NVL Digital - inklusion

Kontakt

Johanni Larjanko
Tel.: +358 44 770 6592
Email: johanni.larjanko@bildningsalliansen.fi

Nätverket arbetar för att överbrygga den digitala klyftan och öka vuxnas förståelse för digitalt deltagande. Genom att stöda fungerande lösningar inom vuxnas lärande och via rekommendationer till beslutsfattare bidrar nätverket till att den vuxna befolkningen i Norden får bättre möjligheter att använda digitala samhällstjänster, delta i livslångt lärande, blir aktiva och kritiska borgare och användare av teknologier, och bättre kan klara ett allt mer digitalt arbetsliv.

→ Detta gör nätverket i år

Aktuelt

baskunskaper lika möjligheter | Norden
08-08-2022 

5 sätt att digitaliseras

NVL Digital har tagit fram 5 rekommendationer för att öka den digitala delaktigheten i Norden.

basiskompetence IT færdigheder | Island
09-05-2022 

81 procent af alle islændinge har grundlæggende digitale kompetencer

I gennemsnit har 81 procent af den islandske befolkning i alderen 16-74 år mindst et grundlæggende niveau af digitale kompetencer, viser nye tal fra Eurostat.

basiskompetence demokrati vejledning | Norden
23-11-2021 

Ny rapport giver status på digitaliseringsindsatser for voksne i Norden

Netværket NVL-Digital står bag rapporten ”Reduktion af digitale kompetencekløfter og digital eksklusion i de nordiske lande”

Poul Geert Hansen, departementschef for det færøske udenrigs- og kulturministerium.
lige muligheder voksenuddannelse | Færöerne
02-12-2022 

Tilflyttere på Færøerne har mange udfordringer

Manglende muligheder for at lære færøsk på digitale platforme, for få sprogkurser og for meget dansk undervisningsmateriale gør det svært for udlændinge at blive integreret i det færøske samfund. Det viser forskning, som blev præsenteret på et seminar i Tórshavn om inklusion og integration.

Flere artikler

Publikationer

baskunskaper lika möjligheter | Norden
08-08-2022 

5 sätt att digitaliseras

NVL Digital har tagit fram 5 rekommendationer för att öka den digitala delaktigheten i Norden.

kompetenceudvikling livslang læring vejledning voksenuddannelse | Norden
01-03-2022 

Reduktion af digitale kompetencekløfter og digital eksklusion i de nordiske lande

Rapporten er tænkt som en desk research og lavet med henblik på at give en status på det politiske landskab og konkrete initiativer i Norden, som er relevante for problemstillingerne omkring digitale kløfter og digital eksklusion.

democracy ICT skills adult learning | Norden
18-03-2020 

Learning for Everyone in a Digital Society

How can we enable learning for everyone in a digital society based on democratic and inclusive Nordic values? This is the main question that NVL’s new discussion paper focuses on.

basic skills competence development adult learning | Norden
21-01-2020 

Basic digital skills for adults in the Nordic countries

Rapporten ger en bild av den nordiska situationen när det gäller grundläggande digitala färdigheter och summerar gemensamma möjligheter och utmaningar i en nordisk SWOT-analys.

kompetensutveckling vuxenutbildning | Norden
18-10-2019 

Digitaliseringsresan – För och med de anställda

Nordiska expertnätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet sätter fokus på frågan - Hur bör och kan kompetensutveckling i ett arbetsliv i ständig förändring se ut för företag och anställda?

Flere publikationer

Aktiviteter

 

07


jun

Stafræn hæfni eldri borgara í heimi tæknibreytinga

Norden
Dato:  07  -  07.06.2022
Klokken:  13:00 - 14:00

 

17


aug

Hvordan når vi de, der er svære at nå? Seminar 2

Norden
Dato:  17  -  17.08.2022
Klokken:  14:00 - 16:00

 

16


aug

Hvordan når vi de, der er svære at nå? Seminar 1

Norden
Dato:  16  -  16.08.2022
Klokken:  14:00 - 16:00

Flere aktiviteter

Kontakt

NVL’s network Distance

NVL’s network Distance (2006-2019) promoted the use of ICT methods and tools in adult learning, enriching adult learning with interactive and creative technologies. Find here highlights from the work of the network.

Digital delaktighet i Norden

Här hittar du information och inspiration om hur vuxenutbildning och vuxnas lärande spelar en viktig roll för att säkerställa att vuxna får möjlighet att förvärva ny kunskap, färdigheter och kompetenser genom hela livet.