Validering

Kontakt

Agnetha Kronqvist
Tel.: +46 0733 773 269
Email: agnetha.kronqvist@skolverket.se

Valideringsnätverket bidrar till utveckling av validering i de nordiska länderna och främjar synliggörandet av kompetenser. Nätverkets medlemmar representerar arbetslivet, utbildningssektorn, folkbildningen och forskningsmiljön. Nätverket stödjer vidareutveckling av nationella eller regionala valideringssystem genom kvalitetsutveckling och benchmarking av valideringssystem i Norden.

→ Detta gör nätverket i år
 .

Aktuelt

Foto: NeONBRAND
fortbildning validering vuxenutbildning vuxnas lärande | Sverige
17-05-2021 

Många ville lära om validering inom kommunal vuxenutbildning

Som en del av Skolverkets uppdrag att främja utvecklingen och användningen av validering i kommunal vuxenutbildning genomförde Skolverket den 13 april ett inspirationsseminarium med extra fokus på vägledning i samband med validering.

validering | Norden
27-12-2021 

Verksamhetsplan 2022 - Validering

Detta skall valideringsnätverket göra 2022

Nina Lindbergs elever har arbetat som barnskötare en tid och är ofta bra på att bemöta olika sorters människor och att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera, men de saknar teoretiska kunskaper. Foto: Pixabay
fortbildning validering vuxenutbildning vuxnas lärande | Sverige
17-05-2021 

”Utbildningen i validering gav mig en otrolig skjuts framåt”

För komvuxläraren Nina Lindberg blev utbildningen i validering både en aha-upplevelse och en bekräftelse på att hon tänkte rätt.

gæðaeftirlit raunfærni | Norden
28-04-2021 

Þannig virkar nýi NVL Gæðavitinn fyrir raunfærnimat

Nýjum gæðavita NVL er ætlað að aðstoða fagaðila við að tryggja gæði vinnu við raunfærnimat.

Flere aktikler

Publikationer

Dialogmöte för Färöarna Grönland och Åland
kompetensutveckling livslångt lärande vägledning vuxenutbildning | Norden
16-11-2021 

Rapport från Dialogmöte för självstyrande områden 2021

Rapporten är en sammanfattning av ett seminarium och dialogmöte som arrangerades online i september 2021 gemensamt för de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland.

Samordning af vejledning i de nordiske lande
livslang læring vejledning | Norden
28-09-2021 

Samordning af vejledning i de nordiske lande

Status på Færøerne og i Sverige 2021. Ny rapport fra NVL Nordisk netværk for vejledning

opitun tunnustaminen | Norden
19-12-2019 

Validointi ja osaamisen arvo – Roadmap 2018

forskning validering | Norden
25-09-2018 

Quality in Validation of Prior Learning

Results from a research project about a Nordic quality model for validation. The model helps to identify and set focus on strategically import elements and phases in the validation process.

realkompetencevurdering (RKV) | Island
08-11-2017 

Mat á raunfærni og gildi færninnar

Vegvísir 2018 veitir yfirlit yfir raunfærnimat og markmiðið með vegvísinum er að varpa ljósi á hvernig raunfærnimat virkar.

vejledning realkompetencevurdering (RKV) | Norden
08-02-2017 

Vejledning i validering

I denne rapport udforsker og diskuterer en NVL-arbejdsgruppe, der repræsenterer Norden, herunder Åland, Færøerne og Grønland, vejledning i realkompetencevurdering (RKV).

validering | Finland
20-10-2016 

Studieintyg utfärdade av fritt bildningsarbete som verktyg för validering

Den här rapporten och den medföljande rekommendationen strävar efter att utveckla dokumentationsmetoderna inom det fria bildningsarbetet och att stödja utvecklingen av valideringen av kompetenser förvärvade inom denna sektor.

validering | Norden
19-09-2016 

Validering och värdet av kompetenser

Färdplan 2018

Flere publikationer

Aktiviteter

 

11


nov

Validering och vägledning – Hur långt har vi kommit?

Åland
Dato:  11  -  11.11.2020
Klokken:  13:00 - 16:00

 

12


jun

Seminarium för regionernas valideringsansvariga i Sverige

Norden
Dato:  12  -  12.06.2019
Klokken:  09:30 - 15:30

 

07


maj

Flere aktiviteter

Termer

Danmark: Realkompetansevurdering RKV
Finland: Erkännande av tidigare förvärvad kunskap /Opitun tunnustaminen
Island: Anerkendelse af realkompetence / Raunfærnimat
Norge: Realkompetansevurdering
Sverige/Åland: Validering 
Grönland: Innuttaasut Piginnaasarpiaasa akuersaarneqarnerat 
Färöarna: Realkompetansevurdering RKV
Engelska: VPL, Validation of prior learning eller RPL, Recognition of prior learning. 

Landsöversikter

fo
Färöarna - system och lagstiftning
Redegørelse giver et indblik i, hvordan et system med realkompetencevurdering og kompetenceudvikling kan implementeres på Færøerne.

finland_havshagen_170
Finland - System och lagstiftning
En studerande kan ansöka om att få tidigare slutförda studier eller kunnande som förvärvats på annat sätt identifierade och erkända. Genom erkännande kan den studerande få examensdelar eller studier ersatta.

Tingvellir-på-Island
Island - System och lagstiftning
Islands system för validering, lagstiftning och genomförande (på isländska).

Projekter

transval-eu-project.jpg
NVL is part of TRANSVAL-EU
TRANSVAL-EU is a new project about validation of transversal skills across Europe

Relateret

EPALE. For more information read here

Cedefop cooperates with the European Commission and Member States to develop validation systems, hosts and updates the European inventory on validation of non-formal and informal learning. Read here.

InnoVal Project (Innovative Assessment Methods for Validation) works towards the realisation of valid & reliable assessment methods in validation. See more here