NVLs policy briefs
2018 - 2021

NVL:s målgrupper är beslutsfattare, organisationer inom utbildning och arbetsliv, och det civila samhället. Rekommendationer och resultat från nordiska nätverk sammanfattas i policy briefs och förmedlas till Nordiska ämbetsmannakommittén för utbildning och forskning (ÄK-U) och andra beslutsfattare i Norden som underlag för policyutveckling och implementering av strategier för livslångt lärande. NVL:s nätverk samarbetar på nordisk nivå och säkerställer att nationella utvecklingsfrågor lyfts fram och att lösningar utvecklas i samarbete. Policy briefs kan översättas, anpassas och föras tillbaka till nationella eller lokala samhällen, och organisationer.

Policy brief 2021

Policy Brief on Validation of Prior Learning in the Nordic Region
prior learning adult education | Norden
06-02-2021 

Policy Brief on Validation of Prior Learning in the Nordic Region

This Policy Brief highlights ten years of the validation network’s development work around the issue of quality in validation of prior learning

Policy brief 2020

baskunskaper IKT kompetens vuxenutbildning utbildningspolitik | Norden
05-02-2020 

Policy brief: Grundläggande digital kompetens för vuxna i Norden

basiskompetence IT færdigheder voksenuddannelse uddannelsespolitik | Norden
05-02-2020 

Policy brief. Grundlæggende digitale færdigheder for voksne i de nordiske lande

basic skills adult education education policy | Norden
05-02-2020 

Policy brief. Basic digital skills for adults in the Nordic countries

Policy brief 2019

realkompetanse | Norden
30-04-2019 

Realkompetansevurdering i Norden

– sammenheng mellom mennesker og politikk

opitun tunnustaminen | Norden
19-02-2019 

Osaamisen validointi pohjoismaissa

– yhdistää yksilöt ja politiikan

raunfærnimat | Norden
14-02-2019 

Raunfærnimat á Norðurlöndum

– Frá stefnu til framkvæmdar

realkompetence | Norden
08-02-2019 

Validering af realkompetencer i Norden

– sammenhæng mellem mennesker og politik

Policy brief 2018

kotoutuminen osaamisen kehittäminen Norden 
25-09-2018 

Osallisuus ja aikuisten oppiminen

Tämä lyhyt tiivistelmä aikuisten oppimisen roolista kotouttamisessa on laadittu keskustelun pohjaksi tilanteessa jossa rakenteet ja

aðlögun færniþróun Norden 
25-09-2018 

AÐLÖGUN OG FULLORÐINSFRÆÐSLA

Samantekt um pólitíska stefnumörkun um aðlögun og fullorðinsfræðslu ásamt úrvali þátta og tillagna sem geta auðveldað aðlögun. Þessa

integration kompetenceudvikling Norden 
07-08-2018 

Inklusion og voksenlæring

Policy brief til debatten om voksnes læring og inkludering samt videreudvikling af strukturer og praksis, som understøtter inkludering.