Alfarådet

Valideringsnätverket följer och bidrar till utveckling av validering i de nordiska länderna. Nätverkets medlemmar representerar arbetslivet, utbildningssektorn, folkbildningen och forskningsmiljön och har funnits sedan 2005. Nätverket har genomfört ett antal nordiska och internationella konferenser samt utarbetat ett antal rapporter och skrifter. Nätverket följer och deltar även i utvecklingen av validering på europeisk nivå.

Nätverksinfo

Verksamhets- och mötesplan 2018

Expertnätverket fokuserar på arbetet med kvalité och legitimitet i valideringsprocessen genom att följa upp resultaten av ett forskningsprojekt om kvalitet i validering.

En praktikers guide för validering

ValiGuide är en nordisk plattform, som beskriver vad validering handlar om, de fyra stegen i valideringsprocessen, de kompetenser som krävs för kvalificerad validering och ger tips och råd för att förbättra implementering.

ValiGuide erbjuder ett omfattande urval av material, vägledning och rekommendationer för praktiker som arbetar med validering av vuxnas icke-formella och informella tidigare lärande.

ValiGuide:

  • Erbjuder inspiration
  • Stöder kompetensutveckling mellan de nordiska länderna
  • Har ett starkt focus på hur man går tillväga
  • Ökar medvetenheten om de utmaningar man möter

Syftet med ValiGuide är att bidra till professionaliseringen av hela valideringsprocessen men också varje enskilt valideringssteg och därmed bidra till att främja validering av vuxnas icke-formella och informella kompetens.

Artikel om ValiGuide på EPALE

Gå till ValiGuide

Termer

Danmark: Anerkendelse af realkompetence ARK
Finland: Erkännande av tidigare förvärvad kunskap /Aiemmin opitun tunnustaminen
Island: Anerkendelse af realkompetence / Raunfærnimat
Norge: Realkompetansevurdering
Sverige/Åland: Validering 
Grönland: Innuttaasut Piginnaasarpiaasa akuersaarneqarnerat 
Färöarna: Anerkendelse af realkompetence  
Engelska: VPL, Validation of prior learning eller RPL, Regocnition of prior learning. 

Publikationer

Forside.jpg Quality in Validation of Prior Learning
Results from a research project about a Nordic quality model for validation. The model helps to identify and set focus on strategically import elements and phases in the validation process.

vejledning_validering_rapport_web.jpg Vejledning i validering
I denne rapport udforsker og diskuterer en NVL-arbejdsgruppe, der repræsenterer Norden, herunder Åland, Færøerne og Grønland, vejledning i realkompetencevurdering (RKV).

kompetens_validering_2016.jpg Studieintyg utfärdade av fritt bildningsarbete som verktyg för validering
Den här rapporten och den medföljande rekommendationen strävar efter att utveckla dokumentationsmetoderna inom det fria bildningsarbetet och att stödja utvecklingen av valideringen av kompetenser förvärvade inom denna sektor.

Landsöversikter

fo Färöarna - system och lagstiftning
Redegørelse giver et indblik i, hvordan et system med realkompetencevurdering og kompetenceudvikling kan implementeres på Færøerne.

finland_havshagen_170 Finland - System och lagstiftning
En studerande kan ansöka om att få tidigare slutförda studier eller kunnande som förvärvats på annat sätt identifierade och erkända. Genom erkännande kan den studerande få examensdelar eller studier ersatta.

Tingvellir-på-Island Island - System och lagstiftning
Islands system för validering, lagstiftning och genomförande (på isländska).

DialogWeb

VISKA i Oslo VISKA – et EU prosjekt om økt synlighet av innvandreres kompetanse
– Prosjektet har fått navnet VISKA (Visible Skills of Adults).  Målet er å utvikle et valideringssystem som gjør det mulig å løfte frem innvandreres kunnskap og kompetanse slik at de dermed kan komme raskere i arbeid eller utdanning, sier Fjóla María Lárusdóttir, prosjektleder ved Arbeidslivets opplæringssenter og aktiv deltaker i ekspertnettverket for validering innen NVL.  

john-leggur-fram mynd.jpg Roadmap 2018 – kompetencernes værdi
Et nationalt tilbud om validering tilgængeligt for alle borgere. Et sådant tilbud skal ifølge en rekommandation fra EU være klart i løbet af 2018 i alle EU's medlemslande.

seqf.jpg Så fungerar SeQF – det svenska ramverket för kvalifikationer
I Europa finns ett ramverk för kvalifikationer som heter EQF.

Arrangemang

sverige2 .jpg
Workshop - validering
Hur utvecklar ni ert arbete med validering i ett lokalt och regionalt perspektiv?

veu.jpg
Seminar om Realkompetencevurderinger (RKV)
Handelsfagskolen, Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg

Validering bilde_1.jpg
Kvalité i validering - Vasa
Fokus för seminariet är erfarenhetsutbyte i form av diskussion och reflektion kring hur ni arbetar med systematiskt kvalitetsarbete inom valideringsområdet

Gammelt tre_1.JPG
Quality in Validation - Turku
Validation of prior learning is an actual topic in education and the world of work. There is a high demand for more efficient and effective validation processes.

EPALE

Läs mer på EPALE