Voksenlæring til et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden

 

Bæredygtighed og grøn omstilling er for alvor kommet på dagsordenen. Det stiller krav om forandring og skaber behov for ny viden og nye kompetencer. Hvilken rolle kan og skal voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet spille i denne virkelighed?

 
Foto: www.pexels.com
17-01-2020
Start: 13-05-2020 09:00

Slut:    13-05-2020 15:30

Voksenpædagogisk forum

Forårskonference 2020

Bæredygtighed og grøn omstilling er for alvor kommet på dagsordenen. Det stiller krav om foran-dring og skaber behov for ny viden og nye kompetencer. Hvilken rolle kan og skal voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet spille i denne virkelighed?

Nordisk Ministerråd har formuleret en ny Vision 2030 for det nordiske samarbejde. Ifølge visionen skal Norden blive verdens mest bæredygtige og integrerede region. I forlængelse heraf har minister-rådet udpeget 3 strategiske prioriteringer, som strækker sig frem til 2024:

  • Et grønt Norden – Sammen vil vi fremme en grøn omstilling af vores samfund og arbejde forkuldioxidneutralitet og en bæredygtig cirkulær og biobaseret økonomi.
  • Et konkurrencedygtigt Norden – Sammen vil vi fremme grøn vækst i Norden baseret på viden,innovation, mobilitet og digital integration.
  • Et socialt bæredygtigt Norden – Sammen vil vi fremme en inkluderende, ligestillet og sammen-hængende region med fælles værdier og styrket kulturudveksling og velfærd.

I anledning af, at Danmark har formandskabet for ministerrådet i 2020, sætter Voksenpædagogisk Forum i vores 2020-konference fokus på, hvordan voksenundervisningen kan spille ind i og under-støtte denne dagsorden.

På konferencen undersøges og rejses spørgsmål som bl.a.:

Hvilken ny viden og nye kompetencer bliver nødvendige for at realisere den nordiske vision? Hvilke krav stiller det til voksenuddannelsessystemet? Hvilken betydning får det for voksenuddannelsespo-litikken? Hvad og hvem skal prioriteres? Hvordan integrerer vi visionen i selve undervisningen, fx i hvad der skal undervises i og hvordan undervisningen skal tilrettelægges?

På vegne af Voksenpædagogisk forum 

Dato

13.maj 2020, kl. 9.00 - 15.30

Sted

HF & VUC Odense Kottesgade 6 5000 Odense C

Tilmelding

Klik her for tilmelding.

Pris

695 dkk + moms inkl. forplejning

Se konferencens program og workshops her:

PROGRAM (foreløbigt)
09.00 - 09.30 Kaffe og ankomst
09.30 - 09.45 Velkomst v. Maria Marquard NVL
Facilitator: Sissel Kondrup, EVA & Susanne Murning, VUC Videncenter, Danske
HF&VUC
09.45 - 10.15 Hvordan kan voksenlæring spille ind i NMR vision 2030 og Dansk formandskab
2020?
v. Rasmus Vanggaard Knudsen, afdelingschef, Børne– og Undervisningsministeriet
10.15 - 11.00 Bæredygtighed og voksenlæring i skole og arbejdsliv. Verdensmål 4
v. Jonas Andreasen Lysgaard, Lektor, DPU/AU
11.15 - 12.45 Workshops
12.45 - 13.30 Frokost
13.30 - 14.15 Perspektiver på voksenuddannelse i spændingsfeltet mellem konkurrencekraft,
bæredygtighed og grøn omstilling
v. Rasmus Willig, Lektor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC
14.15 - 14.30 Kaffepause
14.30 - 15.15 Paneldebat: Bæredygtighed, konkurrencekraft og voksenuddannelse -
muligheder og udfordringer set fra forskellige kontekster
15.15 - 15.30 Afrunding
WORKSHOPS (foreløbigt)
Workshop 1: Voksenvejledningens bæredygtige fordring
Oplægsholdere: Miriam Dimsits, Konsulent og virksomhedsejer af Alt Om Karriere, Stine Ny Jensen og
Sia Hovmand Sørensen, Danmarks evalueringsinstitut
Facilitator: Mette Werner Rasmussen, International konsulent, projektleder, Tecnical Education
Workshop 2: Voksenuddannelse for bæredygtig udvikling – konkrete eksempler fra VUC.
Oplægsholdere: Uddannelsesleder, underviser og kursist fra KVUC (skal bekræftes)
Facilitator: Susanne Murning, Specialkonsulent i VUC Videncenter, Danske HF&VUC
Workshop 3: Folkeoplysning og bæredygtighed
Oplægsholdere og facilitatorer: Johannes Schønau, bæredygtighedskonsulent i Folkehøjskolernes Forening og højskolelærer på Egmont Højskole. Stine Hohwü-Christensen, udviklingskonsulent i Dansk Folkeoplysnings Samråd
Workshop 4: Digitalisering bæredygtighed og konkurrencekraft
Oplægsholdere: Johanni Larjanko, NVL koordinator Finland, Nordisk perspektiv
Josephine Steen, Fuldmægtig, Styrelsen for IT og Læring
Workshop 5: Adult learning and Unesco initiative Learning cities. How can adult learning
contribute to the development of Learning cities?
Speakers: Raul Valdes Team Leader responsible for the Learning Cities programme and the Global
Network of Learning Cities at UIL
Gentofte Municipality. Maria Maarbjerg , consultant, UN Sustaineble development goals inGentofte
Facilitators Karen Overgaard, chefkonsulent, Rigspolitiet , Maria Marquard, NVL/AU