NVL Digital

Nordiskt nätverk för vägledning

Kontakt

Johanni Larjanko
Tel.: +358 44 770 6592
Email: johanni.larjanko@bildningsalliansen.fi

Nätverket arbetar för att överbrygga den digitala klyftan och öka vuxnas förståelse för digitalt deltagande. Genom utveckling av praxis i vuxenutbildningssystemet och rekommendationer till beslutsfattare nätverket bidrar till att den vuxna befolkningen får bättre möjligheter att använda digitala samhällstjänster och delta i livslångt lärande, är aktiva och kritiska borgare och användare av teknologier, och bättre kan klara omställningen i arbetslivet.

→ Detta gör nätverket i år
   

Aktuelt

Det Nationale Videncenter for e-læring undersøgte sammen med tænketanken DEA undervisernes og elevernes erfaring med fjernundervisningen, mens den stod på under coronaen. Dermed har Daniella Tasic Hansen, der er specialkonsulent i e-læringspædagogik, fået en masse ny viden forærende. Foto: Julia M Cameron
fjernundervisning IT færdigheder | Danmark
26-10-2020 

Fjernundervisning: Hvad vi kan lære om at lære af coronaen

Daniella Tasic Hansen, der er specialkonsulent i e-læringspædagogik på Det Nationale Videncenter for e-læring (eVidenCenter), er stor fortaler for blended learning. Det er også det, mange skoler efterspørger lige nu. Blandt andet fordi onlineundervisningen under corona-nedlukningen viste sig ikke at kunne stå alene.

Vendepunktet kom, da Hanne Josefina Hjardemaal, som er formand for den andelsboligforening, hun bor i, blev mobbet af de andre bestyrelsesmedlemmer, fordi hun stadig skrev i hånden. Foto: pexels.com
fjernundervisning kompetenceudvikling læringsresultat livslang læring | Danmark
04-08-2021 

Jeg har lært ikke at være bange for computeren

Hanne Josefina Hjardemaal på 60 år er kunstner og har bevidst fravalgt at bruge computer gennem tilværelsen. Men på et tidspunkt bestemte hun sig for, at det skulle være løgn og gik i gang med FVU Digital.

NVL-netværket Grundlæggende færdigheder
basiskompetence demokrati IT færdigheder | Norden
10-08-2020 

Manglende digitale kompetencer er en trussel mod den nordiske velfærdsstat

Ny rapport fra NVL-netværket Grundlæggende færdigheder stiller skarpt på, hvad manglende digitale kompetencer kan betyde for tilliden til de nordiske demokratier. DialogWeb tog en snak med netværksmedlem Hanne Størset, der arbejder med analyse og er en af forfatterne bag rapporten.

Christer Olsson. Foto: Privat
baskunskaper IKT kompetens fängelseutbildning | Sverige
13-05-2020 

Hur ska de som sitter i fängelse få digital kompetens?

För att klara sig i samhället behövs en grundläggande digital kompetens. Men hur ska de som sitter i fängelse få digitala kunskaper, utan att säkerheten äventyras?

Flere artikler

Publikationer

democracy adult learning ICT skills | Norden
18-03-2020 

Learning for Everyone in a Digital Society

How can we enable learning for everyone in a digital society based on democratic and inclusive Nordic values? This is the main question that NVL’s new discussion paper focuses on.

basic skills adult learning competence development | Norden
21-01-2020 

Basic digital skills for adults in the Nordic countries

Rapporten ger en bild av den nordiska situationen när det gäller grundläggande digitala färdigheter och summerar gemensamma möjligheter och utmaningar i en nordisk SWOT-analys.

kompetensutveckling vuxenutbildning | Norden
18-10-2019 

Digitaliseringsresan – För och med de anställda

Nordiska expertnätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet sätter fokus på frågan - Hur bör och kan kompetensutveckling i ett arbetsliv i ständig förändring se ut för företag och anställda?

Flere publikationer

Aktiviteter

 

26


maj

Workshop 2 om digital delagtighet

Norden
Dato:  26  -  26.05.2021
Klokken:  14:00 - 16:00

 

06


maj

Workshop 1 om digital delagtighet

Norden
Dato:  06  -  06.05.2021
Klokken:  14:00 - 16:00

 

08


mar

Netværksmøde NVL-digital

Norden
Dato:  08  -  08.03.2021
Klokken:  12:00 - 15:00

Flere aktiviteter

Kontakt