Validering

Kontakt

Agnetha Kronqvist
Tel.: +46 0733 773 269
Email: agnetha.kronqvist@skolverket.se

Valideringsnätverket bidrar till utveckling av validering i de nordiska länderna och främjar synliggörandet av kompetenser. Nätverkets medlemmar representerar arbetslivet, utbildningssektorn, folkbildningen och forskningsmiljön. Nätverket stödjer vidareutveckling av nationella eller regionala valideringssystem genom kvalitetsutveckling och benchmarking av valideringssystem i Norden.

→ Detta gör nätverket i år
 .

Aktuelt

Thomas Mattsson och Camilla Ernkrans brinner för lärandecirklar som metod och hoppas det ska bli allt vanligare på Åland.
folkbildning näringsliv | Åland
21-12-2022 

Seminarium med temat kompetensutveckling i arbetslivet

Lärandecirkel och kompetenssäkring genom validering var i fokus under ett seminarium i oktober som arrangerades av utbildningsbyrån på Åland tillsammans med NVL.

The conference will take place at Conference Center Piperska Muren. Picture: piperskamuren.se
non-formal adult education lifelong learning trade and industry | Norden
20-12-2022 

Policy Conference about Validation of Transversal Skills

June 7 – 8, 2023, Conference Center Piperska Muren, Stockholm, Sweden

flexibelt lärande lika möjligheter näringsliv | Sverige
06-12-2022 

NVL i samverkan med TRANSVAL-EU

NVL är sedan 2021 partner i EU-projektet TRANSVAL-EU. Projektet handlar om att validera övergripande färdigheter sk Transversal competences.

fortbildning näringsliv | Island
15-11-2022 

Arbetsmarknadens parter villiga att samarbeta kring certifiering av kompetenser i arbete (Fagbréf atvinnulífsins)

Den första november firade Arbetslivets Utbildningscenter (FA) på Island sitt 20-årsjubileum, i samarbete med NVL. Man firade med ett jubileumsmöte, under titeln Fagbréf atvinnulífsins (arbetslivets yrkesbevis). Över 100 personer deltog i mötet på plats och online.

democracy non-formal adult education research accreditation of prior learning | Europa
05-07-2022 

Podcast: VPL of transversal skills for all citizens

Interview with Maurice de Greef from the TRANSVAL-EU project

lifelong learning | Norden
09-06-2022 

Podcast: How can validation empower? Interview with Deb Carr

How can validation empower adults in their lifelong learning and earning journey?

kompetanseutvikling realkompetansevurdering voksnes læring | Island
04-05-2022 

Det nytter å lære og utvikle validering sammen

Ved et veiskille passer det godt å stoppe opp og reflektere over tiden som har gått. I anledning av 20 årsjubileet til Arbeidslivets opplæringssenter i 2022, ser vi tilbake for å vurdere hva som har gått bra, hvilke erfaringer vi har gjort? Har de prosjekter, nettverk eller arbeidsgrupper vi har deltatt i vært nyttige for utviklingen av voksnes læring på Island?

símenntun hæfniviðmið raunfærnimat | Sverige
24-03-2022 

Nýju verkefni er ætlað að gera allt nám sýnilegra

Hvernig má til dæmis tryggja að hæfnivottun frá ýmsum samtökum greina atvinnulífsins og annars konar óformleg hæfni sé metin á sama hátt í ólíkum löndum? Um það snýst Erasmus+ verkefni sem nú er unnið að.

Flere aktikler

Publikationer

Dialogmöte för Färöarna Grönland och Åland
kompetensutveckling livslångt lärande vägledning vuxenutbildning | Norden
16-11-2021 

Rapport från Dialogmöte för självstyrande områden 2021

Rapporten är en sammanfattning av ett seminarium och dialogmöte som arrangerades online i september 2021 gemensamt för de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland.

Samordning af vejledning i de nordiske lande
livslang læring vejledning | Norden
28-09-2021 

Samordning af vejledning i de nordiske lande

Status på Færøerne og i Sverige 2021. Ny rapport fra NVL Nordisk netværk for vejledning

opitun tunnustaminen | Norden
19-12-2019 

Validointi ja osaamisen arvo – Roadmap 2018

forskning validering | Norden
25-09-2018 

Quality in Validation of Prior Learning

Results from a research project about a Nordic quality model for validation. The model helps to identify and set focus on strategically import elements and phases in the validation process.

realkompetencevurdering (RKV) | Island
08-11-2017 

Mat á raunfærni og gildi færninnar

Vegvísir 2018 veitir yfirlit yfir raunfærnimat og markmiðið með vegvísinum er að varpa ljósi á hvernig raunfærnimat virkar.

vejledning realkompetencevurdering (RKV) | Norden
08-02-2017 

Vejledning i validering

I denne rapport udforsker og diskuterer en NVL-arbejdsgruppe, der repræsenterer Norden, herunder Åland, Færøerne og Grønland, vejledning i realkompetencevurdering (RKV).

validering | Finland
20-10-2016 

Studieintyg utfärdade av fritt bildningsarbete som verktyg för validering

Den här rapporten och den medföljande rekommendationen strävar efter att utveckla dokumentationsmetoderna inom det fria bildningsarbetet och att stödja utvecklingen av valideringen av kompetenser förvärvade inom denna sektor.

validering | Norden
19-09-2016 

Validering och värdet av kompetenser

Färdplan 2018

Flere publikationer

Aktiviteter

 

07


jun

Making All Skills Visible: The Validation of Transversal Skills

Norden
Dato:  07  -  08.06.2023
Klokken:  00:00 - 00:00

 

11


nov

Validering och vägledning – Hur långt har vi kommit?

Åland
Dato:  11  -  11.11.2020
Klokken:  13:00 - 16:00

 

12


jun

Seminarium för regionernas valideringsansvariga i Sverige

Norden
Dato:  12  -  12.06.2019
Klokken:  09:30 - 15:30

Flere aktiviteter

Termer

Danmark: Realkompetansevurdering RKV
Finland: Erkännande av tidigare förvärvad kunskap /Opitun tunnustaminen
Island: Anerkendelse af realkompetence / Raunfærnimat
Norge: Realkompetansevurdering
Sverige/Åland: Validering 
Grönland: Innuttaasut Piginnaasarpiaasa akuersaarneqarnerat 
Färöarna: Realkompetansevurdering RKV
Engelska: VPL, Validation of prior learning eller RPL, Recognition of prior learning. 

Landsöversikter

fo
Färöarna - system och lagstiftning
Redegørelse giver et indblik i, hvordan et system med realkompetencevurdering og kompetenceudvikling kan implementeres på Færøerne.

finland_havshagen_170
Finland - System och lagstiftning
En studerande kan ansöka om att få tidigare slutförda studier eller kunnande som förvärvats på annat sätt identifierade och erkända. Genom erkännande kan den studerande få examensdelar eller studier ersatta.

Tingvellir-på-Island
Island - System och lagstiftning
Islands system för validering, lagstiftning och genomförande (på isländska).

Projekter

transval-eu-project.jpg
NVL is part of TRANSVAL-EU
TRANSVAL-EU is a new project about validation of transversal skills across Europe

Relateret

EPALE. For more information read here

Cedefop cooperates with the European Commission and Member States to develop validation systems, hosts and updates the European inventory on validation of non-formal and informal learning. Read here.

InnoVal Project (Innovative Assessment Methods for Validation) works towards the realisation of valid & reliable assessment methods in validation. See more here