Voksenlæring til et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden

 

Bæredygtighed og grøn omstilling er for alvor kommet på dagsordenen. Det stiller krav om forandring og skaber behov for ny viden og nye kompetencer. Hvilken rolle kan og skal voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet spille i denne virkelighed?

 
Foto: www.pexels.com
17-01-2020
Start: 13-05-2020 09:00

Slut:    13-05-2020 15:30

_

Nordisk Ministerråd har formuleret en ny Vision 2030 for det nordiske samarbejde. Ifølge visionen skal Norden blive verdens mest bæredygtige og integrerede region. I forlængelse heraf har ministerrådet udpeget tre strategiske prioriteringer, som strækker sig frem til 2024. 

-

-

-

Det er:

  • Et grønt Norden – Sammen vil vi fremme en grøn omstilling af vores samfund og arbejde for kul-dioxidneutralitet og en bæredygtig cirkulær og biobaseret økonomi.
  • Et konkurrencedygtigt Norden – Sammen vil vi fremme grøn vækst i Norden baseret på viden, in-novation, mobilitet og digital integration.
  • Et socialt bæredygtigt Norden – Sammen vil vi fremme en inkluderende, ligestillet og sammen-hængende region med fælles værdier og styrket kulturudveksling og velfærd.

I anledning af, at Danmark har formandsskabet for ministerrådet i 2020, sætter Voksenpædagogisk Forum i vores 2020-konference fokus på, hvordan voksenundervisningen kan spille ind i og understøtte denne dagsorden. 

På konferencen undersøges og rejses spørgsmål som bl.a.: 

Hvilken ny viden og nye kompetencer bliver nødvendige for at realisere den nordiske vision? Hvilke krav stiller det til voksenuddannelsessystemet? Hvilken betydning får det for voksenuddannelsespolitikken? Hvad og hvem skal prioriteres? Hvordan integrerer vi visionen i selve undervisningen, fx i hvad der skal undervises i og hvordan undervisningen skal tilrettelægges? 

Mere information senere.