Alfarådet

Valideringsnätverket följer och bidrar till utveckling av validering i de nordiska länderna. Nätverkets medlemmar representerar arbetslivet, utbildningssektorn, folkbildningen och forskningsmiljön och har funnits sedan 2005. Nätverket har genomfört ett antal nordiska och internationella konferenser samt utarbetat ett antal rapporter och skrifter. Nätverket följer och deltar även i utvecklingen av validering på europeisk nivå.

Nätverksinfo

MediaHandler.png
En praktikers guide för validering
ValiGuide är en nordisk plattform, som beskriver vad validering handlar om, de fyra stegen i valideringsprocessen, de kompetenser som krävs för kvalificerad validering och ger tips och råd för att förbättra implementering.

Plan 2018.jpg
Validering Verksamhetsplan 2018
Detta skall Valideringsnätverket göra 2018


Nordiskt nätverk för validering - verksamhetsplan 2015
Verksamhetsplan 2015 för valideringsnätverket

Publikationer

Forside.jpg
Quality in Validation of Prior Learning
Results from a research project about a Nordic quality model for validation. The model helps to identify and set focus on strategically import elements and phases in the validation process.

vejledning_validering_rapport_web.jpg
Vejledning i validering
I denne rapport udforsker og diskuterer en NVL-arbejdsgruppe, der repræsenterer Norden, herunder Åland, Færøerne og Grønland, vejledning i realkompetencevurdering (RKV).

kompetens_validering_2016.jpg
Studieintyg utfärdade av fritt bildningsarbete som verktyg för validering
Den här rapporten och den medföljande rekommendationen strävar efter att utveckla dokumentationsmetoderna inom det fria bildningsarbetet och att stödja utvecklingen av valideringen av kompetenser förvärvade inom denna sektor.

DialogWeb

VISKA i Oslo
VISKA – et EU prosjekt om økt synlighet av innvandreres kompetanse
Målet er å utvikle et valideringssystem som gjør det mulig å løfte frem innvandreres kunnskap og kompetanse slik at de dermed kan komme raskere i arbeid eller utdanning.

john-leggur-fram mynd.jpg
Roadmap 2018 – kompetencernes værdi
Et nationalt tilbud om validering tilgængeligt for alle borgere. Et sådant tilbud skal ifølge en rekommandation fra EU være klart i løbet af 2018 i alle EU's medlemslande.

seqf.jpg
Så fungerar SeQF – det svenska ramverket för kvalifikationer
I Europa finns ett ramverk för kvalifikationer som heter EQF.

Arrangemang

read-3048651_640.jpg
Nordiskt seminarium - Hur långt har utvecklingen med validering kommit i Norden?
Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) och Skolverket bjuder in till ett nordiskt seminarium i Stockholm 23 november 2018.Seminariet tar

rennistrongur.jpg
Seminarium på Færøerne om validering og vejledning
20. september kl. 9-12 i Smæran auditorium i Tórshavn centrum. Seminariet henvender sig til alle dem der på en eller anden måde arbejder og

sverige2 .jpg
Workshop - validering
Hur utvecklar ni ert arbete med validering i ett lokalt och regionalt perspektiv?

Termer

Danmark: Realkompetansevurdering RKV
Finland: Erkännande av tidigare förvärvad kunskap /Aiemmin opitun tunnustaminen
Island: Anerkendelse af realkompetence / Raunfærnimat
Norge: Realkompetansevurdering
Sverige/Åland: Validering 
Grönland: Innuttaasut Piginnaasarpiaasa akuersaarneqarnerat 
Färöarna: Anerkendelse af realkompetence  
Engelska: VPL, Validation of prior learning eller RPL, Recognition of prior learning. 

Landsöversikter

fo
Färöarna - system och lagstiftning
Redegørelse giver et indblik i, hvordan et system med realkompetencevurdering og kompetenceudvikling kan implementeres på Færøerne.

finland_havshagen_170
Finland - System och lagstiftning
En studerande kan ansöka om att få tidigare slutförda studier eller kunnande som förvärvats på annat sätt identifierade och erkända. Genom erkännande kan den studerande få examensdelar eller studier ersatta.

Tingvellir-på-Island
Island - System och lagstiftning
Islands system för validering, lagstiftning och genomförande (på isländska).

EPALE

Läs mer på EPALE