Svenska Europeiska Socialfonden ger folkhögskoleprojekt 22 miljoner kronor

Folkbildningsrådet tillsammans med sex folkhögskolor runt om i Sverige står bakom projektet som syftar till att utveckla och förbättra metoderna så att unga nyanlända ska fullfölja sina studier på folkhögskola.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Projektet ska pågå i tre år med start 2019. Målgruppen är unga nyanlända upp till 24 år.

– Vi är glada för att ESF-rådet har beviljat medel till det här projektet. Det är ett erkännande för folkhögskolan som utbildningsform och en möjlighet att utveckla och sprida folkhögskolans arbetssätt, säger Maria Graner, generalsekreterare på Folkbildningsrådet.

Projektet som kallas FAMN, folkhögskola som arena för metodutveckling med nyanlända, ska leda till utveckling av arbetssätt och modeller för att underlätta övergången från språkintroduktion till allmän kurs på folkhögskolorna.

Genom projektet hoppas man också kunna utveckla pedagogiken i arbetet med unga nyanlända.

– Folkhögskolan har lång erfarenhet av att arbeta med unga nyanlända i till exempel studiemotiverande folkhögskolekurs och etableringskurs på folkhögskola. De har en kompetens att möta utsatta grupper som har behov av att studera vidare, avslutar Maria Graner.

Läs mer her