Validering

Validering

Valideringsnätverket följer och bidrar till utveckling av validering i de nordiska länderna. Nätverkets medlemmar representerar arbetslivet, utbildningssektorn, folkbildningen och forskningsmiljön och har funnits sedan 2005. Nätverket har genomfört ett antal nordiska och internationella konferenser samt utarbetat ett antal rapporter och skrifter. Nätverket följer och deltar även i utvecklingen av validering på europeisk nivå.

Nätverksinfo

pexels-photo-875515-(1).jpg
Verksamhetsplan 2019
Detta skall valideringsnätverket göra 2019.

MediaHandler.png
En praktikers guide för validering
ValiGuide är en nordisk plattform, som beskriver vad validering handlar om, de fyra stegen i valideringsprocessen, de kompetenser som krävs för kvalificerad validering och ger tips och råd för att förbättra implementering.

Plan 2018.jpg
Validering Verksamhetsplan 2018
Detta skall Valideringsnätverket göra 2018

Publikationer

Udklip.JPG
Validering av tidigare lärande i den nordiska regionen
Denna policy brief har utarbetats av NVL för att lyfta fram de resultat som redan har uppnåtts inom området validering i den nordiska regionen och peka ut ytterligare åtgärder som krävs för implementeringen av rekommendationen från Europeiska Unionen.

Forside.jpg
Quality in Validation of Prior Learning
Results from a research project about a Nordic quality model for validation. The model helps to identify and set focus on strategically import elements and phases in the validation process.

vejledning_validering_rapport_web.jpg
Vejledning i validering
I denne rapport udforsker og diskuterer en NVL-arbejdsgruppe, der repræsenterer Norden, herunder Åland, Færøerne og Grønland, vejledning i realkompetencevurdering (RKV).

DialogWeb

IMG_0399.jpg
IKT i dagarna två på Åland
– Få till ett samverkansavtal och minns att allas kompetens behövs, tipsade Cecilia Fahlberg ålänningarna i en intervju efter föreläsningen.

IMG_0277.jpg
Vägledning för alla på Åland
– Det är dags nu att gå från ord till handling, bygga upp något så att alla på Åland får vägledning och validering!Så tvärsäkert, kort och

Uni_1.jpg
Realkompetansevurderingen var avgjørende for forbilde
Uni Þór Einarsson fikk utmerkelsen som blir tildelt voksne som har oppnådd fremragende resultater i utdanning og styrket sin stilling på arbeidsmarkedet. Med sterk vilje og stor utholdenhet besto Uni Þór svenneprøve som mekaniker med glans høsten 2017. Hans mål er ikke bare å fullføre svenneprøve som mekaniker men også som dreier og rørlegger og fortsette studier på teknisk høyskole.

Arrangemang

Udklip.JPG
Validering- vägledning - integration
Seminarium på Åland om validering, vägledning och integration

jkkjk.jpg
Webinar: Modellen som gör valideringen bättre
Nu är den här, modellen som kvalitetssäkrar valideringsprocessen. Den hjälper dig som arbetar praktiskt med validering och dig som utvecklar

read-3048651_640.jpg
Nordiskt seminarium - Hur långt har utvecklingen med validering kommit i Norden?
Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) och Skolverket bjuder in till ett nordiskt seminarium i Stockholm 23 november 2018.Seminariet tar

Termer

Danmark: Realkompetansevurdering RKV
Finland: Erkännande av tidigare förvärvad kunskap /Opitun tunnustaminen
Island: Anerkendelse af realkompetence / Raunfærnimat
Norge: Realkompetansevurdering
Sverige/Åland: Validering 
Grönland: Innuttaasut Piginnaasarpiaasa akuersaarneqarnerat 
Färöarna: Realkompetansevurdering RKV
Engelska: VPL, Validation of prior learning eller RPL, Recognition of prior learning. 

Landsöversikter

fo
Färöarna - system och lagstiftning
Redegørelse giver et indblik i, hvordan et system med realkompetencevurdering og kompetenceudvikling kan implementeres på Færøerne.

finland_havshagen_170
Finland - System och lagstiftning
En studerande kan ansöka om att få tidigare slutförda studier eller kunnande som förvärvats på annat sätt identifierade och erkända. Genom erkännande kan den studerande få examensdelar eller studier ersatta.

Tingvellir-på-Island
Island - System och lagstiftning
Islands system för validering, lagstiftning och genomförande (på isländska).

Relaterat

EPALE. For more information read here

Cedefop cooperates with the European Commission and Member States to develop validation systems, hosts and updates the European inventory on validation of non-formal and informal learning. Read here.

InnoVal Project (Innovative Assessment Methods for Validation) works towards the realisation of valid & reliable assessment methods in validation. See more here