NVL Digital

Nordiskt nätverk för vägledning

Kontakt

Johanni Larjanko
Tel.: +358 44 770 6592
Email: johanni.larjanko@bildningsalliansen.fi

Nätverket arbetar för att överbrygga den digitala klyftan och öka vuxnas förståelse för digitalt deltagande. Genom utveckling av praxis i vuxenutbildningssystemet och rekommendationer till beslutsfattare nätverket bidrar till att den vuxna befolkningen får bättre möjligheter att använda digitala samhällstjänster och delta i livslångt lärande, är aktiva och kritiska borgare och användare av teknologier, och bättre kan klara omställningen i arbetslivet.

→ Detta gör nätverket i år
   

Aktuelt

basiskompetence demokrati vejledning | Norden
23-11-2021 

Ny rapport giver status på digitaliseringsindsatser for voksne i Norden

Netværket NVL-Digital står bag rapporten ”Reduktion af digitale kompetencekløfter og digital eksklusion i de nordiske lande”

Det Nationale Videncenter for e-læring undersøgte sammen med tænketanken DEA undervisernes og elevernes erfaring med fjernundervisningen, mens den stod på under coronaen. Dermed har Daniella Tasic Hansen, der er specialkonsulent i e-læringspædagogik, fået en masse ny viden forærende. Foto: Julia M Cameron
fjernundervisning IT færdigheder | Danmark
26-10-2020 

Fjernundervisning: Hvad vi kan lære om at lære af coronaen

Daniella Tasic Hansen, der er specialkonsulent i e-læringspædagogik på Det Nationale Videncenter for e-læring (eVidenCenter), er stor fortaler for blended learning. Det er også det, mange skoler efterspørger lige nu. Blandt andet fordi onlineundervisningen under corona-nedlukningen viste sig ikke at kunne stå alene.

democracy distance education ICT skills adult learning | Norden
26-10-2021 

Be Digital to meet the digital divide

NVL disseminates the results of the Nord Plus Adults Project. Be Digital-Social Media for 50+ is a two-year Baltic-Nordic project supported by the Nord Plus Adult program. The focus of the project was on strengthening the social media skills necessary for older employees to succeed both at work and in everyday life.

Konsulent Kristian Stagis fra Edura arbejder med at gøre digitale læreforløb bæredygtige.
fjernundervisning bæredygtig udvikling læringsresultat voksenuddannelse | Danmark
11-10-2021 

Han viser vejen til den bæredygtige digitalisering

Efter Corona er ledelserne på skolerne nu klart mere ”modne” til at tale didaktik i de digitale læringsforløb, lyder det fra seniorkonsulent i Edura, Kristian Stagis. Han åbner med sin både erfaringsmæssige, digitale og ledelsesmæssige baggrund dørene og hjælper med at få digitaliseringsdrømmene til at understøtte læringen på den bæredygtige måde.

Flere artikler

Publikationer

kompetenceudvikling livslang læring vejledning voksenuddannelse | Norden
19-11-2021 

Reduktion af digitale kompetencekløfter og digital eksklusion i de nordiske lande

Rapporten er tænkt som en desk research og lavet med henblik på at give en status på det politiske landskab og konkrete initiativer i Norden, som er relevante for problemstillingerne omkring digitale kløfter og digital eksklusion.

democracy ICT skills adult learning | Norden
18-03-2020 

Learning for Everyone in a Digital Society

How can we enable learning for everyone in a digital society based on democratic and inclusive Nordic values? This is the main question that NVL’s new discussion paper focuses on.

basic skills competence development adult learning | Norden
21-01-2020 

Basic digital skills for adults in the Nordic countries

Rapporten ger en bild av den nordiska situationen när det gäller grundläggande digitala färdigheter och summerar gemensamma möjligheter och utmaningar i en nordisk SWOT-analys.

kompetensutveckling vuxenutbildning | Norden
18-10-2019 

Digitaliseringsresan – För och med de anställda

Nordiska expertnätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet sätter fokus på frågan - Hur bör och kan kompetensutveckling i ett arbetsliv i ständig förändring se ut för företag och anställda?

Flere publikationer

Aktiviteter

 

08


dec

Digital omställning för ett aktivt medborgarskap

Sverige
Dato:  08  -  08.12.2021
Klokken:  14:00 - 15:30

 

27


sep

Nordisk høring om digitalisering

Norden
Dato:  27  -  27.09.2021
Klokken:  14:00 - 16:00

 

26


maj

Workshop 2 om digital delagtighet

Norden
Dato:  26  -  26.05.2021
Klokken:  14:00 - 16:00

Flere aktiviteter

Kontakt