NVL Digital - inklusion

Kontakt

Johanni Larjanko
Tel.: +358 44 770 6592
Email: johanni.larjanko@bildningsalliansen.fi

Nätverket arbetar för att överbrygga den digitala klyftan och öka vuxnas förståelse för digitalt deltagande. Genom att stöda fungerande lösningar inom vuxnas lärande och via rekommendationer till beslutsfattare bidrar nätverket till att den vuxna befolkningen i Norden får bättre möjligheter att använda digitala samhällstjänster, delta i livslångt lärande, blir aktiva och kritiska borgare och användare av teknologier, och bättre kan klara ett allt mer digitalt arbetsliv.

→ Detta gör nätverket i år

Aktuelt

basiskompetence IT færdigheder | Island
09-05-2022 

81 procent af alle islændinge har grundlæggende digitale kompetencer

I gennemsnit har 81 procent af den islandske befolkning i alderen 16-74 år mindst et grundlæggende niveau af digitale kompetencer, viser nye tal fra Eurostat.

basiskompetence demokrati vejledning | Norden
23-11-2021 

Ny rapport giver status på digitaliseringsindsatser for voksne i Norden

Netværket NVL-Digital står bag rapporten ”Reduktion af digitale kompetencekløfter og digital eksklusion i de nordiske lande”

Journalisten Heidi Finnilä har märkt att intresset för mediekunskap ökat radikalt på en kort tid. Foto: Skärmdump/ Svenska Yle.
demokrati folkbildning läs- och skrivkunnighet | Finland
30-03-2022 

Journalisten Heidi sprider kunskap om nättroll och fake news

Kriget i Ukraina har intensifierat behovet av grundläggande färdigheter i mediekunskap. I Finland ligger public service redan ett långt steg före. Heidi Finnilä från Svenska Yle utbildar människor i alla åldrar. Den kusliga Trollbunkern är ett verktyg i kampen mot nättroll, fake news och desinformation.

Foto: Mora folkhögskola
baskunskaper distansutbildning lika möjligheter | Sverige
13-01-2022 

De får tekniken att funka för alla

Tack vare en unik kurs på Mora folkhögskola, och en plattform som skapar förutsättningar för ett livslångt digitalt liv, får personer med intellektuell funktionsnedsättning ökad möjlighet att känna sig delaktiga i samhället.

Flere artikler

Publikationer

kompetenceudvikling livslang læring vejledning voksenuddannelse | Norden
01-03-2022 

Reduktion af digitale kompetencekløfter og digital eksklusion i de nordiske lande

Rapporten er tænkt som en desk research og lavet med henblik på at give en status på det politiske landskab og konkrete initiativer i Norden, som er relevante for problemstillingerne omkring digitale kløfter og digital eksklusion.

democracy ICT skills adult learning | Norden
18-03-2020 

Learning for Everyone in a Digital Society

How can we enable learning for everyone in a digital society based on democratic and inclusive Nordic values? This is the main question that NVL’s new discussion paper focuses on.

basic skills competence development adult learning | Norden
21-01-2020 

Basic digital skills for adults in the Nordic countries

Rapporten ger en bild av den nordiska situationen när det gäller grundläggande digitala färdigheter och summerar gemensamma möjligheter och utmaningar i en nordisk SWOT-analys.

kompetensutveckling vuxenutbildning | Norden
18-10-2019 

Digitaliseringsresan – För och med de anställda

Nordiska expertnätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet sätter fokus på frågan - Hur bör och kan kompetensutveckling i ett arbetsliv i ständig förändring se ut för företag och anställda?

Flere publikationer

Aktiviteter

 

07


jun

Stafræn hæfni eldri borgara í heimi tæknibreytinga

Norden
Dato:  07  -  07.06.2022
Klokken:  13:00 - 14:00

 

09


jun

Hvordan når vi de, der er svære at nå? Seminar 2

Norden
Dato:  09  -  09.06.2022
Klokken:  14:00 - 16:00

 

08


jun

Hvordan når vi de, der er svære at nå? Seminar 1

Norden
Dato:  08  -  08.06.2022
Klokken:  14:00 - 16:00

Flere aktiviteter

Kontakt

NVL’s network Distance

NVL’s network Distance (2006-2019) promoted the use of ICT methods and tools in adult learning, enriching adult learning with interactive and creative technologies. Find here highlights from the work of the network.

Digital delaktighet i Norden

Här hittar du information och inspiration om hur vuxenutbildning och vuxnas lärande spelar en viktig roll för att säkerställa att vuxna får möjlighet att förvärva ny kunskap, färdigheter och kompetenser genom hela livet.