Nordisk arbeidsgruppe for karriereveiledning – første møte i København 04. - 05. desember 2018

Nordisk nätverk för utbilding i fängelse skal medvirke til kunnskapsutvikling på feltet for å støtte opp under opplæring i rehabiliteringsprosessen.

 
Finland: Ammattiopisto Spesia, Johanna Lähdeaho.   Island: Solveig Frida Kærnested. Gudrun Magnea Gudnadottir. The Prison and Probation Administration.  Norge: Geir Syvertsen. Østfold fylkeskommune.  Danmark: Louise Hasselbalch Paludan. Stine Goth Nesgaard. Direktoratet for Kriminalforsorgen. Sverige: Bjarne Forså, Monica Heurlin. Kriminalvarden. Finland: Ammattiopisto Spesia, Johanna Lähdeaho. Island: Solveig Frida Kærnested. Gudrun Magnea Gudnadottir. The Prison and Probation Administration. Norge: Geir Syvertsen. Østfold fylkeskommune. Danmark: Louise Hasselbalch Paludan. Stine Goth Nesgaard. Direktoratet for Kriminalforsorgen. Sverige: Bjarne Forså, Monica Heurlin. Kriminalvarden.

Kunnskap om voksenpedagogikk og undervisning er avgjørende for at en best mulig skal kunne legge til rette for opplæring i fengsel. Nettverket har overblikk over opplæringsvirksomhet i fengsel i de respektive land, og hvilke behov og utviklingsområder som er aktuelle.

Det har en viktig rolle for informasjons-, kunnskaps- og erfaringsutbytte, som kan bidra til fortsatt utvikling i de nordiske land. 

Nordisk nätverk för utbilding i fängelse har tatt initiativ til opprettelse av en nordisk arbeidsgruppe for karriereveiledning / studie- og yrkesveiledning. 

Arbeidsgruppens første møte vil bli avholdt i Købehavn 04. – 05. desember 2018.