Voksenlæring til et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden

 

Bæredygtighed og grøn omstilling er for alvor kommet på dagsordenen. Det stiller krav om forandring og skaber behov for ny viden og nye kompetencer. Hvilken rolle kan og skal voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet spille i denne virkelighed?

 
Foto: www.pexels.com
17-01-2020
Start: 13-05-2020 09:00

Slut:    13-05-2020 15:30

Voksenpædagogisk forum

Forårskonference 2020

I år med temaet ”Voksenlæring til et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden”

Dato 13.maj

Sted HF&VUC Odense, Kottesgade 6, 5000 Odense C

Pris 695 dkk + m., inkl. forplejning

Tilmelding:  https://events.au.dk/nvl2020/tilmelding  

Keynotes bl.a.

Jonas Andreasen Lysgaard, DPU/AU

Rasmus Willig, RUC

Baggrund for årets tema

Bæredygtighed og grøn omstilling er for alvor kommet på dagsordenen. Det stiller krav om forandring og skaber behov for ny viden og nye kompetencer og skrives pt ind i mange institutioners og uddannelser formål . 

Men hvad betyder det? Og hvilken rolle kan og skal voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet spille i denne virkelighed? 

Nordisk Ministerråd har formuleret en ny Vision 2030 for det nordiske samarbejde. Ifølge visionen skal Norden blive verdens mest bæredygtige og integrerede region. I forlængelse heraf har ministerrådet udpeget 3 strategiske prioriteringer, som strækker sig frem til 2024: 

  • Et grønt Norden – Sammen vil vi fremme en grøn omstilling af vores samfund og arbejde for kuldioxidneutralitet og en bæredygtig cirkulær og biobaseret økonomi.
  • Et konkurrencedygtigt Norden – Sammen vil vi fremme grøn vækst i Norden baseret på viden, innovation, mobilitet og digital integration.
  • Et socialt bæredygtigt Norden – Sammen vil vi fremme en inkluderende, ligestillet og sammen-hængende region med fælles værdier og styrket kulturudveksling og velfærd.

Danmark har formandskabet for ministerrådet i 2020. Derfor sætter Voksenpædagogisk Forum i vores 2020-konference fokus på, hvordan voksenundervisningen kan spille ind i og understøtte det danske formandsskabs program ”Fælles om fremtidens løsninger”. 

På konferencen undersøges og rejses spørgsmål som bl.a.: 

Hvilken ny viden og nye kompetencer bliver nødvendige for at realisere den nordiske vision? Hvilke krav stiller det til voksenuddannelsessystemet? Hvilken betydning får det for voksenuddannelsespolitikken? Hvad og hvem skal prioriteres? Hvordan integrerer vi visionen i selve undervisningen, fx i hvad der skal undervises i og hvordan undervisningen skal tilrettelægges? 

På vegne af Voksenpædagogisk forum