Utbildning och stöd ger omställning för 1500 personer

 
Utbildningarna ska till sitt innehåll motsvara yrkesvux. Det innebär att de bland annat kan omfatta fördjupade och breddade yrkeskunskaper.
Personerna som är aktuella för åtgärden är inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen, deras försörjning sker därför inte via studiestödssystemet. Ersättningen under studietiden är aktivitetsstöd som normalt motsvarar ersättningen från a-kassan.
Merparten av pengarna kommer från Europeiska globaliseringsfonden och ger ungefär 1 000 nya platser i yrkesinriktad vuxenutbildning och cirka 500 personer ges annan utbildning, vägledning, stöd till entreprenörskap och start av näringsverksamhet.
www.regeringen.se/sb/d/11990/a/134071