelong Guidance Policy Network
ELGPN är ett europeiskt nätverk som skall främja samarbete mellan medlemsländerna i att genomföra prioriteringarna i EU-resolutioner om livslång karriärvägledning.

Projekt 1

Career Guidance in Adult Education
A Nordplus Vuxen project that develops competences which are necessary for adults to plan their professional life.