NVLs policy briefs
2018 - 2019

NVL:s målgrupper är beslutsfattare, organisationer inom utbildning och arbetsliv, och det civila samhället. Rekommendationer och resultat från nordiska nätverk sammanfattas i policy briefs och förmedlas till Nordiska ämbetsmannakommittén för utbildning och forskning (ÄK-U) och andra beslutsfattare i Norden som underlag för policyutveckling och implementering av strategier för livslångt lärande. NVL:s nätverk samarbetar på nordisk nivå och säkerställer att nationella utvecklingsfrågor lyfts fram och att lösningar utvecklas i samarbete. Policy briefs kan översättas, anpassas och föras tillbaka till nationella eller lokala samhällen, och organisationer.

Policy brief 2020

baskunskaper IKT kompetens vuxenutbildning utbildningspolitik | Norden
02-09-2020 

Policy brief: Grundläggande digital kompetens för vuxna i Norden

basiskompetence IT færdigheder voksenuddannelse uddannelsespolitik | Norden
19-02-2020 

Policy brief. Grundlæggende digitale færdigheder for voksne i de nordiske lande

basic skills adult education education policy | Norden
05-02-2020 

Policy brief. Basic digital skills for adults in the Nordic countries

Policy brief 2019

realkompetanse | Norden
30-04-2019 

Realkompetansevurdering i Norden

– sammenheng mellom mennesker og politikk

opitun tunnustaminen | Norden
19-02-2019 

Osaamisen validointi pohjoismaissa

– yhdistää yksilöt ja politiikan

raunfærnimat | Norden
14-02-2019 

Raunfærnimat á Norðurlöndum

– Frá stefnu til framkvæmdar

realkompetence | Norden
08-02-2019 

Validering af realkompetencer i Norden

– sammenhæng mellem mennesker og politik

Policy brief 2018

kotoutuminen osaamisen kehittäminen Norden 
25-09-2018 

Osallisuus ja aikuisten oppiminen

Tämä lyhyt tiivistelmä aikuisten oppimisen roolista kotouttamisessa on laadittu keskustelun pohjaksi tilanteessa jossa rakenteet ja

aðlögun færniþróun Norden 
25-09-2018 

AÐLÖGUN OG FULLORÐINSFRÆÐSLA

Samantekt um pólitíska stefnumörkun um aðlögun og fullorðinsfræðslu ásamt úrvali þátta og tillagna sem geta auðveldað aðlögun. Þessa

integration kompetenceudvikling Norden 
07-08-2018 

Inklusion og voksenlæring

Policy brief til debatten om voksnes læring og inkludering samt videreudvikling af strukturer og praksis, som understøtter inkludering.